Forslag til Fondets vedtekter

Innhold

Fondet forslag 1 - Endre krav om ekstraordinær generalforsamling ved manglende kandidat (Jonathan Brooks, Henrik Giil)

Hvorfor? Vi anser det ikke som nødvendig å måtte kalle inn til ekstraordninær generalforsamling hvis det ikke blir funnet en kandidat til fondstyret under ordinær generalforsamling. Vi ønsker derfor å endre det slik at Hovedstyret kan godkjenne en passende kandidat.