Emner
=====

Alle linjeforeninger med respekt for seg selv har en fagwiki! Det er
ingen regler for hvilke fag som skal listes her, men prøv å hold siden
kategorisert fornuftig.

[Emnekoder|Forklaring av emnekoder ved
NTNU](/wiki/online/info/faglig/emner/Emnekoder|Forklaring) av emnekoder
ved NTNU

Motivasjon
----------

-  [Neil Gaiman Addresses the University of the Arts Class of
  2012](http://vimeo.com/42372767)

IT/Datafag
----------

-  [IT1101](/wiki/online/info/faglig/emner/IT1101) - Informatikk
  basisfag

### Programmering

-  ~~[IT1103](/wiki/online/info/faglig/emner/IT1103)~~ Programmering,
  grunnkurs - HolmeJava-
-  [TDT4100](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4100) - Objektorientert
  programmering - Java
-  [TDT4102](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4102) - Prosedyre- og
  objektorientert programmering - C/C++
-  [TMR4162](/wiki/online/info/faglig/emner/TMR4162) - Anvendt
  prosedyreorientert programmering - FORTRAN 90/C
-  [TMM4230](/wiki/online/info/faglig/emner/TMM4230) - Teknologi for
  integrerte operasjoner og semantisk web - C\#

### Systemutvikling og metodologi

-  [TDT4140](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4140) - Systemutvikling
-  ~~[IT2103](/wiki/online/info/faglig/emner/IT2103)~~ Objektorientert
  systemutvikling - ObjSys-
-  [TDT4186](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4186) - Operativsystemer
  - OpSys
-  [TDT4240](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4240) -
  Programvarearkitektur - ProgArk
-  [TDT4190](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4190) - Distribuerte
  systemer
-  [IT2603](/wiki/online/info/faglig/emner/IT2603) - Systemering II
-  [TDT4245](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4245) -
  Samhandlingsteknologi
-  [DT8118](/wiki/online/info/faglig/emner/DT8118) - Avansert
  samhandlingsteknologi
-  [IT3604](/wiki/online/info/faglig/emner/IT3604) - Organisasjon og
  IKT
-  [TDT37](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT37) - Organisasjon og IKT
-  [IT8003](/wiki/online/info/faglig/emner/IT8003) - Videregående emner
  i Organisasjon og IKT
-  [DT8100](/wiki/online/info/faglig/emner/DT8100) - Open source
  Software

### Databaser og lagring

-  [TDT4145](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4145) - Datamodellering
  og databasesystemer
-  [TDT4150](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4150) (DT8801) -
  Avanserte databasesystemer
-  [TDT4225](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4225) - Behandling av
  store datamengder
-  [TDT15](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT15) -
  Masselagringsteknologier
-  [DT8106](/wiki/online/info/faglig/emner/DT8106) -
  Transaksjonsprosesseringssystemer
-  [DT8103](/wiki/online/info/faglig/emner/DT8103) - Distribuerte
  databasesystemer
-  [DT8102](/wiki/online/info/faglig/emner/DT8102) - Databasesystemer,
  videregående kurs

![](>https://online.ntnu.no/media/uploads/220px-6n-graf.svg.png)

### Algoritmer og beregning

-  [TDT4120](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4120) - Algoritmer og
  datastrukturer - AlgDat
-  [TDT4125](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4125) -
  Algoritmekonstruksjon, videregående kurs - AlgKons
-  [TDT4287](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4287) - Algoritmer for
  bioinformatikk
-  [TDT4200](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4200) - Parallelle
  beregninger
-  [TDT4220](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4220) - Ytelsesvurdering
-  [TDT24](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT24) - Parallelle miljø og
  numeriske metoder
-  [DT8117](/wiki/online/info/faglig/emner/DT8117) - Gridteknologi og
  Heterogene Beregninger
-  [DT8101](/wiki/online/info/faglig/emner/DT8101) - Høy-parallelle
  algoritmer

![](>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Utah_teapot_simple_2.png/220px-Utah_teapot_simple_2.png)

### Grafikk

-  [TDT4195](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4195) - Bildeteknikk
-  [TDT4230](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4230) - Visualisering
-  [TDT3](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT3) - Avanserte emner i
  grafikk, visualisering og virtuell virkelighet
-  [TPG4162](/wiki/online/info/faglig/emner/TPG4162) - 3D visualisering
  av petroleumsdata
-  [TMA4235](/wiki/online/info/faglig/emner/TMA4235) - Visualisering av
  vitenskapelige data (Obs, fjernundervisning fra kjeller)

