Saksliste vil bli publisert senest én uke før generalforsamlingen

Forslag 1 (Sondre Auestad, Christoffer Skar Lofsberg, Agnete Djupvik)

  • Hovedstyret skal i neste periode utrede mulighetene for å opprette et fond for Onlines overskudd, administrert av et tilhørende fondstyre.

Forslag 2 (Christoffer Skar Lofsberg)

  • Hovedstyret skal avholde en åpen diskusjonskveld minst en gang i løpet høstsemesteret, og ellers ved behov. Her kan hovedstyrevedtak og eventuelle andre saker diskuteres. Diskusjonskveldene er til for å fremme åpenhet over hva Hovedstyret gjør ovenfor medlemene i linjeforeningen.

Forslag 3 (Sondre Auestad)

  • 35-årsjubileum avholdes i 2020, for å korrigere for tidligere års feil.

Forslag 4 (Signe Elise Livgard)

  • For å produsere plakater, årbok, Offline og andre ting proKom gjør brukes Adobe Illustrator, Adobe Photoshop og Adobe InDesign. Disse programmene krever lisens, som medlemmer av komiteen (proKom) i dag betaler av egen lomme. Dette er noe vi ikke kan forvente av våre medlemmer, da hver lisens koster 2849,15 kr per år (1830 kr første år). Det foreslås å kjøpe en gruppelisens for komiteen, som kun aktive komitémedlemmer kan benytte seg av. Dette er rimeligere enn enkeltlisenser.

Forslag 5 (Nils Herde)

  • Komiteer bør ha mulighet til å, ved behov, bruke penger på komitemedlemmers faglige utvikling. Ønskes 3000,- for pilotprosjekt i dotkom.