-  Jubileumskomiteen (jubKom) ble stiftet for første gang. Det ble
  satt i gang omfattende graving i historie, men det tok ikke lang tid
  før vi fant ut at det var et år for tidlig.
  -  JubKom skulle med andre ord ikke startes før neste år. I
    2010/2011 skulle dette igjen vise seg å være feil, jubKom ble
    startet rett år, men 25(26)-årsjubileum ble det likevel. 
- Vi fikk dette året en regning fra hærverk på en leilighet i
    Åre der det viste seg at en viss medstudent hadde vært for full.
    Låneavtale og nedbetalingsavtale ble signert mellom Hovedstyret
    og den stakkars studenten. 
- Ny logo ble designet for linjeforeningen av René Räisänen og
    vedtatt. Dette er den blå gradiente logoen med det oransje lynet
    gjennom. 
- Online fikk en bedriftskonto hos Rema 1000 for lettere
    innkjøp til kontoret uten å måtte legge ut. 
- Den aller første Tallinnturen gikk av stabelen denne høsten.
    Det var en smøretur fra Thorleifs Bussreiser til
    linjeforeningsstyrene på Gløshaugen for å sjekke om dette var
    noe vi var interessert i. 
- Komiteludøl blir avholdt for første gang i Online og ble en
    suksess med blandet fryd. ArrKom, ved Kristian Laskemoen, vant
    ludølen mot harde odds. Ludølen ble dessverre ikke avholdt igjen
    på flere år, mye av grunnen til dette er at man slet med å finne
    deltakere fra alle komiteene. 
- Prikkesystemet innføres for første gang for å få bukt med de
    som ikke møter på bedriftsarrangementer / betaler innen frister
    / gjør andre problemskapende ting. 
- Økonomigruppa blir startet. Online går fra å ha én
    økonomiansvarlig til å få én i hver av komiteene som hadde mange
    transaksjoner. 
  - Komiteene som fikk økonomiansvarlig var arrKom, bedKom,
    fagKom, velKom (velKom ble den gang kalt fadderKom). 
  - Både regnskapene for dette året, samt budsjettene for året
    som fulgte var laget helt fra bunnen med et helt nytt oppsett i
    Excel. I ettertid så man at dette oppsettet bare skulle leve et
    par år før Online ble nødt til å ta i bruk profesjonell
    programvare for økonomistyring. 
  - Påfølgende generalforsamling blir Bank- og
    økonomikomiteen slått fast i vedtektene (den gang bare kalt
    “økonomikomiteen”).
-  Det ble bestemt at generalforsamlingen skulle flyttes fra
  høstsemesteret til vårsemesteret for å unngå at studenter som går ut
  sitter med aktive stillinger i Hovedstyret. Dette året var derfor
  betydelig kortere for Hovedstyret enn andre år.