Oversikt over kontorordning

Generelt

Hvordan gjøre oppgavene sine

 1. Gjør oppgavene som gjelder for den dagen innen tidsrommet 12:00 - 16:00
 2. Før opp på liste enten på kontoret eller nettbasert løsning

Straff

 • Om det ikke er skrevet opp på listen innen kl. 16 så skal det føres en straff fra personene som var ansvarlig til komiteen man er parret opp med.
  • Dersom komitélederen ikke har satt opp hvem som skal gjøre arbeidet er det den som må ta straffen.
  • En straff er her en vinstraff til en verdi av 100kr.
 • Komiteene har selv ansvar for å kommunisere med den andre komiteen om hvordan de vil gjøre det med når straffer skal bli betalt.
  • Det skal ikke sendes penger, man må kjøpe inn straffene og levere de personlig.
 • Dersom noen har ført opp at de har gjort oppgavene, men det tydelig ikke har blitt gjort skal dette dokumenteres og straffen vil bli doblet.
  • Alle har et felles ansvar for å rapportere om noe ikke har blitt gjort.
  • Ved straff man mener er feil kan dette klages på. Da kan det sendes inn mail til trikom@online.ntnu.no med dokumentasjon på at det har blitt gjort.
 • Dersom oppgavene er gjennomført, men det er ikke blitt skrevet opp vil det bli ført straff, men denne kan fjernes ved klage med dokumentasjon.

Dokumentasjon

 • Gyldig dokumentasjon er i form av bilder av oppgaver som er gjort / ikke gjort

Komitépar

Komité 1 Komité 2
Bedkom Fagkom
Arrkom Dotkom
Appkom OIL
Trikom Prokom

Oppgaver

Mandag Onsdag Fredag
Sprite ned Switch kontrollene og legg i kurv Sprite ned Switch kontrollene og legg i kurv Sprite ned Switch kontrollene og legg i kurv
Bytte papir i Toastjern Vaske mikrobølgovn Kaste utgått mat fra venstre kjøleskap
Vaske bort gulvflekker om nødvendig Vaske bort gulvflekker om nødvendig Vaske bort gulvflekker om nødvendig
Vaske toastjern om nødvendig Vaske toastjern om nødvendig Vaske toastjern om nødvendig
Gå over kaffekroken med klut om nødvendig Gå over kaffekroken med klut om nødvendig Gå over kaffekroken med klut om nødvendig
Gå over bord, kjøkkenbenk og kaffebord med klut Gå over bord, kjøkkenbenk og kaffebord med klut Gå over bord, kjøkkenbenk og kaffebord med klut
Rydde stoler inntil bord på kontoret Rydde stoler inntil bord på kontoret Rydde stoler inntil bord på kontoret
Kaste generelt søppel som ligger strødd og rydde Offline og lignende Kaste generelt søppel som ligger strødd og rydde Offline og lignende Kaste generelt søppel som ligger strødd og rydde Offline og lignende
Tømme kaffebøtta Tømme kaffebøtta Tømme kaffebøtta

Kalender

Ukenr Mandag Onsdag Fredag
38 Bedkom x Fagkom x Arrkom x
39 Dotkom Appkom OIL x
40 Trikom x Prokom x Bedkom x
41 Fagkom Arrkom Dotkom
42 Appkom OIL Trikom X
43 Prokom X Bedkom Fagkom X
44 Arrkom Dotkom Appkom
45 OIL Trikom Prokom

Praktisk informasjon

Generell kontorinfo: