Innhold

Dagsorden

Administrativt

Start Tid Slutt Sak
16:00 2 16:32 Velkommen \v noen
16:02 0,5 16:32 Valg av ordstyrer
16:02 1 16:33 Valg av referenter
16:03 0,5 16:34 Valg av tellekorps
16:04 0,5 16:34 Valg av paraferer
16:04 5 16:39 Gjennomgang av tegnsetting
16:09 1 16:40 Godkjenning av forretningsorden
16:10 0,5 16:40 Godkjenning av gjester
16:10 0,5 16:41 Godkjenning av talerett
16:11 0,5 16:41 Godkjenning av stemmeberettigede
16:11 0,5 16:42 Godkjenning av dagsorden
16:12 1 16:43 Godkjenning av innkalling
16:13 1 16:44 Godkjenning av saksliste
16:14 1 16:45 Gjennomgang av stemmesystem
16:15 5 16:50 Registrering i stemmesystem
16:20 5 16:55 Prøvevotering
Total tid: 20 min 16:20

Vedtektsforslag

Start Tid Slutt Sak
16:20 10 16:30 Fondets forslag 1 - Endre krav om ekstraordinær generalforsamling ved manglende kandidat (Jonathan Brooks, Henrik Giil)
16:30 5 16:35 Fondets forslag 2 - Fjerne paraferer fra vedtektene (William Andersson)
Total tid: 15 min 16:35

Valg

Start Tid Slutt Sak
16:35 10 16:40 Valg av Ridder
Total tid: 5 min 16:40

Evaluering av generalforsamling

Start Tid Slutt Sak
16:38 3 16:41 Evaluering
Total tid: 3 min 16:41

Ekstraordinær generalforsamling heves