* [2018 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018)  - Forside
* [2018 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2018 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2018 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2018 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2018 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2018 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret? 

**Pizzabestilling vil bli organisert felles og annonsert i begynnelsen av generalforsamlingen.**


### Administrativt
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.15 | 16.17 | Velkommen v/leder | |
| 0.5 | 16.17 | 16.17 | Valg av ordstyrer | |
| 1 | 16.17 | 16.18 | Valg av referenter | |
| 0.5 | 16.18 | 16.18 | Valg av tellekorps | |
| 0.5 | 16.18 | 16.19 | Valg av paraferer | |
| 5 | 16.19 | 16.24 | Gjennomgang av tegnsetting | |
| 0.5 | 16.24 | 16.24 | Gjennomgang av stemmesystem | |
| 1 | 16.24 | 16.25 | Godkjenning av forretningsorden | |
| 0.5 | 16.25 | 16.25 | Godkjenning av gjester | |
| 0.5 | 16.25 | 16.26 | Godkjenning av talerett | |
| 0.5 | 16.26 | 16.26 | Godkjenning av stemmeberettigede | |
| 0.5 | 16.26 | 16.27 | Godkjenning av dagsorden | |
| 0.5 | 16.27 | 16.27 | Godkjenning av referat fra 25. april 2017 | |
| 0.5 | 16.27 | 16.28 | Godkjenning av referat fra 01. april 2018 | |
| 1 | 16.28 | 16.29 | Godkjenning av innkalling | |
| 1 | 16.29 | 16.30 | Godkjenning av saksliste | |
| Total tid: | |15 min|### Årsberetninger
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16.30 | 16.34 | Årsberetning Hovedstyret |  |
| 2 | 16.34 | 16.36 | Årsberetning Bank- og økonomikomiteen | |
| 2 | 16.36 | 16.38 | Årsberetning Arrangementskomiteen |  |
| 2 | 16.38 | 16.40 | Årsberetning Bedriftskomiteen | 16:46 |
| 2 | 16.40 | 16.42 | Årsberetning Drifts- og utviklingskomiteen |  |
| 2 | 16.42 | 16.44 | Årsberetning Fag- og kurskomiteen |  |
| 2 | 16.44 | 16.46 | Årsberetning Profil- og aviskomiteen |  |
| 2 | 16.46 | 16.48 | Årsberetning Trivselskomiteen |  |
| 2 | 16.48 | 16.50 | Årsberetning Seniorkomiteen |  |
| 2 | 16.50 | 16.52 | Årsberetning Ekskursjonskomiteen 2018 | 16:56 |
| 2 | 16.52 | 16.54 | Årsberetning IT-ekskursjonen |  |
| 2 | 16.54 | 16.56 | Årsberetning Velkomstkomiteen 2017 |  |
| 2 | 16.56 | 16.58 | Årsberetning Datakameratene FK |  |
| 2 | 16.58 | 17.00 | Årsberetning Realfagskjellern |  |
| 2 | 17.00 | 17.02 | Årsberetning Casual Gaming |  |
| Total tid: | |22 min|

## Pause 18 minutter

### Regnskap
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 17.20 | 17.50 | Godkjenning av regnskap 2017 | 17:26 |
| 15 | 17.20 | 17.50 | Godkjenning av budsjett 18/19 | |
| Total tid: | |30 min|


### Saksforslag
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 20  | 17.50 | 18.10 | Saksforslag 1 v/Hovedstyret | 18:04 |
| 20  | 18.10 | 18.30 | Saksforslag 2 v/Hovedstyret | 18:17 |
| 15  | 18.30 | 18.45 | Saksforslag 3 v/Hovedstyret| |
| 15  | 18.45 | 19.00 | Saksforslag 4 v/Hovedstyret| |
| 10  | 19.00 | 19.10 | Saksforslag 5 v/Hovedstyret| 18:43 |
| 5  | 19.10 | 19.15 | Saksforslag 6 v/Agnete Djupvik| |
| Total tid: | | 1 t 25 min|

## Pause 30 min med pizza

### Vedtektsforslag
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 30  | 19.45 | 20.15 | Vedtektsforslag 1 v/Agnete Djupvik | |
| 10  | 20.15 | 20.25 | Vedtektsforslag 2 v/Hovedstyret | |
| 5  | 20.25 | 20.30 | Vedtektsforslag 3 v/Christoffer Lofsberg | |
| 5  | 20.30 | 20.35 | Vedtektsforslag 4 v/Hovedstyret | || Total tid: | |50 min|

## Pause 5 min

## Fondets generalforsamling

### Vedtektsforslag for fondet
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 7  | 20.40 | 20.47 | Vedtektsforslag 1 | |
| 7  | 20.47 | 20.54 | Vedtektsforslag 2 | |
| 7  | 20.54 | 21.03 | Vedtektsforslag 3 | |
| 7  | 21.03 | 21.10 | Vedtektsforslag 4 | |
| 7  | 21.10 | 21.17 | Vedtektsforslag 5 | 21:34 |
| 7  | 21.17 | 21.24 | Vedtektsforslag 6 | |
| 7  | 21.24 | 21.31 | Vedtektsforslag 7 | |
| Total tid: | | 51 min |

### Valg for fondet
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 10  | 21.31 | 21.41 | Valg av Onlinemedlem | |
| 10  | 21.41 | 21.51 | Valg av tidligere hovedstyremedlem | |
| 10  | 21.51 | 22.01 | Valg av ridder| |
| Total tid: | | 30 min |

### Du vil ikke tro hva som skal skje nå
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.01 | 22.11 |  |  |
| Total tid: | |10 min|

## Pause 15 min

### Valg
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.26 | 22.36 | Valg av leder |  |
| 10 | 22.36 | 22.46 | Valg av nestleder |  |
| 7 | 22.46 | 22.53 | Valg av økonomiansvarlig |  |
| 7 | 22.53 | 23.00 | Valg av leder av arrangementskomiteen | 22:44 |
| 7 | 23.00 | 23.07 | Valg av leder av bedriftskomiteen | 23:00 |
| 7 | 23.07 | 23.14 | Valg av leder av drifts- og utviklingskomiteen |  |
| 7 | 23.14 | 23.21 | Valg av leder av fag- og kurskomiteen | 23:23 |
| 7 | 23.28 | 23.35 | Valg av leder av profil- og aviskomiteen |  |
| 7 | 23.42 | 23.49 | Valg av leder av trivselskomiteen |  |
| 7 | 23.49 | 23.56 | Valg av leder av valgkomite |  |
| Total tid: | |1 t 26 min|


## 5 minutter til å ta bilde av det nye HS

### Medaljeutdeling
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 00.01 | 00.16 | Medaljeutdeling |  |
| Total tid: | |15 min|