Historie

Historien Online IL, også kjent som Online IL og OIL, er en reise som begynte i 2019. På den tiden var det en ambisiøs gruppe studenter ved linjeforeningen som hadde en visjon om å etablere et eget idrettslag for å fremme fysisk aktivitet blant medlemmene. Dermed ble Online IL født som en nodekomite under Arrkom i 2019.

Planene var rettet mot å skape et blomstrende idrettsmiljø der medlemmene kunne engasjere seg i alt fra fotballkamper til løp. Ambisjonen var høy, men veien mot å realisere drømmen om et fullverdig idrettslag viste seg å være mer kompleks enn antatt og det begynte å dannes en ny retning for komiteen. I stedet for å være et tradisjonelt idrettslag, begynte Online IL å arrangere lavterskel idrettsarrangementer som inkluderte en bredere deltakelse fra hele linjeforeningen. Dette viste seg å være en suksess, da arrangementene ikke bare ga medlemmene muligheten til å holde seg aktive, men også bygge sosiale bånd på tvers av årskull.

I 2020 ble Online IL overført fra Arrkom til en nodekomite under HS. Året 2022 markerte en betydelig milepæl for Online IL, da komiteen ble en kjernekomite. Som kjernekomite kan Online IL ta enda større initiativer og spille en mer sentral rolle i å forme linjeforeningens kultur.

I dag er Online IL en viktig drivkraft bak idrettsengasjementet i linjeforeningen.

Online IL til daglig

Online IL arrangerer lavterskel idrettsarrangementer for hele linjeforeningen, inkludert tradisjonelle og nye idretter, åpent for alle uansett ferdighetsnivå.

Medlemmer

  • L - leder
  • N - nestleder
  • Ø - økonomiansvarlig
  • v - kun med på våren
År Medlemmer
2023- Erik Menkin Lysfjord (L), Karen Bakke (N), Oskar Nesheim (Ø)
2022-2023 Oskar Nesheim (L), Brage Brataas (N), Brinje Marie Haugli (Ø), Njål Ingersønn Sørland, Mia Bjørndal, Elin Bjerve, Mattis Hembre, Robin Espinosa, Kristian Myklebust, Sondre Kolberg, Karen Bakke, Victoria Biering, Steffen Hæren, Håkon Grove
2021-2022 Njål Ingersønn Sørland (L), Emilie Lia-Rognli(N), Mia Bjørndal (Ø), Billy Barret, Brage Brataas, Christian Garmann Sørli, Elin Bjerve, Håkon Groven, Karen Bakke, Mia Bjørndal, Mattis Hembre, Oskar Nesheim, Robin Rognerud(v), Steffen Hæren, Victoria Biering
2020-2021 Joel Nicolaysen (L), Adrian Røstgård Flatner (N), Johanne Tronstad (Ø), Christian Garmann Sørli, Emil Ommundsen, Emilie Lia-Rognli, Henrik Viken Lied (v), Håkon Groven, Mia bjørndal, Marcus Schrøder (v), Mattis Hembre, Njål Ingersønn Sørland, Preben sylvester Jensen, Robin Rognerud, Steffen Hæren, Victoria Biering
2019 Tord Standnes (L), Joel Nicolaysen (N), Johanne Tronstad (Ø), Adrian Røstgård Flatner, Bjørn Spangelo, Emil Ommundsen, Emilie Lia-Rognli, Henrik Viken Lied, Håkon Groven, Karen Dahl Aarhus, Marcus Schrøder, Njål Ingersønn Sørland, Robin Rognerud