# Forslag til Onlines vedtekter

## Innhold
* [2022 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstra2022)   - Forside
* [2022 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstra2022/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2022 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstra2022/dagsorden-22) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2022 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstra2022/forretningsorden-2022) - Forretningsorden
* [2022 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/ekstra2022/valg) - Er du klar for et verv i Fondstyret? 


## Ingen