##Sak 1: Innkjøp av bil til Online.

* Hovedstyret ønsker meninger for og imot å kjøpe en egen bil som komitémedlemmer kan benytte seg av for å gjøre jobber enklere. ## Sak 2: Nodekomitédaljer

* Medlemmer av kjernekomiteer får utdelt dalje. Hovedstyret diskuterer hvorvidt dette tilbudet skal utvides til å også gjelde nodekomiteer, og vil høre meninger fra resten av Online.