Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har valgkomiteen laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret i perioden 18/19 og Fondstyret i perioden 2018-2020.

De som har meldt interesse til Hovedstyret er:

 • Leder: Aslak Hollund
 • Nestleder: Henrik Liodden, Christoffer Lofsberg
 • Økonomiansvarlig: Christian Nyvoll
 • Arrkom: Johannes Kvamme, Thomas Iversen Ramm
 • Bedkom: Adrian Thompson, Lars Gjelstad (benket)
 • Dotkom: Jakob Westermoen, Ole Anders Stokker
 • Fagkom: Andreas Aursand
 • Prokom: Sebastian Ellefsen, Hanne Brynildsrud
 • Trikom: Pål-Edward Larsen

De som har meldt interesse til Fondstyret er:

 • Onlinemedlem: Sigurd Wie
 • Tidligere hovedstyremedlem: Kristoffer Hajem, Taran Ruge
 • Ridder: Sverre Johann Bjørke

Dersom vedtektsforslag 1 går gjennom vil det også velges styremedlemmer til Hovedstyret. De som har meldt interesse til disse vervene er:

 • Leder: Aslak Hollund
 • Nestleder: Christoffer Lofsberg
 • Økonomiansvarlig: Christian Nyvoll
 • Arrangementsansvarlig: Marius Johan Holm Johansen, Thomas Iversen Ramm
 • Teknisk ansvarlig:
 • Internansvarlig: Trine-Lise Helgesen, Mathias S. Müller

Komitéledere:

 • Arrkom: Johannes Kvamme
 • Bankom:
 • Bedkom: Adrian Thompson
 • Dotkom: Ole Anders Stokker
 • Fagkom: Andreas Aursand
 • Prokom: Sebastian Ellefsen, Hanne Brynildsrud
 • Trikom: Pål-Edward Larsen

Vennligst merk at:

 • Denne listen vil oppdateres kontinuerlig frem til generalforsamlingen ettersom folk bestemmer og ombestemmer seg.
 • Du trenger ikke stå på listen for å stille til et verv i Hovedstyret, det vil fremdeles være åpent for benkeforslag på generalforsamlingen.
 • Du må ha hatt et verv i en kjernekomité i Online i minst ett semester for å kunne bli valgt inn i Hovedstyret på generalforsamlingen. Dette gjelder ikke, dersom vedtektsforslag 1 får gjennom.