# §1 Kommunikasjonsansvarliges formål
Kommunikasjonsansvarliges hovedoppgave er å synliggjøre bredden av aktiviteter i Online, ukentlig sende informasjonsmail, samt koordinere blesting på tvers av komiteer. Vervet er midlertidig, og et prøveprosjekt for hva en eventuelt kommunikasjonskomité skal ha ansvar for.
## §2 Kommunikasjonsansvarliges ansvarsområder
####3.1 Blesting

Kommunikasjonsansvarlig skal i samarbeid med blesteansvarlige i andre komiteer organisere blestingen av arrangementer og annen informasjon til Facebook og Instagram. Gjennom en blestekalender skal promoteringen av arrangementer planlegges i god tid.
####3.2 Informasjonsmail
Kommunikasjonsansvarlig skal hver tirsdag klokken 12:00 sende ut informasjonsmail med kommende arrangementer og generell informasjon som er fint hvor hver enkelt onliner å få med seg.
####3.3 Listemail
Kommunikasjonsansvarlig skal i samarbeid med nestleder og Dotkom-leder gå gjennom listemail.
####3.4 Instagram
Kommunikasjonsansvarlig skal så godt det lar seg gjøre få dokumentert arrangementer og andre interessante saker som angår Online i form av foto og/eller video, og publisere dette via Onlines offisielle Instagram-konto. Kommunikasjonsansvarlig vil da ha ansvar for at enten han/hun deltar på arrangementet, eller at han/hun har forbindelse med en deltaker som kan dokumentere. 
Videre vil kommunikasjonsansvarlig i samarbeid med Prokom produsere digitale versjoner av plakatene (1080 x 1080px) som kan deles via Instagram for å bedre nå ut til potensielle deltakere av arrangementer. 
####3.5 Facebook 
Kommunikasjonsansvarlig skal opprette og drifte en ny Facebook-gruppe, ikke underlagt NTNU, hvor alle lettere kan få tilgang. Denne siden vil stå for blesting av saker som angår Online i sin helhet, mens klassesidene vil bestå som informasjonskilder for saker som angår kullet. 
####3.6 Samarbeid
Kommunikasjonsansvarlig skal ettersterbe å ha og vedlikeholde et godt forhold til spesielt:
Prokom
Arrkom
Bedkom
Fagkom
Trikom
med tanke på blesting av events.