## Innhold  
* [2023 Høst Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h)   - Forside
* [2023 Høst Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2023 Høst Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2023 Høst Halvårsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/aarsberetninger) - Halvårsberetninger
* [2023 Høst Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2023 Høst Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2023 Høst Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret?


## Kandidater til verv  
Er du interessert i et verv? Legg inn deg selv i listen ved vervet du er interessert i!

For åpenhet, og for å gi alle bedre tenketid, har valgkomiteen laget denne listen over personer som har meldt sin interesse for verv i Hovedstyret i perioden 2023-2024. 

Merk! Det er fortsatt åpent for å stille eller godta benkeforslag under generalforsamlingen.  

**De som har meldt interesse til Hovedstyret er:**

**Dersom vedtektsforslaget om organisasjonsstrukturen faller:**

* *Styrerepresentant fra arrkom:* Jacob Alveberg
* *Styrerepresentant fra bedkom:* Frederik Farstad  
* *Styrerepresentant fra dotkom:* Brage Baugerød 
* *Styrerepresentant fra fagkom:* Anja Ødegård 
* *Styrerepresentant fra prokom:* Erik David Thiis-Evensen
* *Styrerepresentant fra trikom:* Markus Helgø Wathle

**Dersom vedtektsforslaget om organisasjonsstrukturen går gjennom:**

* *En av tre styremedlem:* Frederik Farstad, Brage Baugerød, Erik David Thiis-Evensen

Dersom vedtektsforslaget om organisasjonsstruktur går gjennom vil Hovedstyret bestå av leder, nestleder, økonomiansvarlig og tre styremedlemmer. Alle kandidater stiller til samme rollen og vil bli stemt inn samtidig.