Historie
--------

I årene før fagKom ble opprettet holdt linjeforeningen flere kurs og en
serie med arrangementer kalt “Google Speaker Series” (GSS). Disse ble
avholdt av bedKom med god hjelp fra andre komitémedlemmer. I forbindelse
med disse foredragene oppdaget tidligere leder, Kjetil Balle, og Erlend
Klakegg Bergheim fra bedKom, behovet for en fagkomite. Etter mye
planlegging på bakrommet ble dette realisert, og slått fast i
linjeforeninges vedtekter på generalforsamlingen i 2006. Det hadde også
tidligere vært snakk om en fagkomité, men ideen hadde blitt droppet
siden aktiviteten ble antatt å være for liten.

Om
-----

Fag- og kurskomiteen tilbyr kunnskap om ny og spennende teknologi,
gjennom blant annet kurs og foredrag. Vår jobb er å stimulere
studentenes faglige interesser. Vi oppsøker kompetansen i næringslivet,
og samarbeider tett med bedriftskomiteen for å komme i kontakt med de
aktuelle bedriftene. Som medlem av Fag- og kurskomiteen vil du få god
innsikt i emner utenfor skolen, og samtidig knytte tettere bånd til din
fremtidige arbeidsgiver.

FagKom til daglig
-----------------

Fag- og kurskomiteen jobber med å arrangere kurs, workshop, faglige
presentasjoner og andre faglige arrangementer for studentene ved
informatikk. Vi holder også eksamenskurs i enkelte emner.

Vårt mål er å tilby kunnskap studentene ikke får gjennom skolen, slik som
webutvikling, hacking og andre aktuelle teknologier.

Kursholderne er ofte studenter og bedrifter. Gjerne da med bespisning og
muligheter til å mingle med bedriften etter kursene.

