## Innhold  
* [2023 Høst Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h)   - Forside
* [2023 Høst Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2023 Høst Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2023 Høst Halvårsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/aarsberetninger) - Halvårsberetninger
* [2023 Høst Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2023 Høst Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2023 Høst Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret? 

# Dagsorden Høsten 2023

## [Dagsorden Generalforsamlingen høsten 2023](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T0KI6jsIOLYZyA7fBdL98Ae30fAv2YB5RzbNoDO0LL0/edit?usp=sharing)

Pizzabestilling vil bli organisert felles og annonsert i begynnelsen av generalforsamlingen.