* [2018 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018)  - Forside
* [2018 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2018 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2018 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2018 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2018 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2018 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret? 

[TOC]

## Hovedstyret

### Generelt
* Gitt fem personer diplom for særdeles utmerkelse.
* Nominert 18 personer til riddere.
* Gjennomført kompilering av ca 100 medlemmer.
* Gitt ut sosialt medlemskap til 14 personer som tar informatikkfag og skal bytte til informatikk.
* Sendt ut infomail ukentlig.
* Gjennomført økonomi- og vedtektskveld og workshop for å diskutere saker som angår Online.
* Sendt ut spørreundersøkelse etter fadderukene og immballet.
* Det har blitt avholdt fire åpne Hovedstyremøter, der totalt 10 forskjellige onlinere har møtt opp.
* Risikoanalyse av kompileringen har for første gang blitt gjennomført.
* Byttet bod fra IT-vest til IT-syd, som deles med to-tre andre foreninger.
* Vi har gjennomført ekstraordinær generalforsamling, der det ble bestemt at vi skulle ha en prøveordning med en kommunikasjonsansvarlig i Hovedstyret, og Onlines fond ble opprettet.
* Prøveordningen med en kommunikasjonsansvarlig er blitt gjennomført, og vi har ikke sett de resultatene vi ønsket å se. Vi kommer derfor ikke til å fremme et nytt forslag om å ta kommunikasjonsansvarlig inn i Hovedstyret permanent. I stedenfor er det en sjanse for at eksponeringsgruppen blir opprettet i stedenfor (På samme måte som med progruppa for noen år siden).
* Gjennomført kurs i ledelse og arbeidsmiljø og møteledelse og møtefasilitering for alle i styret ledere av nodekomiteer og noen nestledere i samarbeid med Sit.
* Gjennomført kurs for alle tillitsvalgte i samarbeid med Sit.
* Online har endelig fått sitt eget band.
* Åpnet opp for at alle komitemedlemmer kan representere Online på andre linjeforeningers immatrikuleringsball når ikke HS kan.

### Samarbeid med andre
* Bedret kommunikasjonen med Hackerspace og hvilke retningslinjer som skal gjelde.
* Forbedret forholdet til Tihlde og Login. Hjulpet Tihlde med erfaringer og tips for at de skal kunne ekspandere og bli bedre.
* Inngått avtale med ITDagene om eksklusivitet.
* Fortsatt initiativet til den årlige hytteturen med styrene i Abakus, Tihlde, Login og Hybrida. Denne gangen med hjelp av Abakus.
* Startet en ny informatikkgruppe, som ligger utenfor NTNU-gruppen. Dette gjør det enklere for alle onlinere å melde seg inn i gruppen.
* Realfagskjelleren blir nå invitert til hvert Hovedstyremøte, for å legge til rette for bedre samarbeid med Realfagskjelleren.
* ITV har også blitt invitert til hvert Hovedstyremøte.
* Stått på stands på Teknologidagen, Teknologicampen, Kom-i-gang dagen, og for internasjonale studenter.
* Representert Online på IDIs semestermøter.

### Økonomi
* Søkt IDI om støtte for 2018, og fått innvilget 60.000,-. De har vi fordelt på følgende vis:
   * 20.000 til Onlines band
   * 20.000 til immatrikuleringsballet
   * 10.000 til kontoret (For å holde standaren oppe når vi flytter)
   * 10.000 til masterfadderuker
* Støttet StartIT og datakameratene. Støtten til datakameratene har økt med 2000,- for å kunne leie bane til trening og kamp.

### Samlokalisering
* Jobbet mye for å få samlokaliseringen til å bli best mulig for informatikk og Online. Vi har fått mye hjelp av Endre Ulberg og Martin Bjerke til dette.
  * Vi har flyttet kontoret en gang, og det må nok flyttes nok en gang ila semesteret. 
  * Informatikk og Datateknologi flytter til A-blokken i realfagsbygget til høsten, også kommer IDI Kalvskinnet etter i 2019/2020.
* Vi har hatt mange møter med Abakus og Tihlde, skrevet et skriv til ledelsen om situasjonen og forslag til løsninger, hatt møte med Dekanen, møtt rektor og andre sentrale personer.

