* [2019 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019)  - Forside
* [2019 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2019 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2019 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2019 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2019 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2019 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret?

**Pizzabestilling vil bli organisert felles og annonsert i begynnelsen av generalforsamlingen.**


### Administrativt
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 16:15 | 16:17 | Velkommen v/leder | |
| 0.5 | 16:17 | 16:17 | Valg av ordstyrer | |
| 1 | 16:17 | 16:18 | Valg av referenter | |
| 0.5 | 16:18 | 16:18 | Valg av tellekorps | |
| 0.5 | 16:18 | 16:19 | Valg av paraferer | |
| 5 | 16:19 | 16:24 | Gjennomgang av tegnsetting | |
| 0.5 | 16:24 | 16:24 | Gjennomgang av stemmesystem | |
| 1 | 16:24 | 16:25 | Godkjenning av forretningsorden | |
| 0.5 | 16:25 | 16:25 | Godkjenning av gjester | |
| 0.5 | 16:25 | 16:26 | Godkjenning av talerett | |
| 0.5 | 16:26 | 16:26 | Godkjenning av stemmeberettigede | |
| 0.5 | 16:26 | 16:27 | Godkjenning av dagsorden | |
| 1 | 16:27 | 16:27 | Godkjenning av referat fra 05. mars 2018 | |
| 1 | 16:28 | 16:29 | Godkjenning av innkalling | |
| 1 | 16:29 | 16:30 | Godkjenning av saksliste | |
| 10 | 16:30 | 16:40 | Registrering i stemmesystem | |
| Total tid: | |25 min|### Årsberetninger
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16:40 | 16:44 | Årsberetning Hovedstyret |  |
| 2 | 16:44 | 16:46 | Årsberetning Bank- og økonomikomiteen | |
| 2 | 16:46 | 16:48 | Årsberetning Arrangementskomiteen |  |
| 2 | 16:48 | 16:50 | Årsberetning Bedriftskomiteen |  |
| 2 | 16:50 | 16:52 | Årsberetning Drifts- og utviklingskomiteen |  |
| 2 | 16:52 | 16:54 | Årsberetning Fag- og kurskomiteen |  |
| 2 | 16:54 | 16:56 | Årsberetning Profil- og aviskomiteen |  |
| 2 | 16:56 | 16:58 | Årsberetning Trivselskomiteen |  |
| 2 | 16:58 | 17:00 | Årsberetning Seniorkomiteen |  |
| 2 | 17:00 | 17:02 | Årsberetning Ekskursjonskomiteen 2019 |  |
| 2 | 17:02 | 17:04 | Årsberetning IT-ekskursjonen |  |
| 2 | 17:04 | 17:06 | Årsberetning Velkomstkomiteen 2018 |  |
| 2 | 17:06 | 17:08 | Årsberetning Datakameratene FK |  |
| 2 | 17:08 | 17:10 | Årsberetning Realfagskjellern |  |
| 2 | 17:10 | 17:12 | Årsberetning Casual Gaming |  |
| 2 | 17:12 | 17:14 | Årsberetning Output |  |
| Total tid: | |34 min|

## Pause 16 minutter

### Regnskap
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 17:30 | 17:45 | Godkjenning av regnskap 2018 | |
| 15 | 17:45 | 18:00 | Godkjenning av budsjett 19/20 | |
| Total tid: | |30 min|

## Pause 5 minutter

### Saksforslag
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
|15|18:05|18:20|Saksforslag 1 v/ Johannes Kvamme||
|7|18:20|18:27|Saksforslag 2 v/ Hovedstyret||
|10|18:27|18:37|Saksforslag 3 v/ Aslak Hollund||
|8|18:37|18:45|Saksforslag 4 v/ Endre Ullberg||
| Total tid: | |40 min|