### Datasyn

-  [TDT4195](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4195) - Bildeteknikk
-  [TDT4265](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4265) - Datasyn
-  [TDT4270](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4270) - Statistisk
  bildeanalyse og læring
-  [TDT17](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT17) - Avanserte emner i
  medisinsk bildeanalyse
-  [TDT41](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT41) - Avansert datasyn,
  bildebehandling og grafikk

![](>https://trac.online.ntnu.no/attachments/23/hal.png)

### AI

-  [TDT4136](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4136) - Logikk og
  resonnerende systemer - Ai1 / LogRes
-  [TDT4171](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4171) - Metoder i
  kunstig intelligens - Ai2
-  [IT3105](/wiki/online/info/faglig/emner/IT3105) - Kunstig
  intelligens programmering - AiProg
-  [IT3708](/wiki/online/info/faglig/emner/IT3708) (IT8801) -
  Sub-symbolske AI-metoder
-  [TDT4173](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4173) - Maskinlæring og
  case-basert resonnering
-  [TDT4138](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4138) -
  Kunnskapsrepresentasjon og modellering
-  [TDT4215](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4215) - Web-intelligens
-  [TDT4275](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4275) - Naturlig
  språklig grensesnitt
-  [TDT4280](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4280) - Distribuert
  kunstig intelligens og intelligente agenter
-  [TDT4](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4) - Advansert
  Bio-inspirert Metoder
-  [TDT13](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT13) - Semantikk for
  naturlig språk
-  [TDT73](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT73) - Nevrale netts
  historie
-  [TDT70](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT70) - Forklarings-beviste
  systemer
-  [TDT55](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT55) - Kunnskapsintensiv
  CBR
-  [IT8000](/wiki/online/info/faglig/emner/IT8000) - Videregående emner
  i casebasert resonnering
-  [IT8001](/wiki/online/info/faglig/emner/IT8001) - Kontekstsensitive
  systemer
-  [DT8115](/wiki/online/info/faglig/emner/DT8115) - Learning in
  Technology Rich Environments
-  [DT8104](/wiki/online/info/faglig/emner/DT8104) - Logikk for
  informatikk-disipliner

### Kompilatorer o.l.

-  [TDT4165](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4165) -
  Programmeringsspråk - ProgSpråk
-  [TDT4205](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4205) -
  Kompilatorteknikk

### Hardware

-  [TFE4110](/wiki/online/info/faglig/emner/TFE4110) - Digitalteknikk
  med kretsteknikk - DigTek
-  [TFE4105](/wiki/online/info/faglig/emner/TFE4105) - Digitalteknikk
  og datamaskiner
-  [TDT4160](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4160) - Datamaskiner GK
  - DmGK
-  [TDT4258](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4258) - Mikrokontroller
  systemdesign
-  [TDT4260](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4260) (DT8803) -
  Datamaskinarkitektur
-  [DT8105](/wiki/online/info/faglig/emner/DT8105) -
  Datamaskinarkitektur 2
-  [TDT4255](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4255) -
  Maskinvarekonstruksjon
-  [TDT11](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT11) - Evolusjonær
  maskinvare: feiltoleranse og adaptivitet
-  [TDT6](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT6) - Heterogen og
  energieffektiv prosessering
-  [TDT22](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT22) - Ukonvensjonelle
  datamaskiner

### Nettverk

-  [TTM4100](/wiki/online/info/faglig/emner/TTM4100) - Kommunikasjon -
  Tjenester og nett - KTN
-  [TTM4150](/wiki/online/info/faglig/emner/TTM4150) - Nettarkitektur i
  internett
-  [TTM4165](/wiki/online/info/faglig/emner/TTM4165) - IKT,
  organisasjon og marked
-  [TDT2](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT2) - Peer-to-peer-systemer

### UI

-  [TDT4180](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4180) - Menneske-maskin
  interaksjon - MMI
-  [IT3402](/wiki/online/info/faglig/emner/IT3402) - Design av grafiske
  brukergrensesnitt
-  [IT3709](/wiki/online/info/faglig/emner/IT3709) - Intelligente
  brukergrensesnitt
-  [IT8002](/wiki/online/info/faglig/emner/IT8002) - Videregående emner
  i menneske-maskin interaksjon

