**Livereferat finner du [her](https://docs.google.com/document/d/1RlT9Y-nIyIPeZ5x49nc7nGsaYgDIkQx_NJYui13by9M/edit?usp=sharing).**

# Økonomi og vedtektskveld 2018

*Referenter: Taran og Peter*

*Dagsorden: **[https://online.ntnu.no/wiki/online/okogved/dagsorden18*/](https://online.ntnu.no/wiki/online/okogved/dagsorden18/)* *

*Sted: R9*

*Tid: 18. februar kl 17:15*

### Velkomst med Didrik <3

Velkommen

### Regnskap v/Christoffer Lofsberg

* Seniorkom:

  * Ingen store endringer

  * Gikk litt mer i minus enn de skulle

    * Mindre inntekter enn forventet

  * Med støtte fra IDI går de ca i null

* Hovedstyret:

  * Uforutsette inntekter

    * Får noen 100 fra grasrotandelen

    * Teknologiporten gir oss 2000 fra Onlinere som går på bedpres.

  * Ridderne kjøpte buss på Online sin regning, tok lang tid å fakturere

  * Kompilering sprengt med ca 2000 blant annet pga boller til alle på post

  * Prosjekter-post, lite brukt i 2017

    * 44000 budsjettert, 12000 brukt

  * Styrevors sprengt pga to busser. Litt uheldig.

  * Realfagskjelleren har fått 6500 ekstra til kasseapparat

  * Totalt: 40 000 mindre minus enn budsjettert

* Arrkom:

  * Immball dyrere enn planlagt, vanskelig å budsjettere

    * 147000,- i utgifter

    * 125000,- i inntekter

  * Julebordet også litt over budsjett

  * 17. Mai-middag ble ikke betalt av arrkom

  * Åretur ble mye billigere enn forventet

  * 143000,- i minus, mindre enn forventet

* Bankom:

  * Bankgebyr under budsjett

  * DNB tar cut for hver regning

  * Digitalt regnskap fører til mindre rekvisita

  * 27000,- i minus

* Bedkom:

  * Bespisning: fått inn ca 70 000 mindre enn det som er betalt. Kommer inn neste år.

  * Flere bedpreser enn antatt

  * Karrieremuligheter

    * Mer inntekt enn forventet

  * Mindre overskudd enn forventet

    * Færre arrangementer pga UKA

* Dotkom:

  * Uforutsette innskudd: oppgjør av feedMe: Dotkoms system for å bestille mat på arbeidskvelder

    * Det er nå avsluttet

  * Nibble-pcen røk - 4995 i utstyr.

* Ekskom:

  * Har fått inn penger på våren, mye brukt på høsten

  * Ekskom har gått veldig mye i minus på papiret

  * Skal jevnes ut neste år - er et nullprosjekt

* Fagkom:

  * Mindre inntekter enn forventet

    * Færre kurs enn forentet pga Uka, og et kurs ble gjort om til bedpres.

  * Viderefakturert brus, men fått igjen penger

    * Utgiftene ligger både hos fagkom og trikom

  * Andre prosjekt: Ny-i-Trondheim fikk pizza

* Prokom:

  * Fått mindre Offlineinntekter

    * Grunnet Teknologicampen ble fakturert i 2018

  * Årboka gikk i null

  * Gullblekka ble tatt seg av ved Abakus, endte i null for Online

  * Offline koster mindre, pga. nytt trykkeri

  * Ikke noe på teambuilding, pga manglende kvitteringsskjema

  * Merch ikke brukt, skulle være nullprosjekt. 

  * Åre/Onlinegensere ble ikke brukt, gikk i null

* ITEX:

  * Hotell og fly ble billigere enn antatt 

    * Alle fikk ungdomsbillett

  * Litt komplisert å lage budsjett fordi vi budsjetterer høst/vår

* Trikom:

  * 164000,- i minus, mye mer enn budsjettert

    * Dette pga. kopper som ikke er fakturert

    * Dette viderefaktureres

  * Salgsinntekter og salgsvarer matcher ikke fordi Nibble tar en liten andel, litt svinn, og kontanter er ikke medregnet. 

  * Færre deltakere på kino i år

  * Bilkollektivet måttes kjøpes inn i, fører til mer i minus i regnskapet

  * Oppussing av kontor

    * Gikk 8000,- mer enn budsjettert i minus

    * Fant vannskader i kjøkkenkroken

* Jubkom:

  * 1716 kr i kjøp av restlageret av jubileumsøl

* Velkom:

  * Støtte til edruarrangementer

  * Fast sum per antall studenter

  * Sponsor ble økt, så fikk mer inntekter der

  * Ble brukt mer på rmbånd

  * Veldig mye forskjellig ble dog billigere eller ikke brukt.

