Vårt virke
----------

BedKom er bindeleddet mellom næringsliv og informatikkstudenter, og skal
i tillegg samarbeide med andre linjeforeninger på NTNU for å i vareta
informatikkstudentenes beste. Vårt mål er å kommunisere og formidle våre
studenter som potensielle arbeidstakere til aktuelle bedrifter på en
positiv måte, samt gi våre studenter et innblikk i hvilke
karrieremuligheter som finnes og innblikk i diverse bedrifter. For å
fremme dette er bedriftspresentasjoner en viktig del av vårt virke, i
tillegg til andre måter å kommunisere ut informasjon til studentene på
en god måte.

Arbeidsoppgaver/annet engasjement komiteen har er:  
\* Arrangere bedriftspresentasjoner  
\* Hovedsamarbeidsavtale  
\* Linjesamarbeidet  
\* Oslotur hvert semester

Vi samarbeider også godt med [fagKom](https://online.ntnu.no/wiki/online/historie/fagkom/) ved at vi også promoterer
kurs/workshops.

Medlemmer
---------

Komiteen består for øyeblikket av 16 engasjerte studenter.

|År|Leder|Medlemmer||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2021v|Martin Kvalsund|Kristoffer Nyvoll | Marcus Schrøder|Henrik Horten Hegli|Anders Robstad|Emilie Lia-Rognli|Sigrun Nummedal|Nina Bjærum|Thomas Ramm|Robin Lund Sadun|Victoria Kallerud|Luka Grujic|Cathrine Libaek|Haavard Brummenæs|Karen Seim Midtlien|Lars Gjelstad||||||
|2020v|Marcus Schrøder|Kristoffer Nyvoll|Adrian Thompson|Luka Grujic|Adrian Flatner|Erling Wisløff|Sunniva Røshol|Sigrun Nummedal|Henrik Horten Hegli|Anders Robstad|Emilie Lia-Rognli|Martin Kvalsund|Håkon Groven|Nina Bjærum|Johanne Tronstad|Thomas Ramm|Charlotte Söderström||||||||||||
|2019v|Sigrun Nummedal|Kristoffer Nyvoll|Adrian Thompson|Marius Aarsnes|Luka Gruji|Birgitte Swensson|Lars Gjelstad|Rein Holte-Berg|Ingrid Evensen|Emil Schrøder|Kaja Løvsjø Solberg|Oscar Conrad|Adrian Flatner|Astrid Vik|Ingrid Medalen|Katarina Gjendem Murphy|Erling Wisløff|Sunniva Røshol|Marcus Schrøder||||||||||
|2018h|Adrian Thompson|Marius Aarsnes|Luka Gruji|Birgitte Swensson|Lars Gjelstad|Rein Holte-Berg|Adrian Hofseth|Ingrid Evensen|Emil Schrøder|Kaja Løvsjø Solberg|Oscar Conrad|Adrian Flatner|Astrid Vik|Ingrid Medalen|Katarina Gjendem Murphy|Erling Wisløff|Sigrun Nummedal|Sunniva Røshol|Marcus Schrøder|Kristoffer Nyvoll||||||||||
|2018v|Emil Schrøder|Ingrid Medalen|Steffen Lorang Ekeberg|Birgitte Swensson|Lars Gjelstad|Rein Holte-Berg|Adrian Hofseth|Ingrid Evensen|Adrian Thompson|Kaja Løvsjø Solberg|Oscar Conrad|Adrian Flatner|Astrid Vik|Marius Aarsnes|Katarina Gjendem Murphy|Luka Grujic|Didrik Pemmer Aalen|Hege Louise Borge||||||||||||
|2017h|Emil Schrøder|Ingrid Medalen|Steffen Lorang Ekeberg|Birgitte Swensson|Lars Gjelstad|Rein Holte-Berg|Adrian Hofseth|Ingrid Evensen|Adrian Thompson|Kaja Løvsjø Solberg|Oscar Conrad|Adrian Flatner|Astrid Vik|Marius Aarsnes|Katarina Gjendem Murphy|Luka Grujic|Didrik Pemmer Aalen|Hege Louise Borge||||||||||||
|2017v|Didrik Pemmer Aalen|Silje Sævig|Jim Tørlen|Martine Gran|Hege Louise Borge|Emil Schrøder|Kristian Svoren|Oscar Conrad|Didrik Pemmer Aalen|Henrik Bossart|Ingrid Medalen|Astrid Vik|Adrian Hofseth|Lars Gjelstad|Steffen Lorang Ekeberg|Marius Aarsnes||||||||||||||||
|2016h|Didrik Pemmer Aalen|Per Øyvind Kanestrøm|Silje Sævig|Jim Tørlen|Martine Gran|Hege Louise Borge|Emil Schrøder|Kristian Svoren|Oscar Conrad|Didrik Pemmer Aalen|Henrik Bossart|Kathrine Løfqvist|Ingrid Medalen|Astrid Vik|Adrian Hofseth|Lars Gjelstad|Steffen Lorang Ekeberg|Marius Aarsnes||||||||||||
|2016v|Kristian Svoren|Magnus Kongshem|Jon Martin Filberg|Per Øyvind Kanestrøm|Silje Sævig|Jim Tørlen|Frode Rennmo|Martine Gran|Hege Louise Borge|Emil Schrøder|Kristian Svoren|Kathrine Løfqvist|Lasse Drevland|Oscar Conrad|Didrik Pemmer Aalen|Henrik Bossart|Ingrid Medalen||||||||||||||
|2015h|Kristian Svoren|Magnus Kongshem|Jon Martin Filberg|Per Øyvind Kanestrøm|Silje Sævig|Jim Tørlen|Frode Rennmo|Martine Gran|Hege Louise Borge|Emil Schrøder|Kristian Svoren|Kathrine Løfqvist|Lasse Drevland|Oscar Conrad|Didrik Pemmer Aalen|Henrik Bossart|Ingrid Medalen||||||||||||||
|2015v|Per Øyvind Kanestrøm|Magnus Kongshem|Jon Martin Filberg|Per Øyvind Kanestrøm|Silje Sævig|Jim Tørlen|Frode Rennmo|Martine Gran|Hege Louise Borge|Kasper Rynning-Tønnesen|Kristian Svoren|Kathrine Løfqvist|Lasse Drevland|Oscar Conrad|Didrik Pemmer Aalen||||||||||||||||||
|2014h|Per Øyvind Kanestrøm|Magnus Kongshem|Jon Martin Filberg|Per Øyvind Kanestrøm|Silje Sævig|Jim Tørlen|Frode Rennmo|Martine Gran|Hege Louise Borge|Kasper Rynning-Tønnesen|Kristian Svoren|Kathrine Løfqvist|Lasse Drevland|Oscar Conrad|Didrik pemmer Aalen||||||||||||||||||
|2014v|Jim Tørlen|Magnus Kongshem|Vilde Kristine Grav|Per Øyvind Kanestrøm|Fredrik B. Tørnvall|Jim Tørlen|Even Lislebø|||||Kasper Rynning-Tønnesen|Kristian Svoren|Kathrine Løfqvist|Lasse Drevland|Oscar Conrad||||||||||||||||||||
|2013h|Jim Tørlen|Magnus Kongshem|Vilde Kristine Grav|Per Øyvind Kanestrøm|Fredrik B. Tørnval|Jim Tørlen|Even Lislebø|Emil Golmen|Kamilla Tellefsen|Kasper Rynning-Tønnesen|Kristian Svoren|Kathrine Løfqvist|Lasse Drevland|Oscar Conrad||||||||||||||||||||
|2013v|Vilde K. Grav|Magnus Kongshem|Vilde Kristine Grav|Per Øyvind Kanestrøm|Fredrik B. Tørnval|Jim Tørlen|Even Lislebø|Are Sjøberg|Håkon Gulbrandsen|Ada Jordal||||||||||||||||||||||||||||
|2012h|Vilde K. Grav|Magnus Kongshem|Vilde Kristine Grav|Per Øyvind Kanestrøm|Fredrik B. Tørnval|Jim Tørlen|Even Lislebø|Are Sjøberg|Håkon Gulbrandsen|Ada Jordal|Jens Kristian Espevik|Lise Bulling|Markus Slemdal Andersen|Anders Smedegaard Pedersen||||||||||||||||||||
|2012v|Daniel T. Abrahamsen|Magnus Kongshem|Vilde Kristine Grav|Per Øyvind Kanestrøm|Daniel T. Abrahamsen|Haakon Sønsteby|Hilde Visthoff Drange|Are Sjøberg|René Olavi Räisänen|Hanne Oustad|Jens Kristian Espevik|Lise Bulling|Magnus Berg Gjermstad||||||||||||||||||||||