### Diverse

-  [TDT10](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT10) - Software Technology:
  COTS and Open source software
-  [TDT2](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT2) - Peer-to-peer-systemer
-  [TDT64](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT64) - XML teknologi og
  standarder
-  [TDT26](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT26) -
  Virksomhetsarkitektur, IT strategi og IT styring
-  [TDT28](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT28) - Resonnering om
  forandring
-  [TDT29](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT29) - Allestedsnærværende
  samhandlingsteknologi
-  [TDT32](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT32) - Søking i multimedia
  på Internett
-  [TDT33](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT33) -
  Transaksjonshåndtering
-  [TDT39](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT39) - Empiriske studier i
  IT
-  [TDT48](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT48) - Utvikling av mobile
  applikasjoner
-  [TDT49](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT49) - Mobile
  informasjonssystemer
-  [TDT57](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT57) - Representation of
  Similarity
-  [TDT65](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT65) - Outsourcing
-  [TDT69](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT69) - Kunstnerisk
  programvare: Prosesser og produkter
-  [TDT71](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT71) - Utvikling av spill
-  [TDT72](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT72) - Konnektololgi
-  [DT8109](/wiki/online/info/faglig/emner/DT8109) -
  Forretningssystemer

### Informasjonssystemer

-  [IT2802](/wiki/online/info/faglig/emner/IT2802) -
  Informasjonsforvaltning
-  [TDT4175](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4175) -
  Informasjonssystemer
-  [IT3803](/wiki/online/info/faglig/emner/IT3803) - Digitale bibliotek
-  [IT3807](/wiki/online/info/faglig/emner/IT3807) (IT8802) -
  Videregående informasjonsgjenfinning
-  [TDT4252](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4252) (DT8802) -
  Modellering av informasjonssystemer, videregående kurs
-  [TDT4250](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4250) - Modellbasert
  utvikling av informasjonssystemer
-  [TMM4230](/wiki/online/info/faglig/emner/TMM4230) - Teknologi for
  integrerte operasjoner og semantisk web
-  [TDT44](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT44) - Semantisk Web
-  [TDT46](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT46) -
  Informasjonsgjenfinning
-  [TDT7](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT7) - Digitale bibliotek
-  [DT8116](/wiki/online/info/faglig/emner/DT8116) - Web-gruvedrift
-  [DT8110](/wiki/online/info/faglig/emner/DT8110) - Utvikling av
  informasjonssystemer

### Drift

-  [TDT4285](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4285) - Planlegging og
  drift av IT-systemer
-  [TDT47](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT47) - Rammeverk for
  storskala IT-drift

### Helseinformatikk

-  [TDT4210](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4210) - Helseinformatikk
-  [TDT4213](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4213) - Kliniske
  informasjonssystemer
-  [TDT30](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT30) - Datagruvedrift i
  helseinformatikk
-  [DT8112](/wiki/online/info/faglig/emner/DT8112) - Forskningsemner i
  helseinformatikk

### Kvalitet og sikkerhet

-  [TDT4235](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4235) -
  Programvarekvalitet og prosessforbedring
-  [TDT4237](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4237) -
  Programvaresikkerhet
-  [TDT4242](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4242) -
  Kravspesifikasjon og testing
-  [TDT25](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT25) - Programvarekvalitet
  og empirisk arbeid
-  [IT3605](/wiki/online/info/faglig/emner/IT3605) - Videregående emner
  i administrativ databehandling/systemarbeid
-  [TDT74](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT74) - Metoder, teknikker
  og verktøy for testing av kritiske IT-systemer
-  [TDT68](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT68) - Analyse av trygghet
  (safety) i IT-systemer
-  [TDT60](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT60) -
  Informasjonssikkerhet i datasystemer

#### Kryptering

-  [TTM4135](/wiki/online/info/faglig/emner/TTM4135) -
  Informasjonssikkerhet
-  [TTM4137](/wiki/online/info/faglig/emner/TTM4137) -
  Informasjonssikkerhet i trådløse nett
-  [TMA4160](/wiki/online/info/faglig/emner/TMA4160) - Kryptografi

### Prosjekter

-  [IT1901](/wiki/online/info/faglig/emner/IT1901) - Informatikk
  prosjektarbeid I
-  [IT2901](/wiki/online/info/faglig/emner/IT2901) - Informatikk
  prosjektarbeid II
-  [IT3010](/wiki/online/info/faglig/emner/IT3010) - Forskningsmetoder
  i informatikk
-  [TDT4295](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4295) -
  Datamaskinprosjekt