    * Særlig arrangementer, siden utesteder ble brukt mye


### Budsjett v/Christoffer Lofsberg

* Seniorkom:

  * Flytter fadderukene til velkom, da det er senkommere i velkom fra og med i år

  * 4000 til fadderukene

  * Betaler mindre for reboot pga. kjellerne som åpner

  * 10000 per semester til interessegrupper

  * Totalt minus 47000,-

* Hovedstyret:

  * Meste som vanlig

  * Støtte fra IDI til band, dette føres inn på HS

    * Brukt 15000,- til band

  * Kompilering er økt til 9000, vurderer å øke med mer

    * Vil sponse pizza til de på post, siden det generelt er vanskelig å få folk til å stille opp.

  * Prosjekter er senket med 2000,-

    * Dette fordi seniorkom får ekstra støtte til interessegrupper

  * Litt høyere til konkurransepremier

  * Realfagskjelleren får penger, 3500,- i semesteret. 

  * Budsjetteres med minus 88000,-

* Arrkom:

  * Immball blir veldig dyrt

    * Derfor 20 000 i støtte fra IDI, 10 000 fra HS

    * Dette er et av de viktigste arrangementene vi har, så viktig at det blir billigere for Onlinere å dra.

  * Avlsutningsfest til tredjeklasse er satt i budsjettet

  * Immball øker i pris

  * Tilbake til BRunkulla, blir litt dyrere

  * Teambuilding og arrangementgodtgjørelse øker pga flere medlemmer i komiteen.

  * Budsjetterer med 183000 i minus

* Bankom:

  * Regnskapsprogrammet har fast sum, 1410 i semesteret

  * Blir billigere med rekvisita pga. digitalt regnskap

* Bedkom:

  * Pris på bedpres har økt

  * Bekledning flyttet fra vår til høst

    * Bedkom og fagkom har nå samme skjorter - > enklere å finne sin størrelse.

* Dotkom:

  * Eksterne tjenester senket litt

  * Domenebudsjett økt litt

  * Utstyr på 5000,-

  * Uforutsette er høy fordi dyrt utstyr kan fort gå i stykker

* Ekskom:

  * Nullbudsjettert

    * unntatt teambuilding

  * Dette ryker om ekskom blir tatt ut av Online

  * Ligger på minus 1800,- pga. teambuilding

* Fagkom:

  * Gaver til kursholdere er økt 

    * Samarbeider med abakus om gave til kursholdere på 500 kr per kurs.

  * Bekledning senket som med bedkom

  * 5000,- til Ny På Informatikk/Ny-i-Trondheim

  * Ekstra til andre prosjekter

  * 242500,- i pluss budsjettert

* Prokom:

  * Ting er som normalt

    * Flere nullprosjekter som genser, merch og årbok

  * Adobelisenser

    * Dette er økt til 30000,-

      * Planen er å ha månedlige lisenser til 15 pers.

    * Tidligere piratkopiert

    * Disse vil ikke "arves" siden det er billigst det første året.

    * Plakater er et produkt vi selger til bedrifter, så viktig at dette drives lovlig.

  * Økt utstyr sånn at de kan kjøpe backdrop.

  * Minus 63000,-

* ITEX:

  * 600,- i pluss, prøver å nullbudsjettere

  * Bedriftene betaler for fly og hotell

* Trikom:

  * Mer reelt budsjett i år

    * Beregnet mer i minus på salgsinntekter/salgsvarer: 10 000,-

  * Redusert kaffespons, men koppene blir høyere

  * Støtte fra IDI pga. flytting av kontor

  * Kaffe og **te **er nå sponset av kaffesponsor

  * Diverse er gafler, kniver, tallerkner +++

  * Kino og andre arrangementer er lagt inn

  * Lagt inn medlemskontigent i bilkollektivet

  * Pizza til alle sammen på genfors

  * Flytting av kontor blir lagt til.

  * Et ekstra bankkort til komiteen.

  * 130000,- i minus

* Jubkom:

  * Null

* Velkom:

  * Støtte fra IDI til masterfadderuker, 5000,-

  * Fast støtte fra IE

    * Ikke tenk på edrustøtte

  * Leie av lokaler er flyttet over til arrangementer

    * Dette for å kunne skape flere edruarrangementer

  * Ting er som før

  * 400,- i minus

* Totalt

  * 84000,- i pluss

  * Spørsmål:

    * Vi kan ikke gi mer til arrkom uten å kutte en annen post.

