Merk at tidspunktene etter saks- og vedtektsforslag er litt veiledene med tanke på hvor lang tid man bruker på alle forslagene. Pizzabestilling vil bli organisert felles og annonsert i begynnelsen av generalforsamlingen.

15:15

 1. Velkommen v/leder
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referenter
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av to paraferer
 6. Godkjenning av forretningsorden
 7. Godkjenning for bruk av elektronisk stemmesystem
 8. Godkjenning av oppmøtte
  • 8.1. Godkjenning av gjester
  • 8.2. Godkjenning av talerett
  • 8.3. Godkjenning av stemmeberettigede
 9. Godkjenning av referat fra 20. april 2015
 10. Godkjenning av innkalling
 11. Godkjenning av saksliste
 12. Dagsorden

16:15

 • 13 Årsberetninger
  • 13.1 - Administrative
   • 13.1.1 - Hovedstyret
  • 13.2 - Komiteer
   • 13.2.1 - ArrKom
   • 13.2.2 - BanKom
   • 13.2.3 - BedKom
   • 13.2.4 - DotKom
   • 13.2.5 - FagKom
   • 13.2.6 - PangKom
   • 13.2.7 - ProKom
   • 13.2.8 - TriKom
   • 13.2.9 - SeniorKom
  • 13.3 - Periodiske komiteer
   • 13.3.1 - EksKom
   • 13.3.2 - VelKom
   • 13.3.3 - Jubileumskomiteen
  • 13.4 - Nodekomiteer
   • 13.4.1 - appKom
   • 13.4.2 - Informatikernes IT-ekskursjon
  • 13.5 - Andre
   • 13.5.1 - Datakameratene FK
   • 13.5.2 - Realfagskjellern

17:30 - 5 minutters pause

20:00 - Pause (30 min)

 • 15 Godkjenning av regnskap 15/16 og budsjett 16/17

21:15 - Pause (5 min)

 • 16 Valg - Se 2016 Kandidater til Hovedstyret
  • 16.1 - Valg av leder
  • 16.2 - Valg av nestleder
  • 16.3 - Valg av leder for arrKom
  • 16.4 - Valg av leder for banKom
  • 16.5 - Valg av leder for bedKom
  • 16.6 - Valg av leder for dotKom
  • 16.7 - Valg av leder for fagKom
  • 16.8 - Valg av leder for proKom
  • 16.9 - Valg av leder for triKom
  • 16.10 - Valg av valgkomite

24:00

 • 17 Medaljeutdeling