Hei og velkommen! Til alle dere som har kommet inn på informatikk vil jeg, på vegne av Online linjeforening, gratulere med studieplass! Videre kommer det litt praktisk informasjon, som dere også vil få gjennom IDI, NTNU og lignende. Skulle det mot formodning være noe som er uklart, kan dere kontakte oss også vil vi hjelpe etter beste evne. Du kan sende mail til velkom@online.ntnu.no.

STUDENTWEB & SEMESTERAVGIFT

Hvert år så må semesteravgiften betales inn. Dette gjøres på studentweb. Dere har enten allerede fått, eller får snart en velkomst-mail som følge av å ha svart ja på studieplassen. Denne vil inneholde blant annet innloggingsinformasjon til dette. Når dere får denne mailen vil jeg anbefale og betale semesteravgiften så fort som mulig, siden man ikke får utbetalt fra lånekassen før denne er betalt.

BLACKBOARD & INNSIDA

Blackboard er nettsiden hvor forelesere legger ut oppgaver, forelesningsnotater og annen relevant informasjon til fagene. Det er forelesernes måte å kommuniserer med alle studentene. Du vil få tilgang til denne siden når semesteravgift er betalt Her blir også pensumlister lagt ut nærmere studiestart. Innsida er nettsiden hvor mye av informasjonen fra NTNU kommer. Timeplan vil du også finne her, når NTNU gjør dette klart.

Igjen, skulle det være noe så er vi ikke skumle! Bare å ta kontakt, enten ved å sende mail til velkom@online.ntnu.no eller så kan dere ta kontakt med leder Erlend eller nestleder Hilmir igjennom kontakinformasjonen

Med vennlig hilsen Hilmir Straumland, nestleder av velkomstkomiteen 2022