**Møtetidspunkt:** 08.15

**Sted:** S21

**Servering:** Andreas

**Referering:** Hanne

**Vinstraff:** 

**Ølstraff:** 

**Tilstede:** Endre, Andreas, Sander, Pål, Johannes, Hanne, Adrian, Christian, Christoffer, Martin, Ole Anders

**Mangler:** Aslak (Syk)

## Gjøremål
[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]

PÅL: 
- FTV-ene sliter med å dele ut penger. Søknadsfrist om 5 dager. Penger som skal til velferd for IE studenter. Søker om kjøleskap, nye møbler og switch. Skal sendes til ftv@sr-ie.no. Grundig oversiktlig kostnadsestimat.

ANDREAS:
- Sender ut sosialdoodle.

ALLE: 
- Finner folk til Leonardo og teaterlosjen. Outsourcer til nestledere.
- Svare Pål på "nye komitemedlemmer"-mailen.

SANDER:
- Finner ut om kjelleren trenger boden på Moholt.

## Innsjekk (08:15 - 4 min)
[Hvordan har dere det?] 
- Alle har det helt OK/bra. 

## 120 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (08:19 - 1 min)
[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]
- Good, innkalling kom litt i seneste laget. Servering var god.


## 121 Status for komiteene (08:20 - 20 min)
[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

#### Arrkom, med velkom:
 
Tatt opp nye, fordelt alle arrangementene, det blir bra. Nye er med på masse ting

Velkom: Nada

#### Bankom:
Ny økans i prokom. Laget regnskap fra forrige semester, ca. 6000 kr mindre i underskudd enn budsjettert. Ikke oversikt over resten av Online, kommer med oppdatering om ca. 2 uker.

#### Bedkom, med ITEX:

2 bedpresser, ny imorgen, 60 personer på venteliste. Ang. KID skal de opprette ny studasstilling, for å hjelpe til med KID-relaterte ting. Var tidligere en betalt stilling, så dette skal forsøkes å opprettes igjen.

ITEX: Møte imorgen. Skal ha opptak av nye etc.

#### Dotkom: 

Nettopp tatt opp nye, gir opplæring til disse. Ikke tenkt på ny økans enda.

#### Fagkom, med ekskom:

Tatt opp 5. Hatt første møte. Første kurs er 25, der går det fint. 

Ekskom: Tatt opp 1 person. Drevet utlysninger for tech talks.

#### Prokom:

Ny økans, Mathias. Sosialt sammen ikveld.

#### Trikom:

Interessant møte forrige torsdag, fikk unnskyldning fra de som tok rommet. Ny fremtidig økans, Jon. Delt ut mange stillinger og roller. Skal flytte over boden idag, så alt forsvinner fra P15.

#### Seniorkom:

Komitékickoff i helgen. Ny nestleder, Jens. Andrea er tillitsvalgtansvarlig, alle må skaffe seg tillitsvalgt. Byttet vekk fra kontinuerlig opptak og kjører puljesystem. Gått over til prosjektbasert arbeid. Carlo, Jens og Edvard Gjessing Bakken har blitt tatt opp.

#### Leder og nestleder:

Leder: Aslak er syk

Nestleder: Aslak er syk, så han har fått kjeft for å være på skolen. Arrangert kompilering, gikk veldig bra. Brukt all tiden den siste uka på dette. Credz til loffen.

#### ITV: 

Vært på seminar i helgen. Ble tatt opp på LG møtet at de driver med utlån av ting til masterne. Skaffe flere ting. Viktigere å prioritere skjermer enn PCer. Ønsker å forbedre utvekslingen over hele NTNU. Online 
- Letitzia, Agnar Aamot, Oreg veiledere for utveksling. 

#### RFK: 

Tatt opp 3 nye, sendt mail med navn. 2 av de jobbet på fredag, gikk fint. Helt fullt på kjelleren, dette er bra. Volvox har intervju for kjeller denne uka. Skal totalt ta opp 10-11.

#### Samlokaliseringsrepresentant:

Forrige uke hadde Martin møte med Linda.
 
- Jobber for å få ting gjort, være på ballen når det kommer til når Kalvskinnet skal opp til Gløs. Nå som A-blokka er ferdig har forhåpentligvis NTNU eiendom mer tid. 

- Bedt studentrådet om å nedsette arbeidsgruppe mtp. studentplasser. Skal komme ny Koop i elektrobygget. 

- Hadde workshop ang. hvordan man kan samarbeide med linjeforeningene. Martin fikser dette, trenger bare godkjennelse.

- Ønsker kontortid på abakus/onlinekontoret. 2 timer i uka, annenhver uke. Ønsker å poste ting på informatikksiden, sender e-post. Legger dette inn i blæstekalender. 

- Ønsker å ha et punkt på økonomi og vedtektskvelden, slik at folk skal kunne ta opp ting til ITV. 

- Vil ha en spalte hos Offline, og få inn kontaktinfo på OW. 

- Gikk gjennom Shot undersøkelsen, trivselsundersøkelse, kun sett åpne tall. IE-fakultetet: 1 av 4 føler de er ensomme i stor grad. 4% føler seg mobbet blant studenter. Ligger over snittet til NTNU og landet. Er de som stryker mest, men driter mest i det. Drikker mest og driter i det. Trener minst men mener vi er best fysisk. Skal finne IDI sine tall på dette. Gjøvik sliter med mye av samme.

