- ## Innhold 
* [2023 Høst Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h)  - Forside
* [2023 Høst Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2023 Høst Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2023 Høst Halvårsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/aarsberetninger) - Halvårsberetninger
* [2023 Høst Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2023 Høst Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2023 Høst Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret?


[TOC]


## Hovedstyret
Generelt:

- Gjennomført GenVORS.
- Delt ut lang og tro
- Nominert riddere til Immball 2023
- Deltatt på ledelseskurs sammen med Backlog og Støttehjulet
- Gjennomført “Den nødvendige samtalen” for tillitsvalgte med Sit
- Fått ned merchretningslinjer som komiteene skal følge 
- Arrangert kompilering
- Arrangert sommerfest for Online i Oslo
- Gjennomført komiteopptaket høsten 2023
- Utarbeidet en samarbeidsavtale med datakameratene guttelaget
- Deltatt på FIF-møte på vårsemesteret

Samarbeid med andre:

- Deltatt på møter med IE
- Deltatt på linjeledermøter hver måned.
- Representert på diverse jubileum, revyer og gallaer.
 Deltatt på En psykt vanlig uke 2023

Sosialt og kos:

- Hatt styrevors med eksterne og riddere på realfagskjelleren før immball
- Representert Online på diverse immball og gallaer
- Har deltatt på Thilde og Abakus kompilering
## Debug
- to medlemmer har blitt ferdig med master. 
- tatt opp to nye medlemmer. 
- tatt i bruk nominasjonsskjema hvor man kan nominere folk inn i Debug. 
- Arrangert perling+kake på kontoret på torsdagen etter genfors

## Arrangementskomiteen 
- Vi har arrangert 4 arrangementer:
- Hybel til hybel
- Komiteseminar
- Veldedighetsfest
- Utmatrikulering 3. og 5. klasse
- Immball
- Blåtur
- Paint n Sip
- Vors før oktoberfest
- Vi har tatt opp 6 nye medlemmer
- Miljøtiltak: Vi prøver å bruke kollektivt der det lar seg gjøre. Resirkulerer søppel etter arrangementer.

## Bank- og økonomikomiteen 
- Vi har tatt opp 7 nye medlemmer
- Vi har gjennomført bokføring for alle transaksjoner for første halvår 2023
- Vi har gjennomført revidering av første halvår 2023
- Vi gjennomført budsjettrevidering med overføring av midler til høsten 2023
- Vi har ryddet og fjernet gammelt regnskap fra boden
- Miljøtiltak: Vi har bestilt minst vegetar pizza hver arbeidskveld<3


## Bedriftskomiteen
- Tok opp og onboardet 5 nye førsteklassing
- Planlagt og gjennomført 9 bedriftsarrangementer og støttet KiD under 2 arrangementer
- Startet planlegging av samarbeidsarrangement med FeminIT og Bekk
- Begynt å planlegge vårens arrangementer
- Skaffet to generalsponsorer og to tittelsponsorer til fadderukene
- Skaffet bedriftsannonser til Offline
- Opprettet og begynt å ta i bruk Online sin bedriftsinstagram
- Lagt ut 58 stillingsannonser
- Gjennomført ideworkshop, Oslotur og fellesmøte med fagkom
- Feiret 25 års jubileum
- Gått over fra wiki og trello til notion
- Miljøtiltak: Kuttet bruken av engangskopper ved å bestille opp gjenbrukskopper i samarbeid med tidligere kaffesponsor.


## Drifts- og utviklingskomiteen

Prosjekter:

- Vi har jobbet på nye OW, og åpnet 87 pull requests siden forrige generalforsamling
- Vi har byttet til Linear for issues, og åpnet 336 issues
- Vi har jobbet mot en MVP på det nye vinstraff systemet
- Vi har begynt et sideprosjekt om å kicke liv i Grades igjen
- Vi har shippet diverse fikses og QoL endringer til OW4

Admin:

- Vi har tatt opp 7 nye medlemmer, og er i dag 18 aktive medlemmer fordelt på 3 utviklingsteam
- Vi har redusert skykostnader med opp til 40% sammenlignet med i fjor
- Vi har tatt i bruk et nytt ticketing system på hjelp@online.ntnu.no
- Vi har gjennomført intern retrospektiv ifbm arbeidsprosess og miljø
- Vi har fått et nytt GDPR-compliant analytics dashboard (istedenfor Google Analytics)

Miljøtiltak:

- Vi har enten migrert eller eri prosessen å migrere alt fra on-prem på IT-bygget til sky
- Vi har sluttet å bestille levering på pizzaen, og henter den selv


