Hovedstyret

Generelt

 • Gitt fem personer diplom for særdeles utmerkelse.
 • Nominert 18 personer til riddere.
 • Gjennomført kompilering av ca 100 medlemmer.
 • Gitt ut sosialt medlemskap til 14 personer som tar informatikkfag og skal bytte til informatikk.
 • Sendt ut infomail ukentlig.
 • Gjennomført økonomi- og vedtektskveld og workshop for å diskutere saker som angår Online.
 • Sendt ut spørreundersøkelse etter fadderukene og immballet.
 • Det har blitt avholdt fire åpne Hovedstyremøter, der totalt 10 forskjellige onlinere har møtt opp.
 • Risikoanalyse av kompileringen har for første gang blitt gjennomført.
 • Byttet bod fra IT-vest til IT-syd, som deles med to-tre andre foreninger.
 • Vi har gjennomført ekstraordinær generalforsamling, der det ble bestemt at vi skulle ha en prøveordning med en kommunikasjonsansvarlig i Hovedstyret, og Onlines fond ble opprettet.
 • Prøveordningen med en kommunikasjonsansvarlig er blitt gjennomført, og vi har ikke sett de resultatene vi ønsket å se. Vi kommer derfor ikke til å fremme et nytt forslag om å ta kommunikasjonsansvarlig inn i Hovedstyret permanent. I stedenfor er det en sjanse for at eksponeringsgruppen blir opprettet i stedenfor (På samme måte som med progruppa for noen år siden).
 • Gjennomført kurs i ledelse og arbeidsmiljø og møteledelse og møtefasilitering for alle i styret ledere av nodekomiteer og noen nestledere i samarbeid med Sit.
 • Gjennomført kurs for alle tillitsvalgte i samarbeid med Sit.
 • Online har endelig fått sitt eget band.
 • Åpnet opp for at alle komitemedlemmer kan representere Online på andre linjeforeningers immatrikuleringsball når ikke HS kan.

Samarbeid med andre

 • Bedret kommunikasjonen med Hackerspace og hvilke retningslinjer som skal gjelde.
 • Forbedret forholdet til Tihlde og Login. Hjulpet Tihlde med erfaringer og tips for at de skal kunne ekspandere og bli bedre.
 • Inngått avtale med ITDagene om eksklusivitet.
 • Fortsatt initiativet til den årlige hytteturen med styrene i Abakus, Tihlde, Login og Hybrida. Denne gangen med hjelp av Abakus.
 • Startet en ny informatikkgruppe, som ligger utenfor NTNU-gruppen. Dette gjør det enklere for alle onlinere å melde seg inn i gruppen.
 • Realfagskjelleren blir nå invitert til hvert Hovedstyremøte, for å legge til rette for bedre samarbeid med Realfagskjelleren.
 • ITV har også blitt invitert til hvert Hovedstyremøte.
 • Stått på stands på Teknologidagen, Teknologicampen, Kom-i-gang dagen, og for internasjonale studenter.
 • Representert Online på IDIs semestermøter.

Økonomi

 • Søkt IDI om støtte for 2018, og fått innvilget 60.000,-. De har vi fordelt på følgende vis:
  • 20.000 til Onlines band
  • 20.000 til immatrikuleringsballet
  • 10.000 til kontoret (For å holde standaren oppe når vi flytter)
  • 10.000 til masterfadderuker
 • Støttet StartIT og datakameratene. Støtten til datakameratene har økt med 2000,- for å kunne leie bane til trening og kamp.

Samlokalisering

 • Jobbet mye for å få samlokaliseringen til å bli best mulig for informatikk og Online. Vi har fått mye hjelp av Endre Ulberg og Martin Bjerke til dette.
  • Vi har flyttet kontoret en gang, og det må nok flyttes nok en gang ila semesteret.
  • Informatikk og Datateknologi flytter til A-blokken i realfagsbygget til høsten, også kommer IDI Kalvskinnet etter i 2019/2020.
 • Vi har hatt mange møter med Abakus og Tihlde, skrevet et skriv til ledelsen om situasjonen og forslag til løsninger, hatt møte med Dekanen, møtt rektor og andre sentrale personer.

