Realfagskjelleren er Online's egen kjeller/bar, som driftes sammen med linjeforeningene [Volvox & Alkymisten](http://www.volvox.no/), [Delta](https://www.deltahouse.no/) og [Spanskrøret](http://www.spanskroret.no). 
Grunnlaget til detter samarbeidet er at de tre første er gamle linjeforeninger som ble opprettet på AVH lade, mens Spanskrørets ulike spesialiserings retninger går innenfor fagområdet til alle tre, derav navnet Realfagskjelleren.

Kjelleren befinner seg i Herman Krags Veg 12. 

Kjelleren arrangerer lavterskel arrangementer hvor alle er velkomne, til vanlig er det åpent hver Fredag hvor en etter en tung uke kan ta seg en rolig tur for å slappe av og møte andre medstudenter. I tillegg pleier det å arrangeres andre fester nå og da hvor igjen alle er velkomne.

Ellers er det mulig å booke kjelleren for egne arrangementer og sammenkomster. 


## Kontakt

Realfagskjelleren har en kontaktperson i hver linjeforening som fungerer som bindeledd mellom linjeforeningen og kjelleren, for spørsmål angående kjelleren er det mulig å snakke med denne personen. Listen under holder oversikt over hvem som foreløpig har denne posisjonen.


Ellers kan kjellerstyret bli kontaktet på [styret@realfagskjelleren.no](mailto:styret@realfagskjelleren.no) det er også mulig å kontakte de på Facebook siden [deres](https://www.facebook.com/Realfagskjelleren/)


# Historie

I 2000 ble det åpnet for at andre linjeforeninger utenom siv ing-linjene kunne søke om egen kjellerbar på Moholt, Online søkte samtidig som Volvox & Alkymisten, og da det var en kjeller som var ledig ble de enige om å dele den, slik fikk de tildelt sin egen kjeller på Moholt i Herman Krags veg 15, ett år senere, den 16. Mai 2001, var den offisielle åpningen.

Noen år senere i 2003 ble Delta tatt med inn i varmen og navnet på kjelleren ble Realfagskjellern. Fram til 2004 var lektorstudentene i realfag medlemmer av de ulike linjeforeningene som alt var i kjelleren, men da de fikk egen linjeforening, Spanskrøret, ble de også en del av Realfagskjelleren.

Kjelleren feiret sitt 10 årsjubileum 7. Mai 2011, jubileet fant sted på Thon Hotel Prinsen.

Januar 2016 ble alle kjellerne på Moholt stengt grunnet brannfare, for at de skulle åpnes igjen krevde det flere utbedringer. Organisasjonen Reddkjellerne ble opprettet for å få kjellerne åpnet igjen. Likevel ble kjellerens 15 årsjubileum feiret den 9. April 2016 på Scandic Lerkendal. I løpet av 2017/2018 foregikk all kjellerdriften i gamle Moholt barnehage.

Den 16. Mars 2018 var utbedringene ferdige og Realfagskjelleren fikk nye lokaler i Herman Krags Veg 12. 

Kjelleren åpnet igjen i fadderukene 2018, og og den 31. August 2018 var den første offisielle ordinære åpningen. 

Kjelleren fortsatte å holde åpent best mulig, selv under Korona pandemien 2020/21. Det ble også feiret 20 års jubileum på Thon Hotel Prinsen 2. Oktober 2021, bare en uke etter at landet åpnet igjen, og alle var igjen velkomne til å mingle sammen. 


## Onlinere i Kjellerstyret
### 2022/2023
* Tor Jacob Neple
* August Skarfjord Nyheim (Kjellerkontakt)
* Magnus Byrkjeland
* Akshit Dutta
* Lea Aas-Jakobsen
* Vebjørn Nyvoll


###2021/2022
* Nicolai Dalaaker (Kjellerkontakt)
* Martin Skatvedt (Nestleder)
* Tor Jacob Neple (Økonomiansvarlig)
* August Skarfjord Nyheim
* Elin Bjerve
* Magnus Byrkjeland

###2020/2021
* Nicolai Dalaaker (Kjellerkontakt)
* Marius Lerstein
* Martin Skatvedt
* Jørgen Hoel Lund
* Tor Jacob Neple

###2019/2020
* Sigurd Oxaas Wie
* Sander Lindberg (Kjellersjef)
* Nicolai Dalaaker (Kjellerkontakt)
* Emil Hjermstad
* Marius Lerstein


###2018/2019
* Sigurd Oxaas Wie (Økonomiansvarlig)
* Sander Lindberg (Kjellerkontakt)
* Ida Høyland
* Nicolai Dalaaker
* Vivi Svendsen

###2017/2018

* Martin Bjerke (Kjellerkontakt Høst)
* Andreas F. Eikeland (Kjellersjef)
* Sigurd Oxaas Wie (Økonomiansvarlig/Kjellerkontakt Vår)
* Eigil Hjelmstad
* Sander Lindberg