### Komiteer og interessegrupper
* Seniorkom har tatt over ansvaret for interessegrupper
* Opprettet tre nye interessegrupper: Sjadam, Sjampismandag og Traveline
* Leder og nestleder av velkom 2018 er satt, og hjulpet i gang med opptak av flere medlemmer.
* Leder og nestleder av ekskom 2019 ble valgt på infomøte om ekskursjonen for andreklasse.

### Sosialt og kos
* Gjennomført julekalender med spørsmål hver dag og julenøtter hver søndag.
* Gjennomført Movemberinnsamling.
* Delte ut pepperkaker på de store eksamenene før jul og godteri på de store eksamenen før sommeren.
* Bestemt at det nå skal avholdes avslutningsfest for tredjeklasse, slik at de som gir seg etter bachelor også får en verdig avslutning.
* Vi endret julekortbildet fra å være et bilde av kun Hovedstyret, til at de som ville kunne være med. Det var rundt 80-90 som valgte å bli med.
* Vi har innført en time med Smashfri på kontoret, og fått gode tilbakemeldinger på dette.
* Vi har åpnet for at alle Onlinemedlemmer kan søke om kontortilgang.
* Innført gratis kaffe på alle mastersalene til IDI som en utvidet del av avtalen med kaffesponsor.

## Arrangementskomiteen


**Vår 2018** 

* Låvefest ingen dato satt - påmelding kommer
* paintball ingen dato satt - påmelding kommer

* utmatrikulering (bachelor) 6. juni - påmelding kommer
* Eksamensfest 31. mai - Ingen påmelding
* 17.mai middag - Påmelding kommer 
* Høyt & Lavt 15. april - påmelding kommer
* Studenterhytta 16. mars - påmelding kommer 
* trampolinepark 13.mars - påmelding kommer
* Klatring 11. mars - Ingen påmelding. 
* VorsNachfest 02. mars - Ingen påmelding. 

* Reboot(komité) 22. februar - Ingen påmelding.  
* Vinter-OL 17. februar - 13 påmeldte. 
* X-fest 12. februar - Ingen påmelding.
* Åre 14-18. januar - 178 påmeldte. 

**Høst 2017** 

* Eksamensfest 14. desember - Ingen påmelding.  
* Curling 22. november - 23 påmeldte
* Julebord(komité) 14. november - 100 påmeldte. 
* Scavenger hunt 13.oktober - 4 deltakere 
* Blåtur 22. september - 56 påmeldte. 
* Immball 9. september - 250 påmeldte. 

**Statistikk** 

Antall registrerte deltagere høst: 433 stk. 
Antall registrerte deltagere vår: 191 stk. 
Antall registrerte deltagere totalt: 624 stk. 

Antall arrangement høst: 6 stk. 
Antall arrangement vår: 4 stk. Potensielt 14 stk.

Antall arrangementer med andre linjeforeninger: 2 stk. Potensielt 3 stk. 

Antall alkoholarrangementer: 13 totalt. 4 vår, 4 potensielt 9 vår. 
Antall ikke-alkoholarrangementer: 7 totalt. 2 høst, potensielt 5 vår. 

Antall nye arrangementer: 5 totalt. 2 høst, 3 vår.

### Opptak/medlemmer

* 6 nye medlemmer (5 førsteklassinger, 1 andreklassing) 
* 3 permittert (1 pga jobb, 1 pga overgang til seniorkom, 1 pga ferdig med verv) 

### Nodekomiteer
 
#### Velkomstkomiteen
 
Startet opp vår 2018.  
Leder: Charlotte Söderström, nestleder: Thomas Iversen Ramm. 
opptak pågår. 