## Fag- og kurskomiteen

- Tok opp 6 nye medlemmer, og er totalt 16 aktive medlemmer.  
- Planlagt og gjennomført 7 bedriftskurs og ett ikke-bedriftskurs  
- Planlagt og gjennomført 2 eksamensforelesinger i samarbeid med Abakus  
- Gjennomført ideworkshop, oslotur og fellesmøte med bedkom  
- Planlagt og gjennomført Lightning talks i samarbeid med Abakus og Thilde  
- Godt i gang med planlegging og booking av vårens arrangemneter
- Er med på å planlegge Tech Talks som skal gjennomføres 
 
Miljøtiltak: Vi etterstreber å tilby kollektivtransport eller felles-spasering mellom kurs og mingling. I tillegg har vi gjennomført felles bookingmøter med abakus for å etterstrebe fellesarrangementer eller back-to-back -kurs for å minke transport-utslipp.


## Profil- og aviskomiteen
Vi er 21 aktive medlemmer og tok opp 8 prokommere dette opptaket.

- Plakatbestillinger/bongbestillinger: 18 plakatbestillinger
- Gitt ut to utgaver av offline
- Gitt ut 6 Nettartikler
- Vi lagde Årbok
- Slapp ny Online merch
- Holdt møte med SoMe-gruppa
- Miljøtiltak: Senket antall opplag av offline
- Gått over til bruk av Notion
- Vi har valgt ny redaktør
- Begynt planlegging for en Online-TikTok
- Revidert interne retningslinjer
- Deltatt på gullblekka - en prisutdeling for linjeaviser → vi kom på andre plass i folkeprisen og slo readme

## Trivselskomiteen
- Vi har tatt opp 7 nye medlemmer. Totalt er vi 17 aktive medlemmer og en aktiv pang
- Arrangementer 2023:
  - Male handlenett
  - Strikk og drikk
  - Kontoret for førsteklassinger
  - Blanda vors før halloween
  - Julegrøt og høstsuppe
  - Vors før julebord
  - Diverse lavterskel på kontoret i skoletiden
  - LunsjLounge annenhver uke
  - Vaffelsteking ca. to ganger i semesteret
- Miljøtiltak: rester fra lunsjlounge blir fryst ned/satt i kjøleskap og spart til neste gang, for å forhindre matsvinn og spare penger.

I tillegg har vi hatt vaskeworkshop hvor vi vaset kontoret grundig, ryddet og vasket boden og vasket kaffekroken.


## Backlog  
- Arrangementer:
  - Arrangerte rydding av boden i et samarbeid med andre komiteer
  - Arrangerte kurs for HS og komiteledere etter vårens generalforsamlingen, og planlegger en etter denne generalforsamlingen
  - Arrangerte hundekos i eksamensperioden i vår
  - Arrangerte komitekickoff
- Prosjekter
  - Løpeuke: Hadde løpeuke som ble gjennomført i samarbeid med andre komiteer
  - Autobank har hatt opptak
  - Revy: Grunnet lave søkertall var det dessverre ikke mulig å få gjennomført. Takk til revystyret som har stått på!
  - Organisasjonsstruktur: Tatt en nøye vurdering av Onlines nåværende organisasjonsstruktur og kommer med vedtektsforslag til endringer
- Diverse
  - Tatt opp ett nytt medlem
  - 8 aktive interessegrupper
  - I løpende dialog med backup i Abakus for å finne ut hvordan vi kan definere oss og vår rolle i Online mer
- Miljøtiltak
  - Ryddet i boden så komiteer kan gjenbruke det de har uten å kjøpe inn nytt
  - Servert vegetarmat på kurs


## Applikasjonskomiteen
- Vi har tatt opp 9 nye medlemmer
- Vi har lagd nettside for 2 arrangementer: veldedighetsfest og Online Løpeuke
- Vi har nå begynt på en nettside for fondet til Online
- Vi fortsetter nå på Onlineapp og komiteopptakssystem prosjektene
- Miljøtiltak: Vi tar tog til hytta istedet for å leie bil for hyttetyr og oppfordrer medlemmene våre til å bruke dark mode på notion og andre apper vi bruker mye for å spare strøm

## FeminIT
- Tatt opp 6 nye medlemmer
- Gjennomført et arrangement i fadderuken
- Arrangert kafe-onsdag, eksamenslesning, aktiv mandag, 1. - 4. klasse middag, lunsj, markering av kvinnedagen
- Samarbeider med Bedkom om et arrangement med Bekk
- **Miljøtiltak**: Ikke bestilt plakater fra prokom i like stor grad som tidligere


