Hva er Applikasjonskomiteen?

Applikasjonskomiteen (Appkom) er en komité under Online, studentorganisasjonen for informatikk ved NTNU. Appkoms mål er å utvikle programvare som er nyttig og underholdende for informatikkstudenter.

Aktiviteter:

Interne prosjekter: Appkom jobber med en rekke interne prosjekter som de mener vil være til stor nytte for informatikkstudenter.

Forespørsler fra andre komiteer: Appkom tar imot forespørsler fra andre komiteer i Online om å lage programvare som kan hjelpe dem med sine aktiviteter.

Annenhver Ukentlige arbeidsdager: Appkom har ukentlige arbeidsdager på søndager hvor medlemmene møtes for å jobbe på prosjekter, spise pizza og hygge seg sammen.

Medlemskap: Appkom tar opp medlemmer under komitéenes hovedopptaket på starten av hvert høstsemester, hvor alle medlemmer av Online kan søke.

Historie

Applikasjonskomiteen, kjent som Appkom, ble grunnlagt i det mytiske riket av Online, en verden hvor teknologi og innovasjon blomstrer. I det herrens år 2017, under en stor samling kjent som Generalforsamlingen, ble Appkom oppløst, forsvant inn i tåken av historien. Men som en føniks reiste Appkom seg fra asken i 2020, gjenfødt med nye visjonære hoder, klare til å forme fremtiden.

I hverdagen jobber Appkom som trofaste alvene i sitt verksted, smedene av programvare, skapere av løsninger som er både morsomme og hjelpsomme. Deres verker tjener folket i Online, og studenter i det vide og brede rike. Med sitt magiske verksted fullt av interne prosjekter, vever de en tapestry av programvare som er uvurderlig for informatikkstudenter.

Hver søndag, samles de i deres hellige haller, omringet av eldgamle bøker og skinnende skjermer, hvor de arbeider på deres prosjekter. Disse møtene er en fest av pizza og samhold, et fellesskap der magi og kode flettes sammen. Det er her, i denne salen av kreativitet, at mesteparten av deres arbeid tar form, skjønt medlemmene også vever sine koder i ensomhet i sine egne huler.

Gjennom tider har mange helter bidratt til Appkom's legende. I 2022-2023, ble stammen ledet av den ærede Robin Tveråen, med David Lekve som hans trofaste nestleder. Blant de som bevarer Appkom's ild, finner vi krigere som Endre Gilje Sørnes, Hanna Meland Vestvik, og Ida Matre; trollmenn som Julian Ottosen og Aksel Fosaas; og mange flere, hver med sine unike talenter og magi.

I tidenes skiftende strømmer, i året 2023-2024, reiste Applikasjonskomiteen, Appkom, seg til nye høyder av storhet under ledelse av den legendariske Mats Nyfløt, med Jørgen Galdal som hans høyre hånd, en nestkommanderende av stor visdom og kraft. Denne æraen ble kjennetegnet av en samling av medlemmer så mangfoldig og talentfull som stjernene i nattehimmelen, hver strålende på sin egen unike måte.

Mads Hermansen, Fredrik Carsten Hansteen, og den allerede erfarne Julian Ottosen, med Aksel Fosaas, hvis kunnskap i de gamle koder løftet komiteens magi til nye høyder. Adele Strysse og Amy Andrea Sitte, hvis kreativitet og innovasjon var som en bølge som skyllet over Online, bringer med seg fornyelse og inspirasjon. Sander Skogh Linnerud og Dina Marie Stenrud, hvis innsats var som et urokkelig fjell, sto sterkt i møte med enhver utfordring.

Emily Malcolmson og Erlend Strøm, hvis visjoner var som lyset fra fjerne galakser, opplyste veien for fremtidige oppdagelser. Johannes Hage, en strateg av sjeldent kaliber, hvis ideer formet fremtiden som en smed former sitt metall. Robin Tveråen, en veteran hvis visdom og erfaring veiledet den nye generasjonen, og Sindre Emil Halleraker, hvis unge entusiasme og nysgjerrighet var en kilde til evig fornyelse og vekst.

I denne epoken ble Appkom kjent som en titan av teknologi, et fyrtårn av innovasjon. Deres løsninger var ikke bare verktøy, men kunstverk som vevde sammen magi og realitet, og deres arbeid resonerte gjennom hele Online, som ekko av en gammel sang gjennom tid og rom. Denne tidsalderen, under ledelsen av Mats Nyfløt og Jørgen Galdal, vil bli husket som en gyllen epoke i Appkom's historie, en tid da legender ble født og fremtiden ble omskrevet.

Appkom's historie er en fabel av gjenfødelse, kreativitet og fellesskap, en fortelling som fortsetter å vokse og inspirere i riket av Online.

TL;DR:

Applikasjonskomiteen (Appkom) er en del av Online, en studentorganisasjon ved NTNU. Den ble opprinnelig oppløst i 2017, men gjenoppsto i 2020. Appkom fokuserer på å utvikle tekniske løsninger som er nyttige og underholdende for studentene. Gruppen jobber med interne prosjekter og svarer på forespørsler fra andre komiteer innen Online. De har ukentlige arbeidsdager på søndager for å samarbeide på prosjekter, spise pizza og sosialisere.

Medlemmer

År Leder Nestleder Medlemmer
2024-2025 Fredrik Hansteen Erlend Strøm Mats Nyfløt, Jørgen Galdal, Mads Hermansen, Julian Ottosen, Aksel Fosaas, Adele Strysse, Amy Andrea Sitte, Sander Skogh Linnerud, Dina Marie Stenrud, Emily Malcolmson, Johannes Hage, Sinder Emil Halleraker, Amund Dahlmo Berge, Anam Amer, Sylvia Yung, Victoria Næsheim
2023-2024 Mats Nyfløt Jørgen Galdal Mads Hermansen, Fredrik Carsten Hansteen, Julian Ottosen, Aksel Fosaas, Adele Strysse, Amy Andrea Sitte, Sander Skogh Linnerud, Dina Marie Stenrud, Emily Malcolmson, Erlend Strøm, Johannes Hage, Robin Tveråen, Sinder Emil Halleraker
2022-2023 Robin Tveråen David Lekve Endre Gilje Sørnes, Hanna Meland Vestvik, Ida Matre, Julian Ottosen, Aksel Fosaas, Jørgen Galdal, Lea Aas-jakobsen, Matias Opsahl, Mats Nyfløt, Sander Skogh Linnerud, Siri Arnesen, Viktor Tingstad