Besøk [facebook.com/gullblekka](https://www.facebook.com/gullblekka/) for oppdateringer.

## Praktisk informasjon om Gullblekka 2016

**Tid:** 14. april 2016, 19:00 
**Sted:** Bodegaen på Singsaker Studenterhjem 
**Kategorier:** 
- Årets artikkel (saklig) 
- Årets morsomste artikkel 
- Årets ordsmed (her skal det leveres to artikler av samme skribent) 
- Årets foto 
- Årets Illustrasjon 
- Årets design på enkeltsak (forside regnes som enkeltsak) 
- Åpen klasse 
- Gullblokka (folkeprisen som stemmes frem av alle linjene) 

**Hvordan nominere:** 
Frist for å sende inn nominasjoner er fredag 1. april klokken 17.00. Det vil foregå på følgende måte:

Legg fysisk utgave av det nummeret saken/bildet er i, i én konvolutt, sammen med et utfylt nominasjonsskjema([attachment:201]) (et eksempel er 
fylt ut her([attachment:202])). Om det er nominasjoner fra ulike utgaver legger dere ved alle utgavene det gjelder. Merk konvolutten med “Gullblekka 2016” og redaksjonsnavn. Hver linjeforening nominerer én kandidat til hver av kategoriene. Disse er fra egen avis. Ikke fra andre linjeforeningsaviser.

Konvolutten leveres i postkassen utenfor Abakus kontoret, fjerde etasjen i Høyskoleringen 3. Det vil bli sendt kvittering når nominasjonene er mottat. Ta kontakt om dere har noen spørsmål.

Send også én e-post til gullblekka@online.ntnu.no, merket “[Nominasjoner 2016] Navn på redaksjon”, med én pdf per nominasjon. I pdf-en skal det kun være den nominerte saken/bildet, ikke hele utgaven. Nominasjonsskjemaet skal også medfølge her. For folkeprisen/Gullblokka legger dere ved pdf-en av hele det nummeret dere ønsker å nominere.

## Om Gullblekka

Gullblekka er prisutdelingen for linjeredaksjonene på Gløshaugen, og har som formål å styrke det sosiale samholdet mellom redaksjonene, og øke kvaliteten på linjeavisene.

## Historie
Gullblekka ble startet tidlig i 2014, på initiativ fra lederen for Profil- og aviskomiteen i Online, Thor Håkon Bredesen (redaktør for Offline i 2014/2015). Det ble kalt inn til allmøte blant redaksjonene (TODO: Linke til møtereferatene, om de er å oppdrive). Produksjonsnavnet på denne tiden var linjeforeningsavisprisutdeling. Senere endret til Gullblekka etter avstemning blant redaktørene på det andre stormøtet. Komiteen ble satt og besto av Ole, Teodor, Jonas og Thor Håkon. Den første prisutdelingen ble holdt på Olavs Pub.

#### Utdelinger
- [Utdelingen 2015](/wiki/online/gullblekka/utdelingen_2015/)
- [Utdelingen 2014](/wiki/online/gullblekka/utdelingen_2014/)