Innsjekk

[Hvordan har dere det?]

79 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

 • Innkalling: godkjent
 • Servering: ikke godkjent - 2 vin
 • Referat: godkjent

81 Status fra styret (10 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for styret. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner skal skrives ned og ta på eventuelt.]

Styremedlem:

Gjort TODOs

Styremedlem:

 • Snakket med Jo
 • Komitélederbånd

Styremedlem:

 • Har prøvd å ringe sjømannsforeningen, null svar. Sendt mail. Skal ringe i dag

💰 Økonomiansvarlig:

 • Bankomting
 • Fordelt idi-potten

👨🏼 Nestleder:

 • Bedkommøte på torsdag angående fif-saken. Det som ble snakket om der er at
  • oktober-fristen forsvinner. Gjelder til høsten, men ikke etter det
  • Bekk beholder 1. oktober
  • Permitteringer - kommet fram til at det ikke skal være noe svarteliste
  • Noen av linjeforeningene skal lage en uttalelse angående oppsigelser og permitteringer
  • Bedrifter har gått rundt linjeforeninger for å mekke gratis bedpres
  • Prikkregler
   • Vil ha 2 prikker for å ikke sende tilbakemeldingsskjema
 • Fiksa tilganger

🧔🏼‍♂️ Leder:

Syk?

Tatt bilder med linjeledere

Bachelorjobbings

82 Mailpunkt (5 min)

[Før hvert møte skal det sjekkes om det ligger noen ubesvarte mails i innboksen, ansvar for å besvare ubesvarte mail blir fordelt på møtet]

84 Presentasjon av samarbeidsavtale med rekom (30 min)

[Har vært på møte med rekom-duden i Trondheim og fått presentert en potensiell samarbeidsavtale. Ønsker å presentere for resten av styret pluss potensielt relevante komiteer. Kontrakten og forpliktelsene var noe utdatert]

 • I: En del forpliktelser de til oss.

  • gratis ingang til 00:00 så lenge de har sticker og stud.bev. medlemspris i bar.
  • forplikter til linjeforeninger å lage arr gratis på lokaler, men de kar ikke kokomo og the mint, så da må de ha 20 års arr.
  • lukkede arr på deres lokaler.
  • styre sår en bestfriend card som er gratis ingang på lavvo og kan ta med seg to kompiser.

  forpliktelser fra oss til de:

  • oppfordre til å bruke ett av uterstedene deres, ikke i form av blesting.
  • ikke avholde arr hos konkurentene, eneste punktet som blir stående, ser ikke samf og sukkerhuset som konkurrenter.
  • S: hvor er barmuda i dette
  • Sv:ikke i rekom. og vi har jo cava søndag
   • K: Abakus har jo cava
   • K: ja, men de holder ikke helt kontrakten
  • S: gjender dette fadderuken også
  • Sv: nei
  • I: enig at vi ikke skal bleste når det ikke er under 20, men ser ikke hva vi kan tape på det.
  • Konklusjon: tenker vi bare avventer til vi får høre noe mer, men vi skal også høre med DT og Tag

85 Styrevors imball status (5 min)

[Status? Fått kontrakt fra Sjømannsforeningen - gå igjennom hvis ja.]

 • Ikke fått kontrakt
 • I: ring ring

87 Økans’ time (x min)

[Økans sitt alt-mulig punkt]

 • Fikk mail av leder i bankom, lurte på om de kan gå 800 over budsjett
  • Ingen imot

89 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

 • Fjerne tidligere HS fra mail, slack osv.
 • Nodekomite daljer
  • I: Vi har ikke egt råd, og spess hvis vi har så mange som vi har
  • I: jeg er for det, vi har budsjet for det og vi bruker det ikke.
   • K: vi har nettopp kjøpt 400 pins til 10k
  • I: enig at vi ikke trenger å kjøpe flere soden vi har så mange allerede
   • K: Enig at vi kan redesigne men da kan vi vente
  • I: foresslåt at en av komiteene kan få bruke den videre også redesigner vi den for de andre
   • K: hvis vi redesigner så kommer kanskje folk til å bli med på feil premisser, bare for å få dalje.
   • K: Er det noe negativt? Folk gjør jo jobben
  • S: spare opp pengene vi skulle brukt til daljer
   • Sv: vi sparer det opp for å kunne kjøpe kompileringsdaljer
  • S: Før vi stemmer kan vi finne ut hvor mye bruker
   • 3 ulike design, 40 stk, 50 0000. 125 per.
   • Blir litt dyrt ja
  • Liker tanken, men har ikke pengene for det nå. Styremedlem ser på alternative løsninger.
 • For å kunne ha vipps i nye webshoppen, så må vi ha salgsbetingelser, dette, kan bankom se på det?
  • Ser på det på møtet i dag

90 Refleksjonspunkt

[Hva tenker du på? Har du noe du lurer på om Online?]

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]