Komiteer og interessegrupper

 • Seniorkom har tatt over ansvaret for interessegrupper
 • Opprettet tre nye interessegrupper: Sjadam, Sjampismandag og Traveline
 • Leder og nestleder av velkom 2018 er satt, og hjulpet i gang med opptak av flere medlemmer.
 • Leder og nestleder av ekskom 2019 ble valgt på infomøte om ekskursjonen for andreklasse.

Sosialt og kos

 • Gjennomført julekalender med spørsmål hver dag og julenøtter hver søndag.
 • Gjennomført Movemberinnsamling.
 • Delte ut pepperkaker på de store eksamenene før jul og godteri på de store eksamenen før sommeren.
 • Bestemt at det nå skal avholdes avslutningsfest for tredjeklasse, slik at de som gir seg etter bachelor også får en verdig avslutning.
 • Vi endret julekortbildet fra å være et bilde av kun Hovedstyret, til at de som ville kunne være med. Det var rundt 80-90 som valgte å bli med.
 • Vi har innført en time med Smashfri på kontoret, og fått gode tilbakemeldinger på dette.
 • Vi har åpnet for at alle Onlinemedlemmer kan søke om kontortilgang.
 • Innført gratis kaffe på alle mastersalene til IDI som en utvidet del av avtalen med kaffesponsor.

Arrangementskomiteen

Vår 2018

 • Låvefest ingen dato satt - påmelding kommer
 • paintball ingen dato satt - påmelding kommer

 • utmatrikulering (bachelor) 6. juni - påmelding kommer

 • Eksamensfest 31. mai - Ingen påmelding
 • 17.mai middag - Påmelding kommer
 • Høyt & Lavt 15. april - påmelding kommer
 • Studenterhytta 16. mars - påmelding kommer
 • trampolinepark 13.mars - påmelding kommer
 • Klatring 11. mars - Ingen påmelding.
 • VorsNachfest 02. mars - Ingen påmelding.

 • Reboot(komité) 22. februar - Ingen påmelding.

 • Vinter-OL 17. februar - 13 påmeldte.
 • X-fest 12. februar - Ingen påmelding.
 • Åre 14-18. januar - 178 påmeldte.

Høst 2017

 • Eksamensfest 14. desember - Ingen påmelding.
 • Curling 22. november - 23 påmeldte
 • Julebord(komité) 14. november - 100 påmeldte.
 • Scavenger hunt 13.oktober - 4 deltakere
 • Blåtur 22. september - 56 påmeldte.
 • Immball 9. september - 250 påmeldte.

Statistikk

Antall registrerte deltagere høst: 433 stk.
Antall registrerte deltagere vår: 191 stk.
Antall registrerte deltagere totalt: 624 stk.

Antall arrangement høst: 6 stk.
Antall arrangement vår: 4 stk. Potensielt 14 stk.

Antall arrangementer med andre linjeforeninger: 2 stk. Potensielt 3 stk.

Antall alkoholarrangementer: 13 totalt. 4 vår, 4 potensielt 9 vår.
Antall ikke-alkoholarrangementer: 7 totalt. 2 høst, potensielt 5 vår.

Antall nye arrangementer: 5 totalt. 2 høst, 3 vår.

Opptak/medlemmer

 • 6 nye medlemmer (5 førsteklassinger, 1 andreklassing)
 • 3 permittert (1 pga jobb, 1 pga overgang til seniorkom, 1 pga ferdig med verv)

Nodekomiteer

Velkomstkomiteen

Startet opp vår 2018.
Leder: Charlotte Söderström, nestleder: Thomas Iversen Ramm. opptak pågår.

