Informasjonskanal for fadderukene 2019

** OBS, denne siden er under konstruksjon og mer informasjon kommer! **

* [Arrangementer](https://online.ntnu.no/wiki/online/fadderukene/2019-/arrangementer/) 
* [Faddere](https://online.ntnu.no/wiki/online/fadderukene/2019-/faddere/) 
* [For faddere](https://online.ntnu.no/wiki/online/fadderukene/2019-/fadder/) (kun faddere har tilgang) 
* [Kontaktinfosøk](https://online.ntnu.no/profile/user_search/) 
* [Program - Bachelor](https://online.ntnu.no/splash/)  
* [Program - Master](https://online.ntnu.no/splash/) 
* [Velkom kontaktinfo](https://online.ntnu.no/wiki/online/fadderukene/2019-/velkom)

### Uforventede hendelser
Alle uønskede og ubehagelige hendelser oppfordres å rapporteres til:

- [Øyvind Jalland Schjerven](https://online.ntnu.no/profile/view/yvindo/) (leder, velkom) 
- [Carl Smestad](https://online.ntnu.no/profile/view/carlofholy/) (nestleder, velkom) 

Det er helt innenfor å ringe oss 24/7 ved behov. 

Akutt hjelp
------------------------------------

- Politiet 📞 **112** 
- Ambulanse 📞 **113** 
- Brannvesen 📞 **110**

Hvis det ikke haster kontaktes:

- Politiet 📞 **02800** 
- Legevakt 📞 **116117**