Assassin er et spill hvor målet er å eliminere andre spillere med liksomvåpen som f.eks. plastikkniver og nerf guns. Spillet foregår ved at spillere får utdelt et mål de skal eliminere, samtidig som noen prøver å eliminere dem.

Påmelding

For å være en deltaker må man sende mail til organisatoren innen fristen, med fullt navn, et anonymt nick, samt link til din facebookprofil. Nicket skal brukes for oppslagstavle hvor man kan følge med på spillet, mens facebook er for å kunne gjenkjenne målet sitt.

Man bør holde det hemmelig hvorvidt man har meldt seg på eller ikke, og også hvorvidt man er eliminert eller ikke.

Dersom man vet identiteten til en annen deltaker skal denne ikke avsløres til en annen deltaker. Dette vil føre til diskvalifikasjon, og er generelt ødeleggende for spillet.

Utdeling av mål og eliminering

Alle deltakere får ved start av runden en annen deltaker som sitt mål. Når man eliminerer målet sitt, vil man få den eliminertes mål som sitt neste. Tildeling av mål vil gjøres via mail av organisatoren.

Det er til enhver tid to mål du har lov til å drepe. Den personen som er ditt mål, og den som har deg som mål. Det er altså lov å ta ut den som har deg som mål hvis du finner ut hvem det er, eller klarer å forsvare deg i et angrep.

Dersom et mål elimineres med vitner, vil elimineringen annuleres og målet vil forbli det samme. Dette forekommer dersom; deltakerens forsøk på eliminering er observet av flere tredjeparter på en måte der det entydig og klart observeres hvem som er "assassin", mål, og hvordan elimineringen bler forsøkt utført.

Ved eliminasjon skal det meldes inn av den eliminerte. Meldingen skal inneholde "assassinens" nick samt hvordan eliminasjonen ble utført.

Når en deltaker er eliminert er denne ute av spillet. Overnevnte regel om avsløring av identitet til andre deltakere er fortsatt gjeldende. Man bør også unngå å fortelle at man er slått ut.

Spillområde

Områder som ikke er i spill:

  • Møterom under møter

Ellers er alt i spill.

Våpen

Ikke tillate våpen:

  • Vannbaserte våpen, som vannballonge/-pistoler
  • Bombeliknende våpen, eller våpen som kan bli mistenkt for å være bomber
  • Faktiske våpen og annet som påfører fysisk skade (obviously)

Utenom disse er alt tillatt, og det oppfordres til kreativitet.