Bank- og økonomikomiteen

 • Har innført uavhengig nestleder som ikke har ansvar for egen komité
 • Laget ny kontoplan
 • Gått over til digital regnskapsføring fra 2018
 • Nye rutiner i komiteen
 • Ført og revidert regnskap 2017
 • Satt opp revidert budsjett for v18
 • Satt opp budsjett for h18/v19
 • Fått nye medlemmer fra flere komiteer
 • Nye rutiner på innbetalinger og fakturering
 • Vært på regnskapskurs og mva-kurs
 • Begynt med EHF-fakturering
 • Ser på bruk av prosjekter i fiken for bedre oversikt

Bedriftskomiteen

 • Har tatt opp åtte medlemmer, derav fire er førsteklassinger, to andreklassinger og to fjerdeklassinger. Vi er totalt 18 nå, med to i permisjon.
 • Har kontakt med 105 bedrifter.
 • Vært på Oslotur to ganger sammen med fagkom, og besøkt tilsammen 17 bedrifter.
 • Vi har hatt teambuilding med fagkom både på høstsemestert og vårsemesteret.
 • 75 karrieremuligheter.
 • 5 muligheter-e-poster sendt ut.
 • Bookingrunden gjennomført begge semestre.
 • Signert ny hovedsamarbeidsavtale med Knowit.
 • Te er inkludert i kaffeavtalen.
 • Ordnet sponsede premier til julenøttene.
 • Hadde 2 bedrifter som delte ut godsaker(Softis/Goodiebag) på sal.

Høstsemesteret 2017

 • Skaffet én gullsponsor og tre sølvsponsorer til fadderperioden.
 • To bedriftsarrangementer for 1. klasse i fadderperioden.
 • Fire bedrifter var med på rebusen.
 • Ti bedriftspresentasjoner.
 • Tre KID-arrangementer. Ett i fadderperioden for førsteklasse og to i løpet av semesteret.
 • Skaffet syv sponsorer til TechTalks

Vårsemesteret 2018

 • Gjennomført seks bedriftspresentasjoner. Derav ett start up arrangement, med 5 startups.
 • Skal gjennomføre seks arrangementer til i løpet av semesteret.
 • Gjennomført ett KID-arrangementer og har ett til i April.

Drifts- og utviklingskomiteen

 • Tok opp 7 nye medlemmer

OW4

 • Har passert 7000 commits på OW4, samt over 270 tags/releases.
 • Har hatt over 50 releases det siste året.
 • 30 nye issues siste året, 24 av dem er nå lukket.
 • 112 PRs siste året, 104 av dem er nå lukket.
 • Laget ny interessegruppeside, kontaktside og karriereside
 • Har åpnet wikien for redigering for alle med onlinebruker, og i den sammenheng fått bedre monitorering av wikien.
 • Har åpnet påmeldinglistene på sosiale arrangementer.

Andre prosjekter

 • Har ferdigstilt stemmesystemet til generalforsamlingen.
 • Har utviklet komitésøknadsapplikasjonen opptak.online.
 • Startet 2 nye prosjekter, events og soknad.online
  • Events ser på hvordan vi surfacer arrangementer på onlinewebben.
  • soknad.online skal gjøre opptak.online til en portal for alle søknader i Online.
 • Gjennoppstartet utviklingen på NotiWall, Notifier og NotiWire.
 • Nibble
  • Utviklet Nibble2 med React
  • Kjøpt ny maskin til systemet.
 • Utvilket backupsystemet Loft

Drift

 • Tatt over driften av grades.no
 • Begynt å kjøre mindre tjenester i skyen, f.eks. grades.no.
 • Fått nytt subnet til serverne som er på gløshaugen, men ikke byttet over ennå.
 • Fått nye foreninger inn på serverrommet. Først Hackerspace, så muligens Tihlde og Elektra.

