Leder av Online 2004-2005
Jørgen var mannen som gjeninnførte komiteer i Online. Komiteene ble innført for å styrke arbeidet og skape mer engasjement rundt Online blant informatikkstudentene. Komiteene ble innført etter modell av organiseringen av Abakus, men ble av styret i Online modifisert noe slik at det ikke ble alt for mange komiteer å holde styr på i begynnelsen.
Jørgen jobber i dag i NTNU IT