## Bank- og økonomikomiteen

- Har innført uavhengig nestleder som ikke har ansvar for egen komité
- Laget ny kontoplan
- Gått over til digital regnskapsføring fra 2018
- Nye rutiner i komiteen
- Ført og revidert regnskap 2017
- Satt opp revidert budsjett for v18
- Satt opp budsjett for h18/v19
- Fått nye medlemmer fra flere komiteer
- Nye rutiner på innbetalinger og fakturering
- Vært på regnskapskurs og mva-kurs
- Begynt med EHF-fakturering
- Ser på bruk av prosjekter i fiken for bedre oversikt

## Bedriftskomiteen

* Har tatt opp åtte medlemmer, derav fire er førsteklassinger, to andreklassinger og to fjerdeklassinger. Vi er totalt 18 nå, med to i permisjon. 
* Har kontakt med 105 bedrifter.
* Vært på Oslotur to ganger sammen med fagkom, og besøkt tilsammen 17 bedrifter.
* Vi har hatt teambuilding med fagkom både på høstsemestert og vårsemesteret.
* 75 karrieremuligheter.
* 5 muligheter-e-poster sendt ut.
* Bookingrunden gjennomført begge semestre.
* Signert ny hovedsamarbeidsavtale med Knowit.
* Te er inkludert i kaffeavtalen.
* Ordnet sponsede premier til julenøttene.
* Hadde 2 bedrifter som delte ut godsaker(Softis/Goodiebag) på sal. 

### Høstsemesteret 2017

* Skaffet én gullsponsor og tre sølvsponsorer til fadderperioden.
* To bedriftsarrangementer for 1. klasse i fadderperioden.
* Fire bedrifter var med på rebusen.
* Ti bedriftspresentasjoner.
* Tre KID-arrangementer. Ett i fadderperioden for førsteklasse og to i løpet av semesteret.
* Skaffet syv sponsorer til TechTalks

### Vårsemesteret 2018
* Gjennomført seks bedriftspresentasjoner. Derav ett start up arrangement, med 5 startups.
* Skal gjennomføre seks arrangementer til i løpet av semesteret.
* Gjennomført ett KID-arrangementer og har ett til i April.

## Drifts- og utviklingskomiteen
- Tok opp 7 nye medlemmer

### OW4
- Har passert 7000 commits på OW4, samt over 270 tags/releases.
- Har hatt over 50 releases det siste året.
- 30 nye issues siste året, 24 av dem er nå lukket.
- 112 PRs siste året, 104 av dem er nå lukket.
- Laget ny interessegruppeside, kontaktside og karriereside
- Har åpnet wikien for redigering for alle med onlinebruker, og i den sammenheng fått bedre monitorering av wikien.
- Har åpnet påmeldinglistene på sosiale arrangementer.


### Andre prosjekter
- Har ferdigstilt stemmesystemet til generalforsamlingen.
- Har utviklet komitésøknadsapplikasjonen opptak.online.
- Startet 2 nye prosjekter, events og soknad.online
  - Events ser på hvordan vi surfacer arrangementer på onlinewebben.
  - soknad.online skal gjøre opptak.online til en portal for alle søknader i Online. 
- Gjennoppstartet utviklingen på NotiWall, Notifier og NotiWire. 
- Nibble
  - Utviklet Nibble2 med React
  - Kjøpt ny maskin til systemet.
- Utvilket backupsystemet Loft


### Drift
- Tatt over driften av grades.no
- Begynt å kjøre mindre tjenester i skyen, f.eks. grades.no.
- Fått nytt subnet til serverne som er på gløshaugen, men ikke byttet over ennå.
- Fått nye foreninger inn på serverrommet. Først Hackerspace, så muligens Tihlde og Elektra.

