Dette er statens institusjon som sørger for lån og stipend for blandt
annet studenter i norge. Det fins mye god informasjon på Lånekassen sine
sider, så i stedet for å repetere all informasjonen, se heller på
[Lånekassens websider for høyere utdanning][]

Funksjon
--------

Lånekassen eksisterer ifølge staten for at studenter skal ha muligheten
til å studere på heltid. Dette fører til at du kan søke om penger for
hvert semester, eller for høst+vår dersom du søker om sommeren/høsten.
Pengene du søker om kan være lån, stipend eller en blanding av de to.
Alt du får utbetalt fra Lånekassen er i utgangspunktet lån, men en del
av dette lånet blir gjort om til stipend når du består en eksamen i nye
fag

Tips og triks
-------------

### Gjeldsbrev

Signere gjeldsbrev elektronisk er *mye* raskere en tradisjonell post.
Benytter BankID, Bypass, mfl.

### Poeng

Hvert semester ved universitetet krever Lånekassen en progressjon på 30
studiepoeng, dette vil si 60 studiepoeng per år. Et normalt fag vil gi
7,5 studiepoeng etter fullverdig vurderingsmelding. En vurderingsmelding
er karaktersettende evaluering, som i de fleste fag innebærer eksamen,
mens andre fag har mappeevalueringer og/eller prosjekter.

Hvis man på noe tidspunkt faller mer enn 60 poeng bak
studieprogresjonen, vil Lånekassen avslå søknader om lån og stipend helt
til du har klart å opparbeide nok studiepoeng til å komme på eller under
60 studiepoeng etterslep. Viktig å huske at man kun opparbeider
etterslep hos Lånekasse dersom man har innvilget lån allerede. Dermed
kan man ta igjen etterslepet ved å jobbe ved siden av studiene, og ta
fag for å komme under 60 poeng etterslep igjen.

***Eksempel***

Hvis man søker om fullt lån og stipend når man starter ved
universitetet, og ikke har noen tidligere gjeld hos Lånekassen, og
deretter ikke består noen eksamener i løpet av hele høst- og
vårsemesteret vil man ha et 60 poengs etterslep. Man kan fortsatt søke
om lån og stipend, og få dette innvilget. Altså er grensen på 60 poeng,
men ligger man på akkurat 60 poeng er man fortsatt kvalifisert for
godkjent søknad.

Situasjonen i antall poeng hos Lånekassen er nå slik; 0 poeng oppnådd,
60 poeng forventet. 60 poeng bak forventet.

Dersom man i andre år søker om lån og stipend for høst + vår og ikke
består noen eksamener i løpet av høsten, vil man ha mer enn 60 poengs
etterslep, men man får fortsatt utbetalt lån for vårsemesteret. Grunnen
til dette er at man har søkt om og fått innvilget lånet, samt signert
gjeldsbrev for hele det kommende året.

I løpet av våren tar man 4 eksamener verdt 7,5 poeng, og opparbeider
dermed 30 poeng. Dermed er situasjonen; 30 poeng oppnådd, 120 poeng
forventet. 90 poeng bak.

Søker man om lån og stipend for sitt tredje år, så vil man få avslått
søknaden hos lånekassen. Dermed må man klare utgifter dett

  [Lånekassens websider for høyere utdanning]: http://www.lanekassen.no/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/