* [2020 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020)   - Forside
* [2020 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2020 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2020 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2020 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2020 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2020 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret? 

**OBS!** Dette er en alternativ kandidatliste for det tilfellet der splittelsen av det to-delte komitéledervervet blir vedtatt. Da deler man altså komitéleder inn i styremedlem og komitéleder, som _enda kan være samme person hvis ønskelig_. Dette vedtektsforslaget kan du lese mer om [**her**](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/vedtekstforslag/#wiki-toc-forslag-23-splittelse-av-det-to-delte-vervet-auo).

Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har AUO laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret i perioden 20/21 og Fondstyret i perioden 2020-2021.

Merk! Det er fortsatt åpent for å stille eller godta benkeforslag under generalforsamlingen.

**De som har meldt interesse til Hovedstyret er:**

* *Leder*: Benedicte Helen Myrvoll, Pål-Edward Larsen, Mathias Fossum
* *Nestleder*: Øyvind Jalland Schjerven, Sigurd Oxaas Wie
* *Økonomiansvarlig*: Christoffer Stensrud, Thomas Iversen Ramm
* *Styremedlem fra arrkom:* Sindre Langaard
* *Styremedlem fra bedkom:* Kristoffer Nyvoll
* *Styremedlem fra dotkom:* Henrik Hørlück Berg, Monika Muzyk, Anh-Kha Vo
* *Styremedlem fra fagkom:* Øyvind Jalland Schjerven, André Schjøth, Johan August Østbye  
* *Styremedlem fra prokom:* Henrik Giil Liisberg 
* *Styremedlem fra trikom:* Erik Skår, Thea Karin Fladby, Jon-Inge Heggstad

**OBS!** Dersom vedtektsforslaget om internt valg av komitéleder _også_ går gjennom, vil komiteene velge sine egne komitéledere, som Hovedstyret godkjenner senest én måned etter generalforsamlingen. Dette vedtektsforslaget kan du lese mer om [**her**](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/vedtekstforslag/#wiki-toc-forslag-24-godkjenning-av-lederkandidater).

Hvis forslaget om internt valg _ikke_ går gjennom, vil det være ordinært valg av komitéledere på generalforsamlingen, og listen under vil være utgangspunktet for det valget.

**De som har meldt interesse som komitéledere er:**

* *Arrkomleder:* Sindre Langaard
* *Bedkomleder:* Martin Kvalsund, Marcus Schrøder
* *Dotkomleder:* Henrik Hørlück Berg, Vigdis-Irene Steinsund
* *Fagkomleder:* Øyvind Jalland Schjerven, Elise Stautland
* *Prokomleder:* Pål Andreas Morholmen
* *Trikomleder:* Jørgen Nummedal Sveberg, Erik Skår