## Fag- og kurskomiteen

- Syv nye medlemmer: fem førsteklassinger, en tredje og en fjerde. 
- Byttet nestleder i april 2017 og i februar 2018. Edvard Bø er nåværende.
- Bra samarbeid med bedkom og fagkom Abakus, og hatt 2 sosialkvelder med hver av de (Gjenstår to dette semesteret)
- Dratt på Oslotur 2. ganger med bedkom
- Fulgt opp ekskursjonskomiteen

Høsten 2017:

- Ny-på-informatikk-kurs i fadderuka
- 8 kurs i samarbeid med bedrifter
- To eksamenskurs og en midtsemesterforelesning sammen med fagkom Abakus
- ITGK-kickstart kurs
- Kodekveld i samarbeid med trikom
- Kodekveld etter eksamensforelesning i ITGK
- Bookingrunden med bedkom

Våren 2018:

- Booking av bedrifter for neste semester sammen med bedkom skjer i dette øyeblikk
- 10 kurs i samarbeid med bedrifter, hvorav tre var kursserie
- Lightning talks sammen med instituttet, Abakus og Tihlde
- Skal ha en midtsemesterforelesning med Abakus
- Skal ha 3 eksamenskurs, to av de i samarbeid med fagkom Abakus
- Skal arrangere fotokurs

## Profil- og aviskomiteen

- Tok opp ti medlemmer etter sommeren
- Fire medlemmer sluttet, flere i permisjon
- Byttet økonomiansvarlig to ganger ila året
- Hatt medarbeidersamtaler på høsten

### Grafisk:
- Ga ut årboka før sommeren i fjor, solgte 49 stykker (i følge webshop)
  - Jobber på årets utgave
  - Tatt bilde av alle komiteene + nodekomiteer
- Produserte profileringsmateriell for TechTalks
  - Skjorter
  - Flyers
  - Bannere
  - Plakater
- Jobber med velkom for å lage profileringsmateriell til fadderukene
- Gjennomført mindre produksjonsbestillinger
- Så langt 52 bestillinger gjennom bestillingssystemet. Dette er ekskludert bestillinger over mail.

### Offline:
- Gitt ut 3 utgaver, fjerde kommer i løpet av våren
- Nytt grafisk design på Offlineutgavene fra sommeren av
- Distribuert Offline til linjerforeninger/abonnenter
- Er godt i gang med planlegging av Gullblekka 2018, sikter på å holde arrangementet før påske

### Samarbeid med Abakus: 
- Samarbeidet med PR om enkelte kurs/bedriftspresentasjoner og arrangementer
- Samarbeidet med PR om bildetagning på hverandres immatrikuleringsball
- Planlegger sosiale kvelder med både PR og readme på våren

### Annet:
- Samarbeidet med trikom om utgivelse av Månedens Triveligste på OW
- Holdt CV-fotografering på høsten, med hjelp av Endre Ulberg
- Bestilt ekstra pins og daljer som vi gikk tom for

## Trivselskomiteen
### Arrangementer

#### Vår 2017
* Eurovision
* Frokost på 17. mai.
* Eksamensgrilling

#### Høst 2017
* Seriefrokost med Black Mirror (11)
* Fotballkamp på kontoret
* Overnattingstur i Estenstadmarka
* Code in the dark
* Juleverksted
* Julegrøtfest
* Secret Santa
* Premiere på Star Wars

#### Vinter 2018
* Seriefrokoster (4 hittil)
* Forsøk på handletur til Storlien
* Valentines
#### Fremover
* Seriefrokost
* Filmkvelder
* Kinopremierer i eksamensperioden
* Frokost på 17. mai
* Eurovision
* Turer
* ++

### Kontordrift
* Pusset opp kontoret i 3. etasje før fadderukene i august. 
* Flyttet kontoret opp til 5. etasje i januar.
* Ny kaffetrakter er kjøpt inn.
* Smashpause midt på dagen, for triveligere lunsj.
* Te er nå en del av kaffeavtalen med Netlight.
* Innført flere, litt sunnere alternativer i kiosken.

### Medlemmer

Tok opp 6 nye. 5 pensjonert. Er nå 11 medlemmer.