    * Vi budsjetter ikke med sparing til 

### Vedtektsforslag 1 v/Agnete Djupvik

[https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/vedtekstforslag/#wiki-toc-forslag-1-komiteledere-ut-av-hovedstyret-agnete-djupvik](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/vedtekstforslag/#wiki-toc-forslag-1-komiteledere-ut-av-hovedstyret-agnete-djupvik) 

Dette handler om å restrukturere Hovedstyret, og få komitélederne ut derfra. Dette er et samlet forslag med flere endringer i vedtektene. 

Skiller komitélederne fra Hovedstyret, ved å lage nye stillinger og ansvarsområder i HS

Hovedstyret vil bestå av:

* Leder

* Nestleder

* Økonomisansvarlig

  * Økonomiansvar for HS og Online, men ikke møteleder i bankom

* Arrangementansvarlig

  * Knyttet til alle ting Online arrangerer

  * Passer på at alle har ressursene de trenger

  * At arrkom og trikom har tydelige skillelinjer

  * Være med på bookingrunden for å koordinere arrangementer

  * Talerør for arrangerende komiteer

* Teknisk ansvarlig

  * Skal ha ansvar for at prokom og dotkom har det komiteene trenger for å fungere

  * Er et kontaktledd mellom komiteene og HS

  * Har ansvar for 

    * Mailinglistene

    * Tekniske forespørsler som HS mottar

* Internansvarlig

  * Har ansvar for den helhetlige tilliten innad i HS

  * Er en kontaktperson

  * Ansvar for opptak

  * Ansvar for kommunikasjon til andre komiteer i Online

  * Leder komitélederkollegiet

#### Komitélederkollegiet:

* Består av lederne av alle komiteene

  * Inspirert av Samfundet

* Vil ligne på punktet "interkom" som vi har på HS-møter i dag.

* Ingen reell makt, men mer et rådførende organ

* Nodekomitéledere kan gjerne være med når det er aktuelt.

  * HS bør ha møterett

  * Trengs ikke vedtektfestes

#### Bakgrunn:

* Mange vil gjerne være bare komitéleder, og er ikke like interessert i styresaker, mens andre vil gjerne legge føringer for linjeforeningen som organisasjon.

* Dette gjør oss mer skalerbare, slik at vi kan få flere komiteer.

* Bedre størrelse på styret. (Flere kokker mere søl og sånn)

* Dette kan gjøre at vi får mer kontinuitet ved at man ikke blir utslitt av vervet sitt.

* Selvom det blir færre styremedlemmer får vi mye mer ressurser til å håndtere styresaker. Per nå faller det meste til leder og nestleder

* Organisasjonen kan bli mer smidig, bedre kommunikasjon innad. Bedre kapasitet blant personer med forskjellige ansvarsområder.

  * Online vokser, så det er naturlig at vi gjør endringer for å adressere kapasitetproblemer

#### Valg av komitéledere:

* Komitéledere vil ikke lenger ha noe makt i styret.

* Velges internt i komiteene, og blir presentert på genfors for godkjenning. 

* Ved underkjenning vil det avholdes valg under genfors.

#### Diskusjon om funksjon av nye Hovedstyret:

* Vag ansvarsfordelig blant medlemmene?

  * Dette kan være opp til retningslinjer internt, er ikke en vedtektsak.

  * Rolleansvaret i HS vil bare være ekstra i tillegg til resten av styrevervet

* Hva er viktigst, rolleansvaret eller generelt HS-arbeid?

  * Begge skal gjøres, hovedansvaret er viktigst men dette er ikke fulltidsarbeid

  * Alt dette kunne vært fordelt internt, men det er viktig med transparens. Derfor vi har offisielle stillinger i Hovedstyret

  * Vi trenger mer kapasitet i styret

* Styret har problemer med å knytte bånd med onlinere og nye spesielt, vil dette før til ekstra skille mellom HS og det sosiale?

  * Det er ikke så stort skille

  * Nå får Hovedstyremedlemmer tid til å delta på arrangementer!

  * Dette er veldig likt KSG på Samfundet, og det fungerer bra.

    * Styret er ikke "over" resten, men heller en ekstra komité mellom alle undergrupperingene.

* Kommunikasjonsansvarlig?

  * Testperioden viste at dette ansvarsområdet var for tynt

  * Dette kan heller gå over til å bli som en eksponeringsgruppe

* Hvordan blir det bedre å gjennomføre dette med tanke på arbeidsmengde i HS?

