Pizzabestilling vil bli organisert felles og annonsert i begynnelsen av generalforsamlingen.

Administrativt

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
2 16.15 16.17 Velkommen v/leder
0.5 16.17 16.17 Valg av ordstyrer
1 16.17 16.18 Valg av referenter
0.5 16.18 16.18 Valg av tellekorps
0.5 16.18 16.19 Valg av paraferer
5 16.19 16.24 Gjennomgang av tegnsetting
0.5 16.24 16.24 Gjennomgang av stemmesystem
1 16.24 16.25 Godkjenning av forretningsorden
0.5 16.25 16.25 Godkjenning av gjester
0.5 16.25 16.26 Godkjenning av talerett
0.5 16.26 16.26 Godkjenning av stemmeberettigede
0.5 16.26 16.27 Godkjenning av dagsorden
0.5 16.27 16.27 Godkjenning av referat fra 25. april 2017
0.5 16.27 16.28 Godkjenning av referat fra 01. april 2018
1 16.28 16.29 Godkjenning av innkalling
1 16.29 16.30 Godkjenning av saksliste
Total tid: 15 min

Årsberetninger

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
4 16.30 16.34 Årsberetning Hovedstyret
2 16.34 16.36 Årsberetning Bank- og økonomikomiteen
2 16.36 16.38 Årsberetning Arrangementskomiteen
2 16.38 16.40 Årsberetning Bedriftskomiteen 16:46
2 16.40 16.42 Årsberetning Drifts- og utviklingskomiteen
2 16.42 16.44 Årsberetning Fag- og kurskomiteen
2 16.44 16.46 Årsberetning Profil- og aviskomiteen
2 16.46 16.48 Årsberetning Trivselskomiteen
2 16.48 16.50 Årsberetning Seniorkomiteen
2 16.50 16.52 Årsberetning Ekskursjonskomiteen 2018 16:56
2 16.52 16.54 Årsberetning IT-ekskursjonen
2 16.54 16.56 Årsberetning Velkomstkomiteen 2017
2 16.56 16.58 Årsberetning Datakameratene FK
2 16.58 17.00 Årsberetning Realfagskjellern
2 17.00 17.02 Årsberetning Casual Gaming
Total tid: 22 min

Pause 18 minutter

Regnskap

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 17.20 17.50 Godkjenning av regnskap 2017 17:26
15 17.20 17.50 Godkjenning av budsjett 18/19
Total tid: 30 min

Saksforslag

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
20 17.50 18.10 Saksforslag 1 v/Hovedstyret 18:04
20 18.10 18.30 Saksforslag 2 v/Hovedstyret 18:17
15 18.30 18.45 Saksforslag 3 v/Hovedstyret
15 18.45 19.00 Saksforslag 4 v/Hovedstyret
10 19.00 19.10 Saksforslag 5 v/Hovedstyret 18:43
5 19.10 19.15 Saksforslag 6 v/Agnete Djupvik
Total tid: 1 t 25 min

Pause 30 min med pizza

Vedtektsforslag

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
30 19.45 20.15 Vedtektsforslag 1 v/Agnete Djupvik
10 20.15 20.25 Vedtektsforslag 2 v/Hovedstyret
5 20.25 20.30 Vedtektsforslag 3 v/Christoffer Lofsberg
5 20.30 20.35 Vedtektsforslag 4 v/Hovedstyret

| Total tid: | |50 min|

Pause 5 min

Fondets generalforsamling

Vedtektsforslag for fondet

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
7 20.40 20.47 Vedtektsforslag 1
7 20.47 20.54 Vedtektsforslag 2
7 20.54 21.03 Vedtektsforslag 3
7 21.03 21.10 Vedtektsforslag 4
7 21.10 21.17 Vedtektsforslag 5 21:34
7 21.17 21.24 Vedtektsforslag 6
7 21.24 21.31 Vedtektsforslag 7
Total tid: 51 min

Valg for fondet

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
10 21.31 21.41 Valg av Onlinemedlem
10 21.41 21.51 Valg av tidligere hovedstyremedlem
10 21.51 22.01 Valg av ridder
Total tid: 30 min

Du vil ikke tro hva som skal skje nå

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
10 22.01 22.11
Total tid: 10 min

Pause 15 min

Valg

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
10 22.26 22.36 Valg av leder
10 22.36 22.46 Valg av nestleder
7 22.46 22.53 Valg av økonomiansvarlig
7 22.53 23.00 Valg av leder av arrangementskomiteen 22:44
7 23.00 23.07 Valg av leder av bedriftskomiteen 23:00
7 23.07 23.14 Valg av leder av drifts- og utviklingskomiteen
7 23.14 23.21 Valg av leder av fag- og kurskomiteen 23:23
7 23.28 23.35 Valg av leder av profil- og aviskomiteen
7 23.42 23.49 Valg av leder av trivselskomiteen
7 23.49 23.56 Valg av leder av valgkomite
Total tid: 1 t 26 min

5 minutter til å ta bilde av det nye HS

Medaljeutdeling

Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
15 00.01 00.16 Medaljeutdeling
Total tid: 15 min