* [2016 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/2016/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2016 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/2016/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2016 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/2016/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2016 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/2016/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2016 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/2016/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2016 Kandidater til Hovedstyret](/wiki/online/generalforsamlingen/2016/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret?
---

# Onlines vedtekter og referat fra forrige generalforsamling 
Onlines vedtekter finner du [her](/wiki/71/plugin/attachments/download/71/)  
Referat fra generalforsamlingen 2015 finner du her: [attachment:304]

# Regnskap 2015 og budsjett 16/17

[Regnskap 2015](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iDUiHjVUO1q7rXfKJDfMEChTPwpR2QJTwwxLsTpdXw8/edit?usp=sharing)     
[Budsjett 16/17](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kw7rSxZtq2brddImTsAnO1mZAtr6sm0Q3XoUshNdP0g/edit?usp=sharing)    

# Referat fra årets generalforsamling
Årets referat finner du her: [attachment:335]
   

# Informasjon

Generalforsamlingen 2016 finner sted mandag 18. april kl. 15.00 i auditorium Kjl1. Alle medlemmer av Online er hjertelig velkommen til å delta og påvirke veien videre for linjeforeningen. 

Om du har en sak du vil at hovedstyret for perioden 16/17 skal fokusere på, og ønsker å ha med deg resten av medlemmene på dette, må du fremme et saksforslag. Du kan alltids sende en e-post til hovedstyret (hovedstyret@online.ntnu.no) om du har tilbakemeldinger eller meninger.

Ønsker du å forandre på vedtektene (se ovenfor) fremmer du et vedtektsforslag. Det gjør du ved å sende forslaget til hovedstyret@online.ntnu.no senest to uker før generalforsamlingen, 3. april. Skriv vedtektsendringen slik at de kan gå rett inn i vedtektene. På generalforsamlingen må du fremme forslaget for de fremmøtte medlemmene.

I år kommer Hovedstyret til å foreslå en omskriving av alle vedtektene, vi ber derfor om at alle vedtektsforslag skrives til å passe både de nåværende og de eventuelt nye vedtektene, skulle de bli godkjent av generalforsamlingen.

Det vil ikke være mulighet til å gjøre endringer på vedtektene på generalforsamlingen. Derfor inviterer Hovedstyret til [økonomi- og vedtektskveld](https://www.facebook.com/events/969880506434584/) 31. mars i Kjl1. Her har du muligheten til å kommentere på de foreslåtte vedtektsendringene og budsjettet. 

Om du ønsker å stille til et Hovedstyreverv kan du skrive deg opp på [Kandidater til Hovedstyret](/wiki/online/generalforsamlingen/2016/valg). Om du har spørsmål om ledervervene kan du kontakte valgkomiteen på valgkom@online.ntnu.no.

Trivselskomiteen vil stille med enkel servering, og det vil bli gjennomført felles pizzabestilling i løpet av kvelden. 

Hva: Onlines generalforsamling  
Dato: 18. april  
Klokken: 15.00  
Sted: Kjl1  

Vel møtt!