# Forslag til Fondets vedtekter

## Innhold
* [2023 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23)   - Forside
* [2023 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2023 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23/dagsorden-23) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2023 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23/forretningsorden-2023) - Forretningsorden
* [2023 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstrav23/valg) - Ny leder Debug


## Ingen