### Annet 

* Kjøpt andel i Trondheim Bilkollektiv.
* Delt ut tittelen "Månedens triveligste" for å oppmuntre til god kultur på kontoret.
* Har gitt 36 medlemmer kontortilgang (etter vedtak på forrige ordinære genfors)

## Seniorkomiteen

 - Tatt opp 8 personer gjennom året
 - Utnevnt nestleder
 - Byttet økonomiansvarlig to ganger

 Vår/høst 2017

 - Arrangert utmatrikulering
 - Arrangert masterfadderuke i samarbeid med velkom
 - Arrangert komitekickoff

 Vår 2018

 - Tatt over ansvaret for interessegrupper
 - Arrangert reboot i samarbeid med arrkom
 - Begynt arbeid på neste utmatrikulering

## Kommunikasjonsansvarlig

Høst 2017

 - Tatt over hovedansvar for Onlines Instagramkonto
 - Tatt over ansvaret for ukentlig informasjonsmail
 - Tatt over ansvaret for koordinering av blesting på Facebook

Vår 2018

 - Hatt møter angående ny eventuell "kommunikasjonskomité"
 - Konkludert i samarbeid med hovedstyret at en ny komité ikke er nødvendig i førsteomgang, men at en interessegruppe kan opprettes for å ta ansvar for mye av det som var tenkt til komiteen. 
 

## Ekskursjonskomiteen 2018

### Turen
- Planlagt tur til Seoul i Sør-Korea(+ Japan og Thailand) 18. mars - 2. april
- 49 informatikere på tur
- Fem dager med bedrift- og universitetsbesøk. 
- Fri uke hvor deltakerne deler seg opp i tre land(Sør-Korea, Thailand og Japan).

### Økonomi
- Arrangert dugnader for å samle inn midler til turen, både privat og gjennom IDI.
- Arrangert Tech Talks 5. februar 2018 med suksess. Hadde 7 sponsorer. 
- Alt overskudd føres tilbake til deltakerne. 

### Administrativt
- 8 medlemmer med ulike ansvarsområder
- Samarbeidet med IDI om turen.
- Startet opp ekskom19 ved valg av leder og nestleder.
- Hjulpet ekskom19 i gang.
- Laget etterskriv til ekskom19 for de forskjellige ansvarsområdene. 

## IT-ekskursjonen
- Tok opp 3 medlemmer våren 2017 og 6 medlemmer høsten 2017.
- Totalt 5 aktive medlemmer som arrangerte turen.
- 70 studenter var med på turen
- Turen varte fra 29. august til 1. september
- 9 Bedrifter ble besøkt, hvorav 3 av dem var ikke-konsulentbedrifter
- Flyreise, transport til og fra bedrifter og flyplass, og 3 netters hotellopphold ble dekket av bedriftene.
- Opprettet et samarbeid med erfaringsoverføring mellom Bedex (Abakus) og ITEX for å bedre begge turene.
- Fikk ITEX inn i produktarket til Online og bookingrunden til bedkom og fagkom slik at bedriftene kan melde interesse og får bedre informasjon.

## Velkomstkomiteen 2017
- Velkom besto av 13 medlemmer, inkludert leder og nestleder. 
- Alle som søkte fikk tilbud om å være med. 
- Vi hadde en fra prokom som sto for t-skjorter, brosjyrer og annet profilmateriale. Vi hadde også en fra bedkom, som tok ansvar for sponsorer. 
- Vi hadde 16 faddergrupper, som besto av ca 7-10 fadderbarn, og 3-4 faddere. Dette fungerte godt, og økte mulighetene for sammenslåing av flere faddergrupper til ulike anledninger. 
- Det var også 4 masterfaddergrupper, som seniorkom hadde ansvaret for. De hadde noen arrangementer på egenhånd, men deltok på en god del av det vi planla. 
- Inviterte Lykkepromillen for å ha kurs for fadderne på infomøtet, det var nyttig. Hadde også fadder-kickoff på Fjordgata samme kveld, kun fadderne. 
- Arrangerte grilling for fadderbarna dagen før immatrikulering, noe vi syntes fungerte godt. Fadderbarna fikk møtt hverandre og fadderne, og det var bra oppmøte. 
- Videreførte edrufadderopplegget fra året før, noe som fungerte bra. Hadde alternative opplegg på Pirbadet, Arena Trondheim og kino. Litt variasjon i oppmøte, men Arena Trondheim hadde veldig bra oppmøte. 
- Innførte komitéspeeddating, noe som resulterte i rekordstort antall søkere til komité. Fungerte utmerket! 
- Innførte kontaktpersonsystem, slik at alle faddergrupper hadde mulighet til å kontakte noen i velkom dersom det skulle være noe. Ble brukt i liten grad, men synes det var en fin mulighet for fadderbarna å ha. 
- Arrangerte fellesfest med Abakus, det fungerte også godt. 
- Brukte i år også blå bånd som alle informatikere som deltok på arrangement fikk, slik at de ble sluppet inn på utestedene. 
 