  * Flere personer er ikke alltid bra, det blir kaos og vanskelig å håndtere

* Foreslår å endre Arrangementansvarlig til Online-koordinator

  * Passer bedre

  * Intensjonen er den samme

* Skal bli lettere å opprette nye komiteer

* Muligheten er åpen for å være i både Hovedstyret og Komitélederkollegiet

* Urolig for Arrangementansvarlig, har vedkommende ansvar for arrangementene?

  * Nei

  * Dette er fremdeles bedkom og fagkom som arrangerer, arrangementansvarlig vil kun koordinere

  * Dette er kanskje litt utydelig

    * Dette handler om retningslinjer, ikke vedtekter

    * Man bør ikke legge unødvendige restriksjoner gjennom vedtektene

    * Vi har tidligere hatt som mål å ta bort spesifikke arbeidsoppgaver fra retningslinjene

    * Online per i dag styres av retningslinjene, de kan finnes på OW :D

      * [https://online.ntnu.no/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/](https://online.ntnu.no/wiki/online/info/innsikt-og-interface/retningslinjer/) 

* Er dette rette tiden å gjennomføre endringene? Det er mange endringer nå i forbindelse med bl. a. samlokaliseringen.

  * Det er nå vi trenger endringene

  * Hadde 6 personer kunnet jobbe med spesielle saker (samlokalisering), ville dette gjort mye for effektiviteten vår. Nå er det to personer som jobber livet av seg med dette.

  * Dette har blitt jobbet på av mange med god kompetanse

* Prøveperioder er mer eller mindre umulig å gjennomføre, fordi vi ikke kan fortsette som vanlig i Brønnøysundregisteret

* Alle kan stille til Hovedstyret

  * Også nåværende ledere

### Vedtektsforslag 2 v/Hovedstyret

Hensikt: Eksursjonskomiteen skal ut av Online. Dette fordi regnskapet gir oss en økt omsetning på 1,5 millioner i året. Dette kan føre til behov for revisor i Online.

Det blir ingen endring i hvordan ekskom fungerer, annet enn at pengene ikke ligger i Online.

Dette vil gjøre ekskom mer mer frie til å gjøre det de vil.

#### Diskusjon angående å gjøre ekskom selvstendig

* Eksempler på det ekskom kan gjøre som egen organisasjon?

  * Dyre ting som ville påvirket regnskapet til Online i for stor grad.

* Hva er galt med revisor?

  * Det er dyrt.

  * De pirker masse.

  * Ikke ønskelig.

* Opprinnelig ville vi at komiteene var i Online fordi vi ville ha sikkerhet for at alt blir gjennomført hvert år

  * Nå skal vi ha en avtale

* Omsetningen blir veldig kunstig gjennom ekskom

  * Siden pengene som brukes til reisen først blir betalt inn av deltakerne, så blir overskuddet betalt tilbake etter reisen.

* Skal vi ha vedtekter og genfors for ekskom?

  * Dette blir som før, men de har egne generalforsamlinger

* Bruker vi årets budsjett om dette går igjennom?

  * Nei

* De får støtte av Online

  * Ved å signere en intensjonsavtale.

  * Teambuilding osv.

  * Fagkunnskap og bedriftkontakt.

  * Ting endrer seg lite

### Vedtektsforslag 3 v/Christoffer Lofsberg (fondet)

Hensikt: Liten feil i vedtektene angående Fondstyret. Per nå kan ikke avtroppende medlemmer i Hovedstyret stille til valg, siden de ikke trer av før endt generalforsamling. Dette skal endres slik at avtroppende medlemmer også skal kunne stille

#### Diskusjon angående forslaget

* Semantikk angående grammatikken i forslaget

  * Løser seg

### Vedtektsforslag 4 v/Christoffer Lofsberg (fondet)

Hensikt: Om Vedtektsforslag 2 går igjennom, skal komitéledere kunne stille til Hovedstyret. Tilsvarende slik vi har det nå med at Hovedstyret kan stille.

#### Diskusjon:

### Vedtektsforslag 5 v/Christoffer Lofsberg (fondet) 

Hensikt: Om Vedtektsforslag 2 går igjennom, skal ikke sittende kjernekomitéledere kunne stille til Fondstyret.

#### Diskusjon:

### Vedtektsforslag 6 v/Christoffer Lofsberg (fondet)

Hensikt: Fiks feil i vedtektene

#### Diskusjon:

### Vedtektsforslag 7 v/Christoffer Lofsberg

Hensikt: Passe på at Hovedstyremedlemmer ikke kan erstatte økonomiansvarlig om vedkommende faller fra vervet sitt. Dette fordi stillingen er svært viktig i Online.