## Ekskursjonskomiteen 2023

- Gjennomført en vellykket ekskursjon
- 48 stk, fordelt mellom da 3. 4. og 5-klassinger
- Mye styr med ekskursjonsledere og IDI. Har gitt tilbakemelding om dette.
- Turen ble mye billigere enn forventet. Fikk tilbakebetalt deltakerene rundt 35% av innbetalt depositum
- Brukt mye tid på erfaringsskriv og retrospekt for å sikre at Ekskom 2024 kan dra nytte av våre erfaringer. Leder av Ekskom 2023 har innsyn i Ekskom 2024s arbeid for god erfaringsoverføring og for å bistå dersom det trengs.
- **Miljøtiltak**: Dro ikke til Asia for den kulturelle uken:)

## Ekskursjonskomiteen 2024

- Ekskom består av 13 aktive medlemmer, 1 permittert 
- Bestilt tur til Milano, Praha og Amsterdam 
- Turen er fra 16. mars til 31. mars 
- Blir totalt 29 deltakere 
- Ferdig med innbetaling av depositum 
- Samarbeider med Fagkom og Bedkom om Tech Talks 2024 
- Har hatt en dugnad i sommer, skal ha flere i november og til våren 
Miljøtiltak: 
- Holder ekskursjonsreisen innen Europa! 

## Online IL
- Vi har arrangert 7 arrangementer 
- Vi har tatt opp 5 nye medlemmer  
Miljøtiltak:
- Vi har løpt til løpearrangementene våres 
- Vi har kjøpt bakstvarer fra lokalt bakeri  
- Bruker kollektiv transport når det lar seg gjøre 

## ITEX
- Besto av 6 medlemmer som ikke var fra bedkom eller fagkom
- Arrangerte bedriftstur til Oslo til tross for nedgangstider
- Fikk med veldig mange nye 4. klassinger på turen
- Hadde samarbeid med et par "nye" bedrifter som Online ikke har samarbeidet med før, håper det kan bli tatt videre
- Miljøtiltak: vi tok tog hjem fra Oslo. Har foreslått ny struktur til neste års ITEX som gjør tog begge veier mulig 


## Realfagskjelleren 

- Nye lys på beerpong rommet (Nye uvlys og taklampe). 
- Prosjektor i «stua», nå med mulighet for karaoke. 
- Nye puter i alle rom. 
- Nye lys på hele kjellern (både Philips hue og led strips). 
- Inntak av nye medlemmer (alle linjeforeninger har tatt opp nye). 
- Ny Discord server for både eksterne og interne. 
- Klar for ny ridder ordning på kjellern i nær framtid. ## Casual Gaming 
- Deltatt med gamingstand på FinnFramFest på Spektrum.  
- Medarrangert gamingsonen på UKM Norge i Olavshallen.  
- Deltatt med gamingstand på Torucon.  
- Deltatt på fadderspillkveld hos Online.  
- Brukt mye tid på planlegging av TrøndeLAN (arrangeres i oktober).  


## Output
- Output fortsetter å øve på AKKS. 
- Vi har gjennomført to konserter: Catch IDI og immatrikuleringsballet til online. 
- Vi har hatt litt utveksling av medlemmer, og planlegger å ha en åpen øvelse. 
- Vi har gjort innkjøp av nytt trommeteppe.

## Datakameratene

- 11'-er endte 22/23 sesongen på 5. plass i B-sluttspill  
- 7'-er endte på delt 2. plass i 1. divisjon  
- Vi har fått rekruttert nye studenter. Fra informatikk har vi fått noen nye spillere og de gamle spillerne fortsetter å være aktive.  
- Fra informatikk er det mest aktivitet på 7'er.  
- 7'er er som alltid åpent for alle.  
- 11'er ligger nå på 3. plass etter 4 spilte kamper.  
- 7'er ligger nå på 2.plass etter 5 spilte kamper.  
- Vi skal arrangere lagfest denne høsten (litt vanskelig å sette dato på grunn av Uka). Vi skal også arrangere lagfest til våren, forhåpentligvis med Datakameratene FKJ.  ## Fondstyret

- I fondet så har det blitt investert en sum hver måned siden nyttår og dette har gitt en avkastning på ca 21%. 
- I tillegg så er en nettside med oversikt over fondet og veksten til fondet under utvikling. 
- Fondet har fått 0 søknader i år.