Dersom du av ulike årsaker trenger å komme i kontakt med en arrangør, kan du klikke inn på profilene nedenfor for å kontakte den du ønsker å kontakte. Generelle henvendelser sendes til [velkom@online.ntnu.no](mailto:velkom@online.ntnu.no)


| Navn | Ansvar | Arrangør for |
| ------ | ------ | ------ |
| [Øyvind Jalland Schjerven](https://online.ntnu.no/profile/view/yvindo/) | **Leder** | Alle |
| [Carl Smestad](https://online.ntnu.no/profile/view/CarlOfHoly/) | **Nestleder** | Alle |
| [Johanne Tronstad]() | **Økonomi** | Alle |
| [Henrik Hørlück Berg]() | | Bachelor |
| [Jørgen Sveberg]() | | Bachelor |
| [Petter Charles Redfern]() | | Bachelor |
| [Andreas Netteland]() | | Bachelor |
| [Benedicte Myrvoll]() | | Bachelor |
| [Bendik Brunvoll]() | | Bachelor |
| [Magnus Holtet]() | | Bachelor |
| [Sepehr Nasiri]() | | Bachelor |
| [Amund Lunke Røhne]() | | Bachelor |
| [Emilie Lia-Rognli]() | | Bachelor |
| [Kristoffer Nyvoll]() | | Bachelor |
| [Ankha Nguyen]() | | Bachelor |
| [Fredrik Wang]() | | Bachelor |