### 2016/2017

* Martin Bjerke
* Petter Rostrup (Kjellerkontakt)
* Marius Enerly (Økonomiansvarlig)
* Andreas F. Eikeland
* Sigurd Oxaas Wie

### 2015/2016

* Martin Bjerke (Kjellersjef)
* Petter Rostrup (Nestleder)
* Marius Enerly (Kjellerkontakt)
* Trine-Lise Helgesen
* Andreas F. Eikeland

### 2014/2015

* Aina Elisabeth Thunestveit
* Sverre Johann Bjørke
* Martin Bjerke
* Petter Rostrup
* Marius Enerly

### 2013/2014

* Håvard Slettevold
* John Hanssen Kolstad
* Aina Elisabeth Thunestveit (Kjellersjef)
* Jim Frode Hoff
* Sverre Johann Bjørke

### 2012/2013

* Håvard Slettevold
* John Hanssen Kolstad
* Aina Elisabeth Thunestveit (Økonomiansvarlig)
* Jim Frode Hoff (Kjellersjef)
* Sverre Johann Bjørke

### 2011/2012

* Lorents Gravås
* Håvard Slettevold
* John Hanssen Kolstad
* Elling Overaa (Nestleder)
* Aina Elisabeth Thunestveit (Økonomiansvarlig)
* Jim Frode Hoff

### 2010/2011

* Juni Angelfos (Nestleder)
* Lorents Gravås
* Håvard Slettvold
* John Hanssen Kolstad
* Trond Martin Nyhus
* Elling Overaa
* Jenny Rønningen
* Aina Elisabeth Thunestveit

### 2009/2010

* Juni Angelfos (Kjellersjef)
* Lorents Gravås
* Håvard Slettvold
* John Hanssen Kolstad
* Trond Martin Nyhus
* Elling Overaa (Nestleder)
* Jenny Rønningen
* Aina Elisabeth Thunestveit

### 2008/2009

* Juni Angelfos
* Elling Overaa


## Bergingsregler for kjellerne

* Disse reglene ble bestemt av kjellersjefer av linjeforeninger på Gløs november 2011.

Disse reglene har som hensikt å sette visse begrensninger på bergingskulturen som i det siste har eskalert på kjellerne. Dette er en avtale mellom alle kjellerne som driftes av linjeforeningene ved NTNU.

### Hvem kan det berges fra:

* Det skal kun berges fra kjellerne på Moholt og Tyholt som er tilknyttet linjeforeningene ved NTNU.
* All berging fra andre lokaler / personer er å betrakte som stjeling, og har ingenting med bergingen mellom kjellerne å gjøre.

 

### Hva kan berges:

* Pyntegjenstander, f. eks skilt, dekorasjoner.
* Annet som ikke er vitalt for den daglige driften.

 

### Hva kan ikke berges:

* Gjenstander som er vitale for den daglige driften:
  * Dører
  * Brannslukningsapparat
  * Brannvarslere
  * Elektronikk
  * Sperrerist
  * Sofaputer
  * Alkohol
  * Høytalere
  * Alt som er i tilknytning til toalett lokalet(dvs. lamper, speil, dolokk o.l)
  * Andre gjenstander som betraktes som vitale for den daglige driften. Berging av disse gjenstandene er å betrakte som stjeling og skal ikke forekomme.

 

### Hvordan skal berging foregå:

* Blir bergeren(e) tatt mens den / de forsøker å berge en gjenstand skal bergingen avsluttes og gjenstanden(e) den / de personene forsøkte å berge skal leveres tilbake. Bergingen på den kjelleren skal da avsluttes av den / de aktuelle personen(e).
* Hvis bergeren(e) blir oppdaget før den / de er tilbake på sin egen kjeller skal gjenstanden(e) leveres tilbake.
* Blir du tatt er det ikke tillat å gjemme unna gjenstanden(e)
* Blir du tatt er det ikke tillat å løpe fra de ”ansatte”.

### Tilbakelevering:

* Gjenstander som har blitt berget skal leveres i lik eller bedre stand enn det de var i da de ble berget (her er det lov å være kreativ).
* Har bergede gjenstander kommet inn på bergerens kjeller, må ikke gjenstanden(e) leveres tilbake samme kveld.
* Bergingskjelleren kan holde på den bergede gjenstanden i inntil en måned.
* Blir det forespurt om hvilken kjeller som har en eller flere bergede gjenstander, er kjellersjefen pliktig til å svare og å ha oversikt.
* Når henting av bergede gjenstander skal forekomme er opp til kjellerne selv å avtale, men det skal senest være mulig å hente gjenstandene innen én uke etter bergingen har forekommet.
* Hvis det ikke er blitt etterspurt, kan det leveres på O’Store kjellerfest.