## Datakameratene FK
* Spiller fortsatt i studentligaen (TSFF), og ligger etter høstsesongen på 5. plass med 7 seire, 1 uavgjort og 3 tap. Det er bare 4 poeng opp til 1. plass, altså meget tett i toppen av tabellen.
* Vi er en fast spillergruppe på ca 15-20 spillere som møter opp på treninger og kamper, og ca 50 spillere totalt som har møtt opp på treninger eller kamper så langt i sesongen.
* Trener hovedsaklig i Dødens Dal pga pris og nærhet til Gløshaugen, men pga UKA ble det i høst arrangert flere treninger på lerkendal kunstgress. 
* I høst hadde vi 1-2 treninger i uka, samt en kamp. 
* Datakameratene FK har opplevd å få økte kostnader det siste året i forbindelse med baneleie til treninger, og avgift til TSFF. Vi er derfor veldig takknemlige for at vi har fått på plass ny avtale med Online om økt økonomisk støtte.
* Det er totalt ca 10 Onlinere som er aktive i Datakameratene FK, og det er god plass til flere. 

## Realfagskjelleren
* Tok opp to medlemmer ifra Online til kjellerstyret, Sander Lindberg og Eigil Hjelmstad
* Med økonomisk støtte fra linjeforeningene fikk vi kjøpt et kassaapparat som vi nå eier. Dette er et av kravene so trengs for å kunne åpne kjellerne ordentlig igjen
* I løpet av dette året har vi holdt arrangementer i Gamle Moholt Barnehage i regi av Reddkjellerne, dette har fungert veldig bra, og vi er fornøyde over å ha hatt den muligheten. Vi er også den kjelleren som har hatt mest åpent og Reddkjellerne er svært fornøyde med den jobben vi har 
*Samarbeidet med Delta, Spanskrøret og Volvox & Alkymisten fortsetter å fungere bra og kommer til fortsette
* Vi har hatt ekstraordinært årsmøte og valgt Leder, Nestleder og Økonomiansvarlig for neste år. Rolf Klokkerengen (Spanskrøret), Håkon Espeland (Volvox & Alkymisten) og Sigurd Oxaas Wie (
* Vi vil motta nøkkelen til den nye kjelleren (HK 12), 15. Mars. Vi driver og planlegge oppussing (maling, bygge nye benker, bar!) Denne oppussingen kommer til å være åpen og alle er velkommen til være med hvis de ønsker, så bare ta 
* Forhåpentligvis kan vi har en ordentlig åpning etter påske slik at kjelleren kan fortsette og være det lavterskeltilbudet den har vært tidligere.

## Casual Gaming
* Arrangert tre LAN, to på høsten og ett på våren
   * To av dem var åpne kun for studenter (studLAN)
   * Ett var åpent for allmennheten (trøndeLAN)
* Vi har hatt 254 betalende medlemmer.
* Arrangert tre konsoll- og brettspillkvelder, hvor to av disse i samarbeid med Trondheim Smash.
* Valgt nytt styre, 12. Februar, hvor tre stillinger holdes av medlemmer i Online:
  * Leder: Mathias Flått
  * Coord: Per Morten Solheim
  * Tech: Vestein Dahl