## Pause 30 min med pizza

### Vedtektsforslag
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
|15|19:15|19:30|Vedtektsforslag 1 v/ Hovedstyret||
|7|19:30|19:37|Vedtektsforslag 2 v/ Hovedstyret||
|10|19:37|19:47|Vedtektsforslag 3 v/ Hovedstyret||
|10|19:47|19:57|Vedtektsforslag 4 v/ Hovedstyret||
|10|19:57|20:07|Vedtektsforslag 5 v/ Hovedstyret||
|10|20:07|20:17|Vedtektsforslag 6 v/ Hovedstyret||
|7|20:17|20:24|Vedtektsforslag 7 v/ Hovedstyret||
|10|20:24|20:34|Vedtektsforslag 8 v/ Hovedstyret||
|10|20:34|20:44|Vedtektsforslag 9 v/ Hovedstyret||
|7|20:44|20:51|Vedtektsforslag 10 v/ Hovedstyret||
|10|20:51|21:01|Vedtektsforslag 11 v/ Hovedstyret||
|7|21:01|21:08|Vedtektsforslag 12 v/ Hovedstyret||
|10|21:08|21:18|Vedtektsforslag 13 v/ Hovedstyret||
|7|21:18|21:25|Vedtektsforslag 14 v/ Hovedstyret||
|7|21:25|21:32|Vedtektsforslag 15 v/ Hovedstyret||
|7|21:32|21:39|Vedtektsforslag 16 v/ Hovedstyret||
|7|21:39|21:46|Vedtektsforslag 17 v/ Hovedstyret||
|7|21:46|21:53|Vedtektsforslag 18 v/ Hovedstyret||
|10|21:53|22:03|Vedtektsforslag 19 v/ Hovedstyret||
|7|22:03|22:10|Vedtektsforslag 20 v/ Hovedstyret||
|7|22:10|22:17|Vedtektsforslag 21 v/ Aslak Hollund||
| Total tid: | |3 t 2 min|

## Pause 5 min

## Fondets generalforsamling

### Årsberetning for fondet

| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
|3|22:23|22:26|Årsberetning for fondet v/ Fondstyret||
| Total tid: | | 3 min |

### Saksforslag for fondet
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
|7|22:26|22:33|Saksforslag 1 v/ Hovedstyret||
| Total tid: | | 7 min |

### Vedtektsforslag for fondet
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
|7|22:33|22:40|Vedtektsforslag 1 v/ Hovedstyret||
|10|22:40|22:50|Vedtektsforslag 2 v/ Hovedstyret||
| Total tid: | | 17 min |

## Pause 5 min

### Valg for fondet
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 10  | 22:50 | 23:00 | Valg av Onlinemedlem | |
| 10  | 23:00 | 23:10 | Valg av tidligere hovedstyremedlem 1 | |
| 10  | 23:10 | 23:20 | Valg av tidligere hovedstyremedlem 2 | |
| 10  | 23:30 | 23:40 | Valg av ridder| |
| Total tid: | | 40 min |

## Pause 10 min

### Valg
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 23:50 | 00:05 | Valg av leder |  |
| 15 | 00:05 | 00:20 | Valg av nestleder |  |
| 35 | 00:20 | 00:55 | Valg av økonomiansvarlig |  |
| 10 | 00:55 | 01:05 | Valg av leder av arrangementskomiteen | |
| 10 | 01:05 | 01:15 | Valg av leder av bedriftskomiteen | |
| 10 | 01:15 | 01:25 | Valg av leder av drifts- og utviklingskomiteen |  |
| 10 | 01:25 | 01:35 | Valg av leder av fag- og kurskomiteen | |
| 10 | 01:35 | 01:45 | Valg av leder av profil- og aviskomiteen |  |
| 10 | 01:45 | 01:55 | Valg av leder av trivselskomiteen |  |
| 10 | 01:55 | 02:05 | Valg av valgkomite |  |
| Total tid: | |2 t 15 min|

### Evaluering av generalforsamling
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:05 | 02:10 | Evaluering av generalforsamling |  |
| Total tid: | |5 min|

### Medaljeutdeling og bilde
| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:10 | 02:15 | Medaljeutdeling og bilde |  |
| Total tid: | |5 min|