Møtetidspunkt: kl. 10:00 - 12:00
Sted: Digitalt

Referering:
1. ref: Anders
2. ref: Thomas

Tilstede: Anders, Mari, Sarmi, Thea, Sindre, William, Henrik, Milla og Thomas

Ikke tilstede: Korona

650 - Godkjenning av innkalling

Godkjent

651 - Status for komiteene (15 min)

Arrkom:

 • Skjer ikke så mye nå, møte om opptak, status er at vi håper at imball arrangeres.

Bedkom:

 • Første møte der vi gikk gjennom opptak, fordelt ut arrangemanger og hvem som skal være hovedansvarlig, kontaktperson osv.
 • Oslotur, vi sender to representanter til Oslo får å representere Online.

Dotkom:

 • Mange som er teknsik flinke er på ITEX, krysser fingre for null nedetid neste dagene.

Fagkom:

 • Har hatt et møte hvor planlegging av intervjuene ble gjort

Prokom:

 • Ikke hatt noen møter siden sist
 • intervjuer har gått fint

Trikom:

 • Første møte igår med forventingsavklaring.
 • Intervjuer idag

Økonomiansvarlig:

 • Første møtet på søndag nå
 • Det har vært veldig mye styr med gavekort og MVA på de
 • Må sende penger over til IT-dagene når påmeldingen er ferdig
 • Blir mye styr med å ordne opp i økonomiske ting etter flyttign av jubileet til neste år
 • Husk å minn på komiteene ders om nye regler for utlegg og onlinepotten
 • Skal diskuteres om idrettsinteressegrupper skal flyttes fra Seniorkom til OIL
 • Har revidert en del, og satser på at dette er ferdig til søndag om halvannen uke.
 • Diskuterte om appkom økans

Nestleder:

 • Passer på opptak
 • Oppdateringer fra nodekomiteer

Oppdateringer fra grupperinger:

Seniorkom:

 • Per dags dato 5 medlemmer inkl Luka
 • Kickoff: Begynner å bli klart med tanke på kurset. Men er usikkert om vi kan ha like mange folk som planlagt pga korona.
 • Studieverdagprosjekte: nedproritet
 • Interessegrupper: Fordeling av interessegrupper som driver med idrett, OIL tar over disse.
 • Opptak: vi har prøvd med opptak, vill få hjelp av hs.
 • Folk har ikke lyst til å være med i seniorkom om de er med pangordningen

Ekskom:

 • Får info neste uke

Jubkom:

 • Leit at jubileet måtte utsettes selv om alt var klart.
 • Alt er egentlig spikret, og vi har penger til å utføre det i April neste år.
 • Større antall Onlinere kan da delta, både gamle og aktive medlemmer.
 • Holder på å ordne med utsettelser med alle aktørene de hadde avtaler om arrangementer med.

Realfagskjelleren:

 • God start til semestre, første uka gikk bra, andre var preget av kanseleringer.
 • Opptak, opptaket går fint
 • En måned til Kjellerjubileum, ser ut at det skal gå bra

Velkom:

 • Vi føler at fadderukene var gøye (så lenge det varte)
 • Var veldig få som møtte opp på immatrikuleringen til IDI, var kun 130 ish tilstede.
  • Dette betyr altså at det er en del færre onlinere
 • Har veldig mye mat igjen fordi det var kjøpt inn til arangementer som ikke kunne gjennomføres pga avlysningen av fadderukene.
 • Masse utstyr som vi ikke fikk brukt.

ITEX:

 • Etter smitte i helgen, tar vi tester. 10 pers falt ut på grunn av nærkontakter.

Appkom:

 • Hadde semesterets oppstartsmøte i forrige uke hvor de diskuterte litt rundt opptaket
 • Tenkt å begynne på nye prosjekter

OIL:

 • Ikke noe møter enda

Leder:

 • IDI om faglig sosialt opplegg (ala kokekveld i fjor)
  • Få med førsteklassingene på dette, slik at vi får de til skolen.
  • Usikkert hvordan det skal struktureres, men idi skal stille med fagansatte til å hjelpe til på kveldene
  • Excited blir med å hjelper

652 - Interkom (10 min)

 • Sindre: Flytte idrettsinteressegrupper fra Seniorkom til OIL. Hvor gjennomtenkt er dette egentlig, eller er det litt bare et forslag enda.

  • Milla: Var veldig mye å gjøre på søndag Fikk ikke tenkt så mye gjennom det fordi jeg ikke hadde tid, så har ikke helt kontroll selv hvor gjennomtentk det er.
  • Sindre: Lurte bare på om bankom hadde kontroll på dette, er lurt om vi diskuterer mer om dette i fremtiden.
 • Anders: Velkom har utsyr igjen, er det mulig å få oversikt over hva velkom har i boden som ikke ble brukt.

  • Thea: Snakker med karan om det.

