## Innhold
* [2023 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23)  - Forside
* [2023 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2023 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23/dagsorden-23) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2023 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23/forretningsorden-2023) - Forretningsorden
* [2023 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23/valg) - Ny leder Debug og Appkom 

### Dagsorden 

### Administrativt
| Start | Tid | Slutt | Sak                   |
|--------|-----|-------|-----------------------------------------|
| 10:00 | 2  | 10:02 | Velkommen \v noen               |
| 10:02 | 1  | 10:03 | Valg av ordstyrer            |
| 10:03 | 1  | 10:04 | Valg av referenter           |
| 10:04 | 1  | 10:05 | Valg av tellekorps           |
| 10:05 | 3  | 10:08 | Gjennomgang av tegnsetting       |
| 10:08 | 1  | 10:09 | Godkjenning av forretningsorden     |
| 10:09 | 1  | 10:10 | Godkjenning av gjester         |
| 10:10 | 1  | 10:11 | Godkjenning av talerett         |
| 10:11 | 1  | 10:12 | Godkjenning av stemmeberettigede    |
| 10:12 | 1  | 10:13 | Godkjenning av dagsorden        |
| 10:13 | 1  | 10:14 | Godkjenning av innkalling        |
| 10:14 | 1  | 10:15 | Godkjenning av saksliste        |
| 10:15 | 2  | 10:17 | Gjennomgang av stemmesystem       |
| Total tid: | 21 min | 10:17 |


### Godkjenning av komitéledere
| Start | Tid | Slutt | Sak |
|---|---|---|---|
| 10:17 | 3 | 10:20 | Godkjenning av leder av Appkom |
| 10:20 | 3 | 10:23 | Godkjenning av leder av Debug |
| Total tid: | 6 min | 10:23 |

### Evaluering av ekstraordinærgeneralforsamling
| Start | Tid | Slutt | Sak |
|---|---|---|---|
| 10:23 | 3 | 10:26 | Evaluering |
| Total tid: | 3 min | 10:26 |

### Ekstraordinær generalforsamling heves