Linjeforeningen Online er registrert i enhetsregisteret og i merverdiavgiftsregisteret.

Slik går du frem for å endre informasjon som styre, vedtekter, postadresse, kontoradresse, hjemmeside osv. hos Brønnøysundregistrene. Dette gjøres som regel av leder etter hver generalforsamling, ved hjelp av et skjema kalt "samordnet registermelding".

Det kan være vanskelig å få tak i all informasjon (f.eks. fødselsnummer til styremedlemmer) og alle dokumenter man trenger på strak arm. Trykk "lagre" hos Brønnøysund for å fortsette på skjemaet senere. Forøvrig må du huske at du logges ut av altinn.no etter 15 minutter med inaktivitet.

Gå inn på brreg.no

 • brreg.no forside
  • (meny) næringsdrivende
  • (undermeny) registrering og endring
 • endring av tidligere registrering
 • elektronisk registrering
 • begynn registrering

Du videresendes til altinn.no

 • samordnet registermelding
 • huk av for alt som skal endres
 • gjør alle endringer som skal gjøres i sekvensen under fanen "melding"
 • gå til fanen "vedlegg"
 • last opp protokoll fra årsmøtet (genforsreferatet)
 • last opp nye vedtekter
 • last opp vedtak fra styret om tiltreden av ny banKomleder
  • i Online velger vi banKomleder etter genfors, da må dette også dokumenteres
  • få alle styremedlemmer til å signere. Scann inn, lagre som PDF, legg ved på samme måte som de andre dokumentene
 • kontroller alt
 • send alt inn