Forslag 1 (Thor Håkon Bredesen)

  • Endre budsjettperioden til å følge kalenderåret, slik som regnskapet. Da får komitéleder ansvar for sitt andre semester og neste leders første. Forvirringen på generalforsamlingen vil forhåpentligvis bli mindre.

Forslag 2 (Thor Håkon Bredesen)

  • Opprette interessegrupper for alle Onlinere.

  • Forslag på rettelse: Hovedstyret skal legge til rette for opprettelse av interessegrupper i Online.

Forslag 3 (Michael Johansen)

  • Hovedstyret gis anledning til å rette opp i redaksjonelle feil i vedtektene. Dette for at saker der hensikten er klar, men grunnet småfeil i formuleringen kan tolkes tvetydig likevel kan vedtas i henhold til hensikten.

Forslag 4 (Michael Johansen)

  • Generalforsamlingen gis myndighet til å endre på innsendte vedtektsforslag før endelig beslutning.

Forslag 5 (Nils Herde)

  • Generalforsamlingen gir Seniorkom en pott for nye prosjekter.

Forslag 6 (Pia Lindkjølen)

  • Informatikernes IT-ekskursjon som en del av Online. (Som en nodekomite under bedKom)

Saksforslag 7 (Nils Herde)

  • Neste hovedstyre skal omformulere komitéretningslinjene så de i større grad følger vedtektenes formelle struktur. Retningslinjene skal inneholde komitéens formål, funksjon, struktur og økonomiske “status” som absolutte minimum. Hensikten er å abstrahere bort spesifikke, og potensielt hemmende begrensninger fra vedtektene. (Vedtektene er vår grunnlov som omtaler idealer, formål og filosofi, mens retningslinjene er detaljstyring som kan finnes i en mer tradisjonell lovtekst)