Historie

På generalforsamlingene i 2009 og 2010 ble det fremmet forslag om å starte en redaksjon i linjeforeningen, slik at vi kunne føye oss i rekkene over de store linjeforeningene som gir ut egen avis.

Forslagene gikk ikke gjennom, det ble istedet oppfordret til å starte en slik redaksjon som en prøveordning. Merk at før generalforsamlingen 2010 hadde Lorents O. Gravås, som var den største pådriveren for å starte en redaksjon, laget et meget gjennomført utkast til hvordan vår linjeforeningsavis kunne se ut. Dekknavnet for avisen var da .NFO, en spøk på filformatet .nfo som ble mye benyttet i crackemiljøer, samt en forkortelse av navnet “Nyheter fra Online”.

På et hovedstyremøte den 15. september 2010 sto det fire profilsaker på agendaen. Kombinert med det stadig mer tydelige ønsket om å starte avis foreslo leder, Michael Johansen, å starte en komite for å håndtere begge disse sakene. Komitestillinger ble utlyst og ni håpefulle informatikere sendte inn søknad om å bli med. Hovedstyret tok inn alle de ni søkerne, og valgte René Räisänen til første leder av gruppen, samt Lorents O. Gravås som første redaktør. Allerede fredag 15. oktober ble første møte i “profil- og avisgruppa” (proGruppa) avholdt.

I løpet av sitt første år fikk proGruppa blant annet laget Online sin roll-up, Åregenser og et komplett sett med plakatmaler samt en hel haug plakater. ProGruppa gav i april 2011 ut den aller første utgaven av linjeforeningens tidsskrift, [Offline], med veldig gode tilbakemeldinger.

generalforsamlingen 2011, etter en særdeles vellykket prøveperiode, ble “Profil- og aviskomiteen” (proKom) slått fast i vedtektene med påfølgende applaus fra salen.

Prokoms arbeid

Profil- og aviskomiteens hovedoppgave er å sikre kvalitet på profileringsmateriell, samt gi ut linjeforeningens tidsskrift, [Offline]. Dette betyr i praksis å designe og lage de produktene for profilering som linjeforeningen trenger. ProKom har laget spesielt mye plakater for arrKom, bedKom og fagKom, henholdsvis til sosiale arrangementer, bedpreser og kurs. I tillegg lages også produkter til spesielle arrangementer som f.eks. invitasjoner, bordkort og gensere/t-skjorter. ProKom gir i ut [Offline] to ganger i semesteret. Redaksjonen består av komiteens medlemmer i tillegg til noen få utenforstående skribenter.

