Informasjonskanal for fadderukene
------------------

* [2018](https://online.ntnu.no/wiki/online/fadderukene/2018-)
* [2019](https://online.ntnu.no/wiki/online/fadderukene/2019-)  
* [2020](https://online.ntnu.no/wiki/online/fadderukene/2020-)
* [2021](https://online.ntnu.no/wiki/online/fadderukene/2021-)
* [2022](https://online.ntnu.no/wiki/online/fadderukene/2022-)
* [2023](https://online.ntnu.no/wiki/online/fadderukene/2023-)
* [2024](https://online.ntnu.no/wiki/online/fadderukene/2024-)