Innsjekk + kanskje dilemma

[Hvordan har dere det?]

92 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Innkalling: Godkjent
 • Servering: Godkjent
 • Referat: Godkjent, men offentlig referat ute for sent (vin)

94 Status fra styret (15 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.]

Styremedlem:

 • Sendt mail til lektor-fyren
 • Har snakket med TAG og DT. Tag svarte fort at de ikke er gæssed på studentgreier.
 • Mekka påmelding og booka hytte for HS og komiteledere hyttetur.
 • Var på ekskom møte.

Styremedlem:

 • Sett på alternativ løsning til nodekomitédaljer
 • Fortsatt dialog med de ulike nodekomiteene

Styremedlem:

 • Endelig fått tak i sjømannsforeningen
 • Sett på alternativ løsning til nodekomitédaljer

💰 Økonomiansvarlig:

 • Vært på bankommøte
 • Var på ekskommøte

👨🏼 Nestleder:

 • Just the old fashioned nestleder stuff

🧔🏼‍♂️ Leder:

 • Møte med bedkom, fagkom og arrkom om kalenderfordeling
 • Fant dato for komitékickoff, 21. september
 • Var på møte med ekskom, fagkom og bedkom om finaniseringen av ekskom. Måtte dra litt tidlig.

95 Mailpunkt (5 min)

[Før hvert møte skal det sjekkes om det ligger noen ubesvarte mails i innboksen, ansvar for å besvare ubesvarte mail blir fordelt på møtet]

 • Velkomstmøte med fagenhetsansvarlige for master

96 Dato komitéopptak og fordelingsmøte (5 min)

[Når setter vi dato for søknadsfrist til komiteene og når ønsker vi fordelingsmøte?]

 • Søknadsfrist burde være en uke før fordelingsmøtet
  • Søndag 25. august blir søknadsfrist
  • Søndag 1. september - fordelingsmøte

97 Styrevors immball status (10 min)

[Gå igjennom kontrakt fra Sjømannsforenin

 • Er booka men de sier at vi bare skal ta med den signerte kontrakten når vi dukker opp??
 • Sp: Fikk vi det til å gå opp økonomisk?
  • Tar fra prosjektposten, så ja.
 • Sp: Hvem skal signere?
  • Signerer ikke på vegne av Online, så trenger ikke å være leder. Styremedlem tar seg av det.

99 Reviderte vinstraffregler (10 min)

[Brage har revidert vinstraffreglene. Tenker å gå igjennom de og så kjøre avstemning for å få de inn i effekt.]

Godkjent ved akklamasjon

100(💯🎉!) Økans’ time (x min)

[Økans sitt alt-mulig punkt]

 • Skal se på budsjettet med Bankomleder for å se på hvor mye vi potensielt kan gi ekskursjonen.

101 Sosialt (5 min)

[Vi sjekker stemmingen for sosialt]

 • Hytte for HS/komiteledere er booka!!!
  • Har en plan for hvordan opptak kan orges.

102 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Kommet i gang med planlegging av kompilering?
  • Alt er good.
 • Noen som kjenner noen informatikere som bor i trd. om sommeren som kan sjekke posten til Online av og til ila. sommeren?
  • Styremedlem fikser

103 Refleksjonspunkt

[Hva tenker du på? Har du noe du lurer på om Online?]

 • Vise oss litt frem i fadderuka???

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]