653 - Seniorkom situasjon (Sindre, 15 min)

 • Sindre: Snakket mye med Luka, og det er stor konkurranse mellom pang ordningen og seniorkom. Mange velger å heller bli pang istedenfor å gå over i seniorkom, som gjør at seniorkom sliter med å få noen medlemmer. Dette kan altså føre til at vi "dreper" seniorkom ettersom at de ikke får nok medlemmer til å gjennomføre noen prosjekter. Har vi lyst til at seniorkom skal forsvinne, dette burde vi ta en runde på. Bedkom, arrkom og fagkom har pang ordningen på plass.
 • Mari: Ja vi har ordna med pang strukturen. Flere som har valg å bli med i det.
 • Sindre: Vi burde finne noen generelle retningslinjer for hvordan amn skal forholde seg til seniorkom når man er pang. Luka foreslår at man commiter seg til å hjelpe til i seniorkom dersom man melder seg som pang i en komitee.
  • Sindre: For eksempel med kickoff så tar man opp de pangerne som er interessert i å hjelpe til med kickoff til å hjelpe til der. Slipper at det er en gruppe hele tiden, og gjør at seniorkom blir litt mer flytende og dybnamisk.
 • Willaim: Det viktigste her er å ha en god dialog med de som er pensjonister i fagkom og bedkom. Høre med disse hvordan de kunne tenkt seg å hjelpe til i seniorkom også. Hvis det er forskjellige retningslinjer fra komitee til komite, så blir dette veldig vanskelig.
 • Anders: Aktiv pang, høre om de kunne tenkt seg å blitt med i de arrangemanger/prosjekter som er relevante. Vi har 5 styk som er pang, er lurt å ha en dialog over hva de ønsker å gjøre i pang ordningen.
 • Thea: Selvom vi nå velger å ikke gjøre noe med det, så er vi nødt til å finne en løsning for seniorkom. Fordi sånn som det er per nå er Luka veldig overarbeidet og har alt for mye å gjøre egentlig. Det er viktig at vi finner en løsning på situasjonen.
 • Sindre: Seniorkom må være realistiske, de må se på hvor mange de er vs hvor mange prosjekter de har. De kan ikke være 5 medlemmer å planlegge 5 prosjekter.
 • Thea: De har mye planer, skal vi sette av en liten gruppe i HS som ser på dette, eventuellt dere som er med i komiteer som har pangordning.
  • Sindre: jeg er med
  • Anders: kan ikke være med de neste to ukene, da kalenderen er helt kaos :´) Men etter de to ukene er jeg gjerne med dersom det er behov.
  • Mari: jeg har ikke tid før mandag

654 - Appkom økans (Milla, 15 min)

 • Milla: Jeg har snakket litt om dette i vår også. Men vi har et lite issue, hvor Thomas er både økans i dotkom samt appkom. Dette er fordi det ikke er så mye å gjøre i disse komiteene når det kommer til det økonomiske. Det handler om trivsel og å føle seg inkludert i bankom.
 • Thomas: Det å være økans i dotkom er på grensen til lite arbeid allerede, ofte ferdig før de andre ganske mye før på arbeidskvelder. Per nå så har appkom enda mindre å gjøre enn dotkom, så er egentlig enig i at de ikke trenger en økans.
  • Thomas: Ser derimot et problem i at de ikke får lov til å velge økans selv, som eneste komite i Online.
  • Milla: Skal ta en runde med appkomleder
 • Anders: helt enig i at vi kan ta praten med Martin. Det vitkige er å belyse det at det er veldig kjedelig å være med i Bankom når du ikke har noe å gjøre. Når alle vet det, så tror jeg ikke det skal være et problem.
 • Sindre: Syntes det er viktig å poengtere at det er appkom sitt valg til syvende og sist. Dersom de ønsker å ha en økans så skal de ha retten til det, vi kan komme med våre tips og råd. Men de har valget.

 • Milla og Thomas tar et møte med Martin

656 - Eventuelt

 • Vi mangler referat fra økonomi og vedtektskveld fra i fjor v/ Thomas

  • Thea: Det er vedlig merkelig, for jeg refererte og det er blitt sendt videre. Men de som fikk det tilsendt har ikke lagt det ut. Det skal iallfall finnes.
 • Burde finne en ordning på det med komitesøknader som forsvnner v/ Anders

  • Anders: Fikk medling fra frontend at komitesøknaden har gått gjennom, dette er kritisk.
  • Sindre: Er det mulig å sende inn søknader på opptakssiden nå?
   • Anders: Nei
  • Sindre: Er det snakk om perioden fra vi avslutttet opptaksperioden frem til nå eller de som forsvinner som søker før fristen?
   • Anders: Begge deler egentlig, men det viktigste er jo at vi neste år gjør at man ikke kan søke etter opptaket egentlig er ferdig.
   • Henrik: Hvis dette har vært en case tidligere, så er det mulig å se på andre løsninger frem til vi er 100% sikre på at vi ikke mister noen (feks google form). For enig i at dette er ganske krise dersom ting kan forsvinne.
    • William: vært å nevne at det kan være brukerfeil. Syntes det er dumt å skulle gå over på noe annet, da er det bedre å drive med ordentlig testing av våre systemer slik at vi heller vet at det skal funke.
   • Thomas: Vi bruker samme systemet for opptak som vi gjør for arrangementer så det burde egentlig fungere som det skal. Syntes det er veldig rart at folk skal ha søkt før fristen, men ikke kommet inn i systemet.
   • Sindre:
  • Thea: La merke til at det kom inn en søknad litt over 1, og skrudde da av slingringsmånn slik at opptaksperioden ble merket som ferdig. Vet ikke om dette var feil.
  • Sindre: Det er mest muligens ikke noe galt, det er veldig vanskelig å vite. Men det er lite sansynlig at noen sendte inn søknad akkurat i det OW var nede. Så de som er borte burde egentlig skyldes brukerfeil, eller at de har sendt inn etter fristen.
  • Thea: Tenker at man kan si ifra til styremedlemmet som har ansvar for å legge inn søknader til den komiteen de har søkt.
   • Anders: Det holder ikke å legge det til trelloboarde, vi må sende direkt melding til ledere for at de skal få info så fort som mulig.
    • Sindre: Enig, ta direkte kontakt med leder av komite.
  • Sindre: jeg kan få tak i Karan å be han å be faddere å sende melding på fadderbarngruppa.