Medlemmer
---------

|År|Leder| Medlemmer |
|----|---| -------- |
|2021-2022|**Sunniva Bjerke**| Johan August Østbye, Andreas Amundsen, Øyvind Jalland Schjerven, Elise Telje, Per Håvard Skogli Holte, André Schjøth, Elise Anna Francisca Rabassa Stautland, Ruben Kobbeltvedt, Ivar Hembre, Hanna Thevik, Karan Singh Sandhu, Mari Lehne, Nikolai Mork, Rebecca Ruud, Sunniva Bjerke, Torstein Kristiansen Olsen, Egil Hagen, Erlend Golten Persen, Magnus, Strømseng, Tale Nygaard Eikenes, Kaja Sofie Lundgaard (Permitert), Henrik Liodden Munkeberg (Permitert), Christoffer Stensrud(Permitert), Joel Nicolaiysen(Permitert) |
|2020-2021|**Elise Anna Francisca Rabassa Stautland**| Johan August Østbye, Andreas Amundsen, Ingvild Løver Thon (Sluttet vår 2020), Øyvind Jalland Schjerven, Elise Telje, Per Håvard Skogli Holte, André Schjøth, Synne Jenssen(Sluttet august 2020), Ruben Kobbeltvedt, Ivar Hembre, Hanna Thevik, Karan Singh Sandhu, Mari Lehne, Nikolai Mork, Rebecca Ruud, Sunniva Bjerke, Torstein Kristiansen Olsen, Kaja Sofie Lundgaard (Permitert), Henrik Liodden Munkeberg (Permitert), Christoffer Stensrud(Permitert), Joel Nicolaiysen(Permitert) |
|2019-2020|**Andreas Amundsen**|Johan August Østbye, Christoffer Stensrud, Bjørn Spangelo, Joel Nicolaysen, Ingvild Løver Thon, Elise Stautland, Elise Telje, Per Håvard Skogli Holtet, André Schjøth, Synne Jenssen, Øyvind Schjerven|
|2018-2019|**Andreas Aursand**|Andreas Amundsen, Bjørn Spangelo, Brede Yabo Kristiansen, Christoffer Stensrud, Claus Bugge, Edvard Mattias Bø, Håvard Hunshamar, Ingvild Løver Thon, Ingrid Asklund Larssen, Joel Nicolaysen, Johan August Østbye, Kaja Sofie Lundgaard, Sondre Wold, Tania Holst, Vilde Almestad|
|2017-2018|**Henrik Munkeberg Liodden**|Thomas Wold, Christian Nyvoll, Andreas Aursand, Bjørn Spangelo, Brede Yabo Kristiansen, Claus Bugge, Edvard Mattias Bø, Håvard Hunshamar, Ingrid Asklund Larssen, Joel Nicolaysen, Kaja Sofie Lundgaard, Kristiane Alvarstein Westgård, Sondre Wold, Vilde Almestad|
|2016-2017|**Kristiane Alvarstein Westgård**|Håkon Ødegård Løvdal, Fredrik Berg, Christina Hellenes Andresen, Christoffer Skar Lofsberg, Andreas Aursand, Christian Nyvoll, Thomas Wold, Henrik Tobias Munkeberg, Vilde Mariussen, Truls Mørk Pettersen, Sondre Wold, Håvard Hunshamar, Ingrid Asklund Larssen, Jacob Glad-Ørbak|
|2015-2016|**Christoffer Skar Lofsberg**|Aina Elisabeth Thunestveit, Espen Hellerud, Håkon Ødegård Løvdal, Fredrik Berg, Jan Michael Olsen, Christina Hellenes Andresen, Andreas Aursand, Kristiane Alvarstein Westgård, Christian Nyvoll, Thomas Wold, Henrik Tobias Munkeberg, Vilde Mariussen, Truls Mørk Pettersen(Permittert), Trond Christer Leganger(Permittert), Pia Karlsen Lindkjølen(Permittert)|
|2014-2015|**Pia Karlsen Lindkjølen**|Nikolai Krill, Aina Elisabeth Thunestveit, Espen Hellerud, Håkon Ødegård Løvdal, Truls Mørk Pettersen, Ingeborg Ødegård Oftedal, Fredrik Berg, Fredrik Bye, Trond Christer Leganger, Jan Michael Olsen, Christina Hellenes Andresen, Christoffer Lofsberg,Paul Philip Mitchell, Henning Moberg Wold(Permittert), Linn Vikre(Permittert)|
|2013-2014|**Henning Moberg Wold**|Nikolai Krill, Aina Elisabeth Thunestveit, Espen Hellerud, Håkon Ødegård Løvdal, Pia Karlsen Lindkjølen, Truls Mørk Pettersen,Paul Philip Mitchell, Ingeborg Ødegård Oftedal, Fredrik Berg, Peter Jensen, Linn Vikre(Permittert)|  
|2012-2013|**Linn Vikre**| Dag Erik Vikan, Kristian Laskemoen, Henning Moberg Wold, Nina Margrethe Smørsgård, Fredrik Soløy, Nikolai Krill, Aina Elisabeth Thunestveit, Espen Hellerud, Håkon Ødegård Løvdal, Pia Karlsen Lindkjølen, Truls Mørk Pettersen|  
|2011-2012|**Tri M. Nguyen(fra februar 2011),**|Dag Erik Vikan, Kristian Laskemoen, Henning Moberg Wold, Beate Baier Biribakken, Linn Vikre, Nikolai Krill, Fredrik Soløy, Nina Margrethe Smørsgård|  
|2010-2011|**Tri M. Nguyen(fra februar 2011), Jenny Rønningen(2010 - 2011)**|Dag Erik Vikan, Kristian Laskemoen, Henning Moberg Wold, Beate Baier Biribakken|  
|2009-2010|**Christian Jonassen**|Jenny Rønningen, Øyvind Valen-Sendstad, Even Østvold, Anders Brujordet|  
|2008-2009|**Vegard Økland**| Jenny Rønningen, Christian Jonassen, Øyvind Valen-Sendstad|  
|2007-2008|**Bjarne Muri**|  
|2006-2007|**Bjarne Muri**|