| Start | Tid | Slutt | Sak |
|---|---|---|---|
| 16:15 | 5 | 16:20 | Velkomst v/ Sindre Langaard |
| 16:20 | 5 | 16:25 | Utpekelse av ordstyrer |
| 16:25 | 25 | 16:50 | Gjennomgang regnskap |
| 16:50 | 10 | 17:00 | Sakforslag 01: Fokus på miljø i organisasjonen |
| 17:00 | 10 | 17:10 | Sakforslag 02: Overføre midler til fondet |
| 17:10 | 15 | 17:25 | Sakforslag 03: Flytte makten til å gjøre endringer i budsjettet til Bankom |
| 17:25 | 10 | 17:35 | Pause |
| 17:35 | 30 | 18:05 | Vedtektsforslag 01: To generalforsamlinger |
| 18:05 | 30 | 18:35 | Vedtektsforslag 02: Valg til styre ved begge genfors |
| 18:35 | 20 | 18:55 | Pause |
| 18:55 | 15 | 19:10| Vedtekstforslag 03: Økonomiansvarlig godkjenner budsjettoverskridelser |
| 19:10 | 15 | 19:25 | Vedtekstforslag 04: Endre frist for revidering av budsjett |
| 19:25 | 10 | 19:35 | Pause |
| 19:35 | 10 | 19:45 | Vedtekstforslag 05: Legge Debug inn under “4.4 Andre grupper tilknyttet Online” |
| 19:45 | 15 | 20:00 | Vedtekstforslag 06: Leder av Debug har rollen som linjeforeningens hovedtillitsvalgt, og godkjennes på generalforsamlingen |
| 20:00 | 15 | 20:15 | Vedtekstforlsag 07: Linjeforeningens hovedtillitsvalgt velges av generalforsamlingen |
| 20:15 | 15 | 20:30 | Vedtekstforslag 08: Seniorkomiteens navn endres til backlog |
| 20:30 | 10 | 20:40 | Pause |
| 20:40 | 15 | 20:55 | Vedtekstforslag 09: Begrense flere kjernekomiteverv samtidig |
| 20:55 | 20 | 21:15 | Vedtekstforslag 10: OIL som kjernekomite |
| 21:15 | 20 | 21:35 | Vedtekstforslag 11: Definisjon på nodekomite  |
| 21:35 | 5 | 21:40 | Pause |
| 21:40 | 15 | 21:55 | Vedtekstforslag 12: Applikasjonskomiteen som kjernekomite |
| 21:55 | 15 | 22:10 | Vedtekstforslag 13: FeminIT som nodekomite |
| 22:10 | 10 | 22:20 | Vedtekstforslag 14: Legge inn Datakameratene FK inn under “4.4 Andre grupper tilknyttet Online” |
| 22:20 | 20 | 22:40 | Fondet vedtektsforslag: 01: Ta i bruk Fondets styringsdokument |
| 22:40 | 10 | 22:50 | Møteevaluering |


--- 
Kan forekomme oppdateringer