### Diverse

-  [IT1301](/wiki/online/info/faglig/emner/IT1301) - Datastøttet læring
-  [IT2302](/wiki/online/info/faglig/emner/IT2302) - Pedagogisk
  programvare
-  [IT1603](/wiki/online/info/faglig/emner/IT1603) - IKT, kultur og
  samfunn

### Eksperter i Team

-  [TDT4852](/wiki/online/info/faglig/emner/TDT4852) - Programmvare og
  kunst

Matematikk
----------

Mens SivIng-matten går fokuserer på å lære bort bruk av veldig mange
avanserte teknikker iløpet av få studiepoeng, går realfagsmatten dypt
inn i hvert tema, ett etter ett. På grunn av dette må man ha nesten
dobbelt så mange realfagsmattefag for å ha dekt alle temaene man toucher
innom i SivIng-matten (og få fullt overlapp).

Mange mener realfagsmatten er bedre enn SivIng-matten, da man tar seg
bedre tid til å få en ordenlig forståelse for det man lærer. Andre vil
kanskje mene at det er litt for mye bevisføring i realfagsmatten.

|*.Realfag|*.SivIng|\
|[MA1101]] - Grunnkurs i analyse
1|/2.[[TMA4100](/wiki/online/info/faglig/emner/MA1101]]) - Grunnkurs i
analyse 1|/2.[[TMA4100 - Matematikk 1|\
|/2.[MA1102](/wiki/online/info/faglig/emner/MA1102) - Grunnkurs i
analyse 2|\
|/2.[TMA4105](/wiki/online/info/faglig/emner/TMA4105) - Matematikk 2|\
|[MA1103](/wiki/online/info/faglig/emner/MA1103) - Grunnkurs i analyse
3|\
|[MA1201]] - LinAlg
1|/2.[[TMA4110](/wiki/online/info/faglig/emner/MA1201]]) - LinAlg
1|/2.[[TMA4110 - Matematikk 3|\
|[MA1202](/wiki/online/info/faglig/emner/MA1202) - LinAlg 2|\
|[MA2201]] - Algebra|[[TMA4150](/wiki/online/info/faglig/emner/MA2201]])
- Algebra|[[TMA4150 - Algebra og tallteori|\
|[MA0301]] - Elementær Diskret
Matematikk|/2.[[TMA4140](/wiki/online/info/faglig/emner/MA0301]]) -
Elementær Diskret Matematikk|/2.[[TMA4140 - Diskret Matematikk|\
|[MA1301](/wiki/online/info/faglig/emner/MA1301) - Tallteori|\
|[MA2301](/wiki/online/info/faglig/emner/MA2301) - Beregnbarhets- og
kompleksitetsteori||\
|[MA2105]] - Kompleks funksjonsteori med
differensiallikninger|/2.[[TMA4135](/wiki/online/info/faglig/emner/MA2105]])
- Kompleks funksjonsteori med differensiallikninger|/2.[[TMA4135 -
Matematikk 4D|\
||\
|[ST0103](/wiki/online/info/faglig/emner/ST0103) - Brukerkurs i
statistikk\
( Evnt. [ST1101]] og [[ST1201]] )
|[[TMA4240](/wiki/online/info/faglig/emner/ST1101]]) og [[ST1201]] )
|[[TMA4240 - Statistikk|

Hvis du bare vil bli fort ferdig med det minste du trenger av matte
finnes [MA0003](/wiki/online/info/faglig/emner/MA0003), brukerkurs i
matte for informatikere, men du kommer mest sannsynlig til å angre
senere i studiet.[citation needed]

Andre fagfelt
-------------

-  [EXPH001](/wiki/online/info/faglig/emner/EXPH001) - Exphil
-  [TPK4115](/wiki/online/info/faglig/emner/TPK4115) -
  Prosjektplanlegging og styring

### Perspektivemner

-  [FILM1001](/wiki/online/info/faglig/emner/FILM1001) - Film og
  fortelling
-  [KULT2201](/wiki/online/info/faglig/emner/KULT2201) - IKT og
  kulturendring
-  [MFEL1010](/wiki/online/info/faglig/emner/MFEL1010) - Medisin for
  ikke-medisinere
-  [PSY1004](/wiki/online/info/faglig/emner/PSY1004) - Sosialpsykologi
-  [PSY1006](/wiki/online/info/faglig/emner/PSY1006) -
  Personlighetspsykologi
-  [PSY1050](/wiki/online/info/faglig/emner/PSY1050) -
  Personalpsykologi
-  [HLS0001](/wiki/online/info/faglig/emner/HLS0001) - Psykosomatikk og
  helsepsykologi