Hovedstyret består av leder, nestleder og alle komitelederne.
Hovedstyret står for videreutvikling og daglig drift av linjeforeningen.
For å se hvem som har sittet i Hovedstyret gjennom tidene, ta en titt på
Onlines [historie](https://no.wikipedia.org/wiki/Online_(linjeforening)).

Videreutvikling av Online
-------------------------

-  Finne nye områder der vi kan bidra til studenthverdagen
-  Bidra på ting som vi føler at universitetet har forsømt

Daglig drift av Online
----------------------

Hovedstyret skal sørge for at alt i linjeforeningen går som det skal og
rydde opp så fort som mulig dersom det oppstår en kritisk situasjon.
**Følgende** er Hovedstyrets vanlige arbeidsoppgaver gjennom året, i
kronologisk rekkefølge fra **genfors til genfors** (cirka):

-  **Mai**
  -  Erfaringsoverføring mellom gamle og nye styremedlemmer
  -  Finne noen som kan sjekke posthyllen i sommerferien
  -  Avholde HS’ vinstraff, én samlet for hele året der gamle HS tar
    med straffen og drikker inn nye HS
-  **Juni**
  -  Sende ut Offline med IDI Ambassadørenes brev til de som har
    informatikk på førstevalg
  -  Sende ut påminnelse til foreninger@online.ntnu.no om at de
    gjerne må bruke våre epostlister på online.ntnu.no/mailinglists
    for immballinvitasjoner
-  **Juli**
  -  Sende ut velkomstsmelding i Studentkontaktenes brev til de som
    har kommet inn på informatikk
-  **August**
  -  Informere om komiteopptaket og sette søknadsfrist
  -  Bidra til immballet, husk også at immballet fordrer
    daljeutdeling
-  **September**
  -  Avholde intervjuer og ta opp nye komitemedlemmer
-  **Oktober**
  -  Bidra til et eventuelt jubileum, husk også at jubileum fordrer
    daljeutdeling
-  **November**
  -  Bidra til julebordet, husk også at julebordet fordrer
    daljeutdeling
  -  Ta bilder til julekort og sørg for å ha dem klar til slutten av
    november, de skal sendes ut til foreninger og bedrifter
-  **Desember**
  -  Finne noen som kan sjekke posthyllen i juleferien
-  **Januar**
  -  Oppfølging av gamle saker, hva har blitt glemt?
  -  Holde opptak til jubKom hvert jubileumsår (hvert femte år)
  -  Holde opptak til velKom
-  **Februar**
  -  Holde medarbeidersamtaler med komitemedlemmer, skal også gjøres
    i HS
  -  Sette i gang valgkomiteen for å finne kandidater til genfors,
    valgkomiteen er å finne i referatet fra forrige genfors
-  **Mars**
  -  Genfors: Sende innkalling
  -  Genfors: Skrive saker og vedtektsendringer
  -  Genfors: Skrive årsberetninger
  -  Genfors: Gå gjennom nye budsjetter fra banKom
-  **April**
  -  Holde generalforsamling, med alt det innebærer, inkludert å
    ferdigstille dokumenter i etterkant
  -  Husk at genfors fordrer daljeutdeling