|2011h|Daniel T. Abrahamsen|Magnus Kongshem|Vilde Kristine Grav|Per Øyvind Kanestrøm|Daniel T. Abrahamsen|Haakon Sønsteby|Hilde Visthoff Drange|Are Sjøberg|René Olavi Räisänen|Hanne Oustad|Jens Kristian Espevik|Lise Bulling|Magnus Berg Gjermstad||||||||||||||||||||||
|2011v|Daniel T. Abrahamsen|Magnus Kongshem|Håkon Gulbrandsen|Elling Overaa|Daniel T. Abrahamsen|Haakon Sønsteby|Hilde Visthoff Drange|Ada Jordal|René Olavi Räisänen|Katarina Hunstad|Lise Bulling||||||||||||||||||||||||||
|2010h|Hilde Visthoff Drange|Magnus Kongshem|Håkon Gulbrandsen|Elling Overaa|Daniel T. Abrahamsen|Haakon Sønsteby|Hilde Visthoff Drange|Ada Jordal|René Olavi Räisänen|Katarina Hunstad|Lise Bulling||||||||||||||||||||||||||
|2010v|Hilde Visthoff Drange|Erlend Klakegg Bergheim|Håkon Gulbrandsen|Elling Overaa|Daniel T. Abrahamsen|Helle Benjaminsen|Hilde Visthoff Drange|Ada Jordal|René Olavi Räisänen|Katarina Hunstad|Lise Bulling||||||||||||||||||||||||||
|2009h|Hilde Visthoff Drange|Erlend Klakegg Bergheim|Håkon Gulbrandsen|Elling Overaa|Torstein Haldorsen|Helle Benjaminsen|Hilde Visthoff Drange|René Olavi Räisänen|Katarina Hunstad|Lise Bulling||||||||||||||||||||||||||||
|2009v|Katarina Hunstad|Erlend Klakegg Bergheim|Kristin Haga|Elling Overaa|Torstein Haldorsen|Helle Benjaminsen|Hilde Visthoff Drange|Dagur Valberg Johansson|Kenneth Devik|Katarina Hunstad||||||||||||||||||||||||||||
|2008h|Katarina Hunstad|Erlend Klakegg Bergheim|Kristin Haga|Elling Overaa|Siv Nilsen|Helle Benjaminsen|Hilde Visthoff Drange|Dagur Valberg Johansson|Kenneth Devik|Ingeborg Hjelt Kramprud|Katarina Hunstad||||||||||||||||||||||||||
|2008v|Elling Overaa|Erlend Klakegg Bergheim|Ketil Balle|Kristin Haga|Elling Overaa|Siv Nilsen|Dagur Valberg Johansson|Kenneth Devik|Katarina Hunstad|Ingeborg Hjelt Kramprud||||||||||||||||||||||||||||
|2007h|Elling Overaa|Erlend Klakegg Bergheim|Ketil Balle|Kristin Haga|Elling Overaa|Siv Nilsen|Dagur Valberg Johansson|Kenneth Devik|Katarina Hunstad|Ingeborg Hjelt Kramprud||||||||||||||||||||||||||||
|2007v|Ketil Balle|Erlend Klakegg Bergheim|Ketil Balle|Kristin Haga|Elling Overaa|Øyvind Reistad|Dagur Valberg Johansson|Kenneth Devik|Katarina Hunstad|Ingeborg Hjelt Kramprud||||||||||||||||||||||||||||
|2006h|Ketil Balle|Erlend Klakegg Bergheim|Ketil Balle|Kristin Haga|Elling Overaa|Øyvind Reistad|Dagur Valberg Johansson|Kenneth Devik|Ingeborg Hjelt Kramprud||||||||||||||||||||||||||||||
|2006v|Ketil Balle|Øyvind Reistad|Ketil Balle|Dagur Valberg Johansson|Kenneth Devik|Ingeborg Hjelt Kramprud||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|2005h|Ketil Balle|Øyvind Reistad|Ketil Balle|Dagur Valberg Johansson|Kenneth Devik|Ingeborg Hjelt Kramprud||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|2005v|Ketil Balle|Ketil Balle|Kenneth Devik|Ingeborg Hjelt Kramprud|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|2004|Ketil Balle|Ketil Balle|Kenneth Devik|Ingeborg Hjelt Kramprud|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||