Medlemmer

År Leder Medlemmer
23/24 Markus Johansen Henrik Giil Liisberg, Henrik Moe Wæhre, Sondre Stokke, Are Saltnes Tømmerås, Erik Thiis-Evensen, Agnes Aven Suhr, Anh Nguyen Pham, Edvard Hjertvik Aasen, Eskild Øveren, Isabelle Mac Quarrie Nordin, Markus Johansen, Peter Vatnøy, Linn Zhu Yu Grotnes, Sarah Refsdal, Pernille Klarpås, Eskild Sæther, Suman Kaur, Helle Fystro, Cecilia Lie, Tobias Ursin Haugrønning
22/23 Henrik Moe Wæhre Henrik Giil Liisberg, Runar Johnsen, Sondre Stokke, Magne Slåtsveen, Sara Pedersen, Are Saltnes Tømmerås, Erik Thiis-Evensen, Agnes Aven Suhr, Anh Nguyen Pham, Edvard Hjertvik Aasen, Elín Arna Sigþórsdóttir, Eskild Øveren, Isabelle Mac Quarrie Nordin, Markus Johansen, Peter Vatnøy, Christina Oftedal
22/23 Christina Oftedal Anniken Syvertsen, Hanne Brynildsrud, Benedicte H. Myrvoll, Henrik Giil Liisberg, Sebastian Ellefsen, Leo Gimre, Henrik Moe Wæhre, Tobias Fall Jakobsen, Runar Johnsen, Sondre Stokke, Bendik Brunvoll, Peder Hanch-Hansen Espen, Magne Slåtsveen, Sara Pedersen, Thea Kvinnegard, Are Saltnes Tømmerås, Simen Hjelle, Erik Thiis-Evensen
21/22 Magne Slåtsveen Peter Rydberg, Anniken Syvertsen, Hanne Brynildsrud, Benedicte H. Myrvoll, Henrik Giil Liisberg, Sebastian Ellefsen, Leo Gimre, Henrik Moe Wæhre, Tobias Fall Jakobsen, Runar Johnsen, Sondre Stokke, Bendik Brunvoll, Peder Hanch-Hansen Espen
20/21 Pål Andreas Morholmen Peter Rydberg, Anniken Syvertsen, Thomas Alejandro Ramirez Fernandez, Hanne Brynildsrud, Sebastian Ellefsen, Julie Holte Motland, Elias Vågan, Thomas Rankin, Ole Jacob Brunstad, Henrik Giil Liisberg, Henrik Moe Wæhre, Leo Gimre, Carl Smedstad
19/20 Benedicte H. Myrvoll Peter Rydberg, Anniken Syvertsen, Thomas Alejandro Ramirez Fernandez, Hanne Brynildsrud, Sebastian Ellefsen, Egil Uggerud, Julie Holte Motland, Elias Vågan, Thomas Rankin, Phajsi Halvorsen, Ole Jacob Brunstad, Pål Andreas Morholmen, Henrik Giil Liisberg, Henrik Moe Wæhre, Leo Gimre, Carl Smedstad
18/19 Hanne Brynildsrud Peter Rydberg, Håkon Halldal, Catriona Tørklep, Anniken Syvertsen, Thomas Alejandro Ramirez Fernandez, Sebastian Ellefsen, Egil Uggerud, Julie Holte Motland, Benedicte Helen Myrvoll, Elias Vågan, Thomas Rankin, Phajsi Halvorsen, Mathias Fossum, Ole Jacob Brunstad, Pål Andreas Morholmen
17/18 Peter Rydberg Carlo Morte, Håkon Halldal, Øystein Hammersland, Andrea Bach, Vebjørn Sletta, Carl Erik Friedemann, Catriona Tørklep, Marius Aune, Anniken Syvertsen, Thomas Alejandro Ramirez Fernandez, Jørgen Berg, Hanne Brynilsrud, Sebastian Ellefsen, Kent Are Torvik, Charlotte Söderström, Simen Bjørkhaug, Egil Uggerud
16/17 Andrea Bach Vebjørn Sletta, Baldur Kjelsvik, Trine-Lise Helgesen, Agnete Djupvik, Camilla Tran, Carlo Morte, Håkon Halldal, Øystein Hammersland, Carl Erik Friedemann, Catriona Tørklep, Endre Micael Austad Ulberg, Jonas Jevnaker Aas, Peter Rydberg, Sunniva Mathea Runde
15/16 Agnete Djupvik Signe Elise Livgard, Camilla Tran, Anne-Marie Samuelsen, Hanna Sollie Storaker, Stian Dysthe, Trine-Lise Helgesen, Carlo Morte, Rikard Eide, Aasne Naterstad, Håkon Halldal, Øystein Hammersland, Baldur Kjelsvik, Vebjørn Sletta, Andrea Bach
14/15 Kathrine Steffensen Said Turusbekov, Elise Olsen, Anne-Marie Samuelsen, Hanna Storaker, Stian Dysthe, Lars Andersen, Kathrine Steffensen, Rikard Eide, Hallvard Christensen, Ingrid Myrann, Kari Skjold, Liang Zhu, Thor Håkon Bredesen, , Maren Gulnes, Jørn-Egil Jensen, Øystein Molnes, Sverre Bjørke
13/14 Thor Håkon Bredesen Said Turusbekov, Elise Olsen, Anne-Marie Samuelsen, Hanna Storaker, Stian Dysthe, Lars Andersen, Kathrine Steffensen, Rikard Eide, Hallvard Christensen, Ingrid Myrann, Kari Skjold, Liang Zhu, Thor Håkon Bredesen, Øyvind Hellenes, Maren Gulnes, Jørn-Egil Jensen, Øystein Molnes
12/13 Magnus Line Beate Sandmo, Erik Lothe, Lorents Gravås, Magnus Line, Susanne Gustavsen, Sverre Bjørke, Kathrine Steffensen, Rikard Eide, Hallvard Christensen, Ingrid Myrann, Kari Skjold, Liang Zhu, Thor Håkon Bredesen, Øyvind Hellenes, Aleksander Skraastad, Beate Baier Biribakken
11/12 Erik Lothe Beate Sandmo, Erik Lothe, Lorents Gravås, Magnus Line, Susanne Gustavsen, Sverre Bjørke, Kathrine Steffensen, Rikard Eide, Espen Olsen, John-Erik Johansen
10/11 René Räisänen Beate Sandmo, Erik Lothe, Lorents Gravås, Magnus Line, Susanne Gustavsen, Juliet Nedza, René Räisänen, Annicka Johnsrud, John-Erik Johansen