Fag- og kurskomiteen

 • Syv nye medlemmer: fem førsteklassinger, en tredje og en fjerde.
 • Byttet nestleder i april 2017 og i februar 2018. Edvard Bø er nåværende.
 • Bra samarbeid med bedkom og fagkom Abakus, og hatt 2 sosialkvelder med hver av de (Gjenstår to dette semesteret)
 • Dratt på Oslotur 2. ganger med bedkom
 • Fulgt opp ekskursjonskomiteen

Høsten 2017:

 • Ny-på-informatikk-kurs i fadderuka
 • 8 kurs i samarbeid med bedrifter
 • To eksamenskurs og en midtsemesterforelesning sammen med fagkom Abakus
 • ITGK-kickstart kurs
 • Kodekveld i samarbeid med trikom
 • Kodekveld etter eksamensforelesning i ITGK
 • Bookingrunden med bedkom

Våren 2018:

 • Booking av bedrifter for neste semester sammen med bedkom skjer i dette øyeblikk
 • 10 kurs i samarbeid med bedrifter, hvorav tre var kursserie
 • Lightning talks sammen med instituttet, Abakus og Tihlde
 • Skal ha en midtsemesterforelesning med Abakus
 • Skal ha 3 eksamenskurs, to av de i samarbeid med fagkom Abakus
 • Skal arrangere fotokurs

Profil- og aviskomiteen

 • Tok opp ti medlemmer etter sommeren
 • Fire medlemmer sluttet, flere i permisjon
 • Byttet økonomiansvarlig to ganger ila året
 • Hatt medarbeidersamtaler på høsten

Grafisk:

 • Ga ut årboka før sommeren i fjor, solgte 49 stykker (i følge webshop)
  • Jobber på årets utgave
  • Tatt bilde av alle komiteene + nodekomiteer
 • Produserte profileringsmateriell for TechTalks
  • Skjorter
  • Flyers
  • Bannere
  • Plakater
 • Jobber med velkom for å lage profileringsmateriell til fadderukene
 • Gjennomført mindre produksjonsbestillinger
 • Så langt 52 bestillinger gjennom bestillingssystemet. Dette er ekskludert bestillinger over mail.

Offline:

 • Gitt ut 3 utgaver, fjerde kommer i løpet av våren
 • Nytt grafisk design på Offlineutgavene fra sommeren av
 • Distribuert Offline til linjerforeninger/abonnenter
 • Er godt i gang med planlegging av Gullblekka 2018, sikter på å holde arrangementet før påske

Samarbeid med Abakus:

 • Samarbeidet med PR om enkelte kurs/bedriftspresentasjoner og arrangementer
 • Samarbeidet med PR om bildetagning på hverandres immatrikuleringsball
 • Planlegger sosiale kvelder med både PR og readme på våren

Annet:

 • Samarbeidet med trikom om utgivelse av Månedens Triveligste på OW
 • Holdt CV-fotografering på høsten, med hjelp av Endre Ulberg
 • Bestilt ekstra pins og daljer som vi gikk tom for

Trivselskomiteen

Arrangementer

Vår 2017

 • Eurovision
 • Frokost på 17. mai.
 • Eksamensgrilling

Høst 2017

 • Seriefrokost med Black Mirror (11)
 • Fotballkamp på kontoret
 • Overnattingstur i Estenstadmarka
 • Code in the dark
 • Juleverksted
 • Julegrøtfest
 • Secret Santa
 • Premiere på Star Wars

Vinter 2018

 • Seriefrokoster (4 hittil)
 • Forsøk på handletur til Storlien
 • Valentines

Fremover

 • Seriefrokost
 • Filmkvelder
 • Kinopremierer i eksamensperioden
 • Frokost på 17. mai
 • Eurovision
 • Turer
 • ++

Kontordrift

 • Pusset opp kontoret i 3. etasje før fadderukene i august.
 • Flyttet kontoret opp til 5. etasje i januar.
 • Ny kaffetrakter er kjøpt inn.
 • Smashpause midt på dagen, for triveligere lunsj.
 • Te er nå en del av kaffeavtalen med Netlight.
 • Innført flere, litt sunnere alternativer i kiosken.

Medlemmer

Tok opp 6 nye. 5 pensjonert. Er nå 11 medlemmer.

