Merk: Denne siden handler om leder for Onlines Hovedstyre. Siden er ganske subjektivt skrevet. Ledervervet byr på mange utfordringer som lar seg løse på mange forskjellige måter. Her beskrives kun én løsning på noen av utfordringene.

Ansvar

 • Ansvarsoppgaver spenner helt fra sikkerhetsnett på bunnen til visjonær på toppen.
 • Du må være strukturet, ha god integritet og ta inn saker med et åpent sinn. "Et åpent sinn" betyr å klare å se flere vinkler av en sak som virker rar og å innse når du tar feil.
 • Lederen har helse-, miljø- og sikkerhetsansvar (HMS). Dette innebærer blant annet å ta hånd om tillitssaker, for eksempel dersom noen føler seg mobbet.

Anbefalt daglig arbeid

 • Hold en liste over fremtidige planer og prosjekter der du inkluderer alle småting som kan brukes på møter i Hovedstyret. Gjerne ha listen offisiell her på wikien eller i Google Docs.
 • Hold en liste over hva som er blitt bedre, og hva som er nytt, i løpet av ditt år som leder. Dette er godt materiale til taler og årsberetninger. Listen bør nok oppdateres en gang i måneden eller så, - eller bare når du kommer på det. Hold listen relativt kort slik at det er motiverende å skrive i den.
 • Sjekk posthylla på instituttet en gang i uken. Det er utrolig viktig at den sjekkes før ferier slik at vi ikke får betalingsanmerkninger! For sommerferien er det greit å ha en postansvarlig i byen eller sørge for videresending av posten. MERK: Dette er nå banKoms ansvar.

Anbefalt teknisk oppsett

I vår linjeforening mottar leder all epost på alle epostlister. Lederen får ekstremt mye epost (med en del privat epost omkring 8.000-10.000 i året). Dette er en av mange gode måter å håndtere det på:

 • Bruk Gmail så du får god plass, oppetid og tilgjengelighet
 • Skaff deg en smartphone slik at du kan lese epost når som helst
 • Arkiver, ikke slett epost, det kommer mange anledninger der du blir nødt til å søke opp gamle eposter
 • Sett opp filtere og merkelapper slik at all epost får merkelapper automatisk, da blir det mye lettere å finne igjen den éne viktige eposten
  • Ta gjerne kontakt med en tidligere leder for å få den personens filterpakke. Det er (i juni 2011) en labs-funksjon i Gmail for import/export av filtere
  • Privat- og linjeforeningsmail mikses, det er en av flere grunner til at merkelapper er viktig.
 • Stjernemerk epost. Det er mye du ikke kan avgjøre alene, merk all epost som må tas opp på neste hovedstyremøte med en stjerne. Husk å fjerne stjernen senere før du arkiverer samtalen
  • Gmail tilbyr flere forskjellige stjerner under settings, finn en du liker
  • Gmail har en labs-funksjon som heter "undo send", den er livsnødvendig når man trykker send og innser at det er en feil i en epost til over 200 styremedlemmer