Pål: Er det mulig å få kontroll over ventilasjonen i A4 selv? Er vel intensjonen at det skal gå.

## 122 Interkom (08:40 - 10 min)
[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

Pål: På P15 er det en del fagkom og bedkomskjorter, disse må hentes. Kan kaste de om det ikke står Knowit på dem.

## 123 Boder (09:05 - 5 min) (Christian)
[Online disponerer nå 5 boder, hva skal vi gjøre med dem?]

- Boden på Moholt, hva gjør vi med denne? Hadde vært greit å få sagt den opp. Endre: P15 og Moholt trenger vi ikke lenger. Må få flyttet over resten, Wiker og Bjerke har kastet en del. 

- Kan kjelleren ta denne boden? Trenger plass til dører, planker og maling, mye kan nok kastet. Greit å slippe å betale for den og tenke på den. 

- Ser ikke noe problem å sponse kjellerne her. Vi har per dags dato 2 boder i A-blokka og K58.

- Vi kvitter oss med boden på P15. Elektra har endt opp med å bruke taket som lagringsplass, vi bør gi den fra oss til dem. Sander gir tilbakemelding om de trenger den, ellers hører vi rundt om hva vi skal beholde.

## Pause (09:00 - 5 min)
[Flyttes punktvis nedover om klokken ikke er blitt 09:00]

## 124 Plakater i A4 (09:20 - 5 min) (Loffen)
[Plakatopphenging i A4 har gått helt ut av kontroll, masse randoms henger opp plaktene sine overalt]

- Vært mye plakater å rive ned. Må finne ut hvordan å deale med dette, lei av at folk tar seg til rette i våre lokaler. Sende retningslinjer til folk. Må bare ta de ned, si ifra til de som henger opp. 
- Korktavlene kommer kanskje opp idag. 

## 125 Penger til vårfest (09:25 - 10 min) (Johannes)
[Det skal arrangeres vårfest for komitémedlemmer ref genfors, penger er ikke budsjettert]
- Vårfest skal bli det nye "julebordet" for komitémedlemmene. Ønsker penger til dette. 

- Synes vi skal gi penger til dette, de 15000 som ble gitt til julebord bør kunne allokeres. Kan ikke endre budsjettet slik at det blir underskudd, men kan gi noe.

- Samme tradisjoner fra julebordet.

- Kan vedta 15 000kr til dette, legges inn under vår 2019 i arrkombudsjettet. VEDTATT.

## 126 Forespørsler som har kommet på e-post (09:45 - 10 min)
[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evaluerer hva vi gjør med de.]

04.09.18:

- [sr-samarbeid] Oppdatering på studentarbeidsplasser EL-bygget
   - Kommer nye arbeidsplasser.
- [sr-samarbeid] Påminnelse om søknadsfrist for velferdsmidler
  - FTV-ene sliter med å dele ut penger. Søknadsfrist om 5 dager. Penger som skal til velferd for IE studenter. Søker om kjøleskap, nye møbler og switch. Skal sendes til ftv@sr-ie.no. Grundig oversiktlig kostnadsestimat.

06.09.18

- [gloshaugen] Invitasjon til Leonardos immball
   - Vi drar ikke. Outsourcer til nestledere
- [gloshaugen] [linjeforeninger] Teaterlosjen Immatrikuleringsball
   - På dragvoll, pizza, veldig gøy. Henrik vil kanskje. Vi er pappa, så bør representere. 
- Nye komitemedlemmer
- Opptak Realfagskjelleren
   - Jazzhands.

07.09.18

- Fwd: Sak om alkoholfrie arrangementer i linjeforeninger
   - Johannes forwardet dette.

09.09.18

- [gloshaugen] [linjeforeninger] MedHum-aksjonen i Trondheim
   - De vil bleste, vi pleier ikke å ha noe med dette å gjøre. Vi svarer ikke.

10.09.18

- Signert kontrakt ekskom, IPIT og IDI
	- Kun en kopi.
- FW: FW: Abakus - brukte et lagerrom i kjelleren HR3?
	- Lagerrom Høgskoleringen 3. Svare at vi ikke har bruk for boden vår på _P15_. Endre har svart. Finner ut om vi kan få fikset bodlåser i A4.

## 127 Eventuelt (09:55 - 5 min)
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]
- Adrian antar det fortsatt går fint å låne Online sitt anlegg imorgen. Det er det.
- Vi bør ha teambuilding med HS. Alle er enige.
- Endre: Hvordan vi skal forholde oss til endringen av masteropptaket? Kan gjerne bistå studentrepresentantene, men ikke overkjøre dem. Det er ikke HS som bestemmer hvordan dette blir, må la ITV, FTV og PTV gjøre jobben sin.

## 128 Møteevaluering/Diggepunkt
- Christian digger google home på norsk, Endre er glad møtet er ferdig, Andreas er glad folk likte vaflene, Adrian digger tidligmøter, Johannes og Pål er glad i ..., alle er happy yay.