Annet

 • Kjøpt andel i Trondheim Bilkollektiv.
 • Delt ut tittelen "Månedens triveligste" for å oppmuntre til god kultur på kontoret.
 • Har gitt 36 medlemmer kontortilgang (etter vedtak på forrige ordinære genfors)

Seniorkomiteen

 • Tatt opp 8 personer gjennom året
 • Utnevnt nestleder
 • Byttet økonomiansvarlig to ganger

Vår/høst 2017

 • Arrangert utmatrikulering
 • Arrangert masterfadderuke i samarbeid med velkom
 • Arrangert komitekickoff

Vår 2018

 • Tatt over ansvaret for interessegrupper
 • Arrangert reboot i samarbeid med arrkom
 • Begynt arbeid på neste utmatrikulering

Kommunikasjonsansvarlig

Høst 2017

 • Tatt over hovedansvar for Onlines Instagramkonto
 • Tatt over ansvaret for ukentlig informasjonsmail
 • Tatt over ansvaret for koordinering av blesting på Facebook

Vår 2018

 • Hatt møter angående ny eventuell "kommunikasjonskomité"
 • Konkludert i samarbeid med hovedstyret at en ny komité ikke er nødvendig i førsteomgang, men at en interessegruppe kan opprettes for å ta ansvar for mye av det som var tenkt til komiteen.

Ekskursjonskomiteen 2018

Turen

 • Planlagt tur til Seoul i Sør-Korea(+ Japan og Thailand) 18. mars - 2. april
 • 49 informatikere på tur
 • Fem dager med bedrift- og universitetsbesøk.
 • Fri uke hvor deltakerne deler seg opp i tre land(Sør-Korea, Thailand og Japan).

Økonomi

 • Arrangert dugnader for å samle inn midler til turen, både privat og gjennom IDI.
 • Arrangert Tech Talks 5. februar 2018 med suksess. Hadde 7 sponsorer.
 • Alt overskudd føres tilbake til deltakerne.

Administrativt

 • 8 medlemmer med ulike ansvarsområder
 • Samarbeidet med IDI om turen.
 • Startet opp ekskom19 ved valg av leder og nestleder.
 • Hjulpet ekskom19 i gang.
 • Laget etterskriv til ekskom19 for de forskjellige ansvarsområdene.

IT-ekskursjonen

 • Tok opp 3 medlemmer våren 2017 og 6 medlemmer høsten 2017.
 • Totalt 5 aktive medlemmer som arrangerte turen.
 • 70 studenter var med på turen
 • Turen varte fra 29. august til 1. september
 • 9 Bedrifter ble besøkt, hvorav 3 av dem var ikke-konsulentbedrifter
 • Flyreise, transport til og fra bedrifter og flyplass, og 3 netters hotellopphold ble dekket av bedriftene.
 • Opprettet et samarbeid med erfaringsoverføring mellom Bedex (Abakus) og ITEX for å bedre begge turene.
 • Fikk ITEX inn i produktarket til Online og bookingrunden til bedkom og fagkom slik at bedriftene kan melde interesse og får bedre informasjon.

Velkomstkomiteen 2017

 • Velkom besto av 13 medlemmer, inkludert leder og nestleder.
 • Alle som søkte fikk tilbud om å være med.
 • Vi hadde en fra prokom som sto for t-skjorter, brosjyrer og annet profilmateriale. Vi hadde også en fra bedkom, som tok ansvar for sponsorer.
 • Vi hadde 16 faddergrupper, som besto av ca 7-10 fadderbarn, og 3-4 faddere. Dette fungerte godt, og økte mulighetene for sammenslåing av flere faddergrupper til ulike anledninger.
 • Det var også 4 masterfaddergrupper, som seniorkom hadde ansvaret for. De hadde noen arrangementer på egenhånd, men deltok på en god del av det vi planla.
 • Inviterte Lykkepromillen for å ha kurs for fadderne på infomøtet, det var nyttig. Hadde også fadder-kickoff på Fjordgata samme kveld, kun fadderne.
 • Arrangerte grilling for fadderbarna dagen før immatrikulering, noe vi syntes fungerte godt. Fadderbarna fikk møtt hverandre og fadderne, og det var bra oppmøte.
 • Videreførte edrufadderopplegget fra året før, noe som fungerte bra. Hadde alternative opplegg på Pirbadet, Arena Trondheim og kino. Litt variasjon i oppmøte, men Arena Trondheim hadde veldig bra oppmøte.
 • Innførte komitéspeeddating, noe som resulterte i rekordstort antall søkere til komité. Fungerte utmerket!
 • Innførte kontaktpersonsystem, slik at alle faddergrupper hadde mulighet til å kontakte noen i velkom dersom det skulle være noe. Ble brukt i liten grad, men synes det var en fin mulighet for fadderbarna å ha.
 • Arrangerte fellesfest med Abakus, det fungerte også godt.
 • Brukte i år også blå bånd som alle informatikere som deltok på arrangement fikk, slik at de ble sluppet inn på utestedene.

