* [2020 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020)   - Forside
* [2020 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2020 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2020 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2020 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2020 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2020 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret? 

Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har valgkomiteen laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret i perioden 20/21 og Fondstyret i perioden 2020-2021. 

Merk! Det er fortsatt åpent for å stille eller godta benkeforslag under generalforsamlingen.  

**De som har meldt interesse til Hovedstyret er:**

* *Leder:* Mathias Fossum, Benedicte Helen Myrvoll, Pål-Edward Larsen  
* *Nestleder:* Øyvind Jalland Schjerven, Sigurd Oxaas Wie
* *Økonomiansvarlig:* Christoffer Stensrud, Thomas Iversen Ramm
* *Arrkom:* Sindre Langaard
* *Bedkom:* Kristoffer Nyvoll
* *Dotkom:* Henrik Hørlück Berg, Anh-Kha Vo, Vigdis-Irene Steinsund
* *Fagkom:* Øyvind Jalland Schjerven, Johan August Østbye, Elise Rabassa Stautland, André Schjøth
* *Prokom:* Henrik Giil Liisberg
* *Trikom:* Thea Karin Fladby, Jørgen Nummedal Sveberg

**De som har meldt interesse til Fondstyret er:**

* *Onlinemedlem:* 
* *Tidligere hovedstyremedlem:* Kaja Sofie Lundgaard, Henrik Liodden
* *Ridder:* Marius Enerly

### Alternativ kandidatliste

Grunnet vedtektsforslag og saksforslag som endrer valgprosessen i år har Arbeidsgruppen for Undersøkelse av Organisasjonsstruktur åpnet en alternativ kandidatliste. Den alternative kandidatlisten dekker det mulige tilfellet der komitélederrollen blir splittet inn i styremedlem og komitéleder, som du kan lese mer om [**her**](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2020/vedtekstforslag/#wiki-toc-forslag-23-splittelse-av-det-to-delte-vervet-auo).

Som kandidatlisten over viser man interesse for kandidatur i verv, og man har enda mulighet for å stille eller godta benkeforslag under generalforsamlingen.

[Den alternative kandidatlisten finner du **her**](wiki:alternativt-valg).