Yngre år

Arvid Holme er født og antatt oppvokst i Bergen. Holme studerte ved daværende NTH, og ble sivilingeniør i byggfag en gang på 60-tallet. Under en reise til USA en gang på 1960-tallet fikk han for første gang stifte kjennskap til datamaskiner og programmering, og fra dette øyeblikket var Holme klar over at dette var selve fremtiden. Hva han gjorde etter dette og frem til han startet sin egen PC-butikk er noe ukjent, men han har drevet flere ulike bedrifter.

Norges første pc-butikk

Holme kan ta æren for at han åpnet den første pc-butikk på gateplan i Norge. Data-Basen i Thomas Angellsgate drev han fra 1981-83, men fikk etter hvert så stor konkurranse fra bokhandlerne på markedet for hjemmedatamaskiner at han la ned virksomheten. I løpet av tiden butikken var i drift opplevde han bla. at en maskin ble stjålet av "datatyven" en person som ville lære seg mer om bruk av datamaskiner, men ikke hadde råd til det og at ansatte i bokhandlerne latet som om de var kunder for så bare å melke han for informasjon som de selv brukte nå de solgte datamaskiner. Vareutvalget i butikken var bl.a. Sinclair ZX Spectrum.

Tiden som foreleser

I 1985 ble Arvid Holme ansatt ved AVH på Lade hvor han fikk i oppdrag å lære informatikere å programmere. I begynnelsen foreleste han i Pascal, men gikk på tidlig 2000-tall over til Java. I løpet av tiden som foreleser fikk han en pris som årets foreleser på NTNU og han ble hedret med det første æresmedlemsskapet i Online. I tillegg til ulike programmeringsfag har han undervist i bla. databaser, algoritmer og datastrukturer, informasjonsgjenfinning og eksperter i team. Sammen med kollega Arvid Staupe stiftet Holme i 2001 selskapet Internet Learning Systems. Dette var et av de første læringsprogrammene for nettbruk, tilsvarende dagens it's learning og Fronter.

Fritid og hobbyer

Det er særlig to hobbyer som opptar Arvid Holme, nemlig birøkting og blåskjelloppdrett. Problemstillinger rundt disse to har vært en gjenganger på eksamener og øvingsoppgaver i mange år. Utover dette eier Holme et gammelt hus på Hitra hvor blåskjelloppdettet har base. Holme har også sittet i menighetsrådet i Trondheim i en periode og han er frimurer. Holme er gift, har to? barn og bor på Lade