Datakameratene FK

 • Spiller fortsatt i studentligaen (TSFF), og ligger etter høstsesongen på 5. plass med 7 seire, 1 uavgjort og 3 tap. Det er bare 4 poeng opp til 1. plass, altså meget tett i toppen av tabellen.
 • Vi er en fast spillergruppe på ca 15-20 spillere som møter opp på treninger og kamper, og ca 50 spillere totalt som har møtt opp på treninger eller kamper så langt i sesongen.
 • Trener hovedsaklig i Dødens Dal pga pris og nærhet til Gløshaugen, men pga UKA ble det i høst arrangert flere treninger på lerkendal kunstgress.
 • I høst hadde vi 1-2 treninger i uka, samt en kamp.
 • Datakameratene FK har opplevd å få økte kostnader det siste året i forbindelse med baneleie til treninger, og avgift til TSFF. Vi er derfor veldig takknemlige for at vi har fått på plass ny avtale med Online om økt økonomisk støtte.
 • Det er totalt ca 10 Onlinere som er aktive i Datakameratene FK, og det er god plass til flere.

Realfagskjelleren

 • Tok opp to medlemmer ifra Online til kjellerstyret, Sander Lindberg og Eigil Hjelmstad
 • Med økonomisk støtte fra linjeforeningene fikk vi kjøpt et kassaapparat som vi nå eier. Dette er et av kravene so trengs for å kunne åpne kjellerne ordentlig igjen
 • I løpet av dette året har vi holdt arrangementer i Gamle Moholt Barnehage i regi av Reddkjellerne, dette har fungert veldig bra, og vi er fornøyde over å ha hatt den muligheten. Vi er også den kjelleren som har hatt mest åpent og Reddkjellerne er svært fornøyde med den jobben vi har *Samarbeidet med Delta, Spanskrøret og Volvox & Alkymisten fortsetter å fungere bra og kommer til fortsette
 • Vi har hatt ekstraordinært årsmøte og valgt Leder, Nestleder og Økonomiansvarlig for neste år. Rolf Klokkerengen (Spanskrøret), Håkon Espeland (Volvox & Alkymisten) og Sigurd Oxaas Wie (
 • Vi vil motta nøkkelen til den nye kjelleren (HK 12), 15. Mars. Vi driver og planlegge oppussing (maling, bygge nye benker, bar!) Denne oppussingen kommer til å være åpen og alle er velkommen til være med hvis de ønsker, så bare ta
 • Forhåpentligvis kan vi har en ordentlig åpning etter påske slik at kjelleren kan fortsette og være det lavterskeltilbudet den har vært tidligere.

Casual Gaming

 • Arrangert tre LAN, to på høsten og ett på våren
  • To av dem var åpne kun for studenter (studLAN)
  • Ett var åpent for allmennheten (trøndeLAN)
 • Vi har hatt 254 betalende medlemmer.
 • Arrangert tre konsoll- og brettspillkvelder, hvor to av disse i samarbeid med Trondheim Smash.
 • Valgt nytt styre, 12. Februar, hvor tre stillinger holdes av medlemmer i Online:
  • Leder: Mathias Flått
  • Coord: Per Morten Solheim
  • Tech: Vestein Dahl