#### Diskusjon:

Ikke noe problem

### Vedtektsforslag 8 v/Johannes Kvamme 

Hensikt: Rette opp i motsigelse i vedtektene for fondet og for Online. Om Online oppløses, løses også fondet opp, og pengene fryses i 3 år, før de tilfaller Online, som ikke lenger eksisterer. (wtf) 

#### Diskusjon:

### Vedtektsforslag 9 v/Johannes Kvamme

Hensikt: Hva skjer om Fondet legges ned etter Online linjeforening (f.eks. dette glemmes)? Endre på dette

#### Diskusjon:

* Semantikken bak formuleringene fra før og ny formulering

### Saksforslag 1 v/Hovedstyret

Hensikt: Nye medlemmer skal få en egen pin, men de som kompileres får en egen dalje. Dette koster litt, men gir bedre tilhørighet i Online for de som ikke kompilerer seg, eller ikke er i komité. Også mindre sjalusi for komitémedlemmer som til vanlig er de eneste med dalje(r).

#### Diskusjon:

* Alle som er Onlinere burde ha noe fysisk som symbol på å være onliner.

* Vi håper også flere vil ta kompileringen.

* Deles det ut i starten av fadderukene?

  * Ja, i et brev som forklarer hva pinen representerer.

  * Ikke i goodiebags, men mer seremonielt.

* Brevet kan gi oss en mulighet til å fortelle hva Online er fra første møte. Dette kan man lese om når man kommer hjem etter mange infomøter.

### Saksforslag 2 v/Hovedstyret

Hensikt: Dalje til alle i nodekomiteer. Denne er felles, ikke én hver for alle nodekomiteene

#### Diskusjon:

* Bør vi ha én dalje for hver komité? De gjør en stor jobb i sitt verv. F.eks bankom får ekstra dalje.

  * De som sitter i kjernekomité i mange år kan få kun én dalje, mens noen med et par få verv kan få masse daljer

    * Er det noe problem? Ikke nødvendigvis

  * Det er større jobb å sitte i kjernekomité enn nodekomité

  * Blir mye penger

  * Blir jobb for de som skal designe daljene

### Saksforslag 3 v/Hovedstyret

Hensikt: Hovedstyret vil ha åpent julebord for alle fordi dette skaper bedre samhold mellom alle i Online, ikke bare komitémedlemmer. Vi kan skape en vårfest for komitémedlemmer for å bevare tradisjonene vi har hatt fra før.

#### Diskusjon:

* Det er kjip tå høre medlemmer som ikke er i komité gleder seg til julebord før de oppdager at det kun er for komiteer.

* Vil ikke det samme problemet oppstå med en tradisjonsrik vårfest?

  * Det er større tradisjoner generelt rundt julebord, enn det er for vårfester

  * Julebord er innlemmet norsk kultur

* Vi har merket interesse for (gratis) julebord også blant ikke-komitémedlemmer

* Kan bli veldig kostbart å ha separat julebord + vårfest

  * IDI har satt av masse penger for studenter - de vil nok være med å sponse et åpent julebord.

* Mange arrangementer må flyttes, dette kan bli et problem for arrkom

  * Kan slåes sammen med reboot

  * Tror arrkom klarer å mekke

### Saksforslag 4 v/Hovedstyret

Hensikt: Onlinere kan søke om penger til pizza om de skal jobbe med med Online-relatert arbeid (workshops, hackaton). Ønsker å ha 10000 i semesteret som kan søkes til Onlinerelatert arbeid, også til ikke-komitémedlemmer. 

#### Diskusjon:

* Finne mer effektive måter å sette pris på arbeidet som folk legger i Online

* Er veldig givende og motiverende for de som jobber

* Forslaget er positivt mottatt.

### Saksforslag 5 v/Hovedstyret

Hensikt: Sette over 250000,- til Onlines Fond. Dette skal fremmes en gang i året. Vi gjør det fordi vi har råd.

### Saksforslag 6 v/Agnete Djupvik

Hensikt: Følger vedtekstsforslag 1, slik at Hovedstyret velges før komitéledere (kun dette året)

### Noe Aslak fant i vedtektene:

Casual Gaming, Realfagskjelleren og Redaksjonen står oppført som nodekomiteer. Ser på det senere. 

### Møtekritikk

Didrik har vært en veldig fin dass.

Alle sammen har vært flinke til å diskutere

Det er veldig få ikke-komitémedlemmer her.

Takk for oppmøte!