Og så kommer det en dampbåt  
som sier TUT, TUT, TUT!  
Og så kommer det en U-båt  
som sier ...  
(